Navigácia

Zoznam učební a kabinetov

Názov Skratka Kapacita
  Bil Bil 0
  BIL BIL 0
  FYL FYL 0
  CH1 CH1 0
  CH2 Ch2 20
  I.A I.A 34 I.A
  I.B I.B 34 I.B
  I.C I.C 34 I.C
  II.A II.A 0 II.A
  II.B II.B 0 II.B
  II.C II.C 0 II.C
  III.A III.A 36 III.A
  III.B III.B 34 III.B
  III.C III.C 0 III.C
  IV.A IV.A 0 IV.A
  IV.B IV.B 0 IV.B
  IV.C IV.C 0
  IVT1 IVT 8
  IVT2 IVT2 8
  IVT3 IVT3 8
  Kvarta Kv 0 kvarta
  Kvinta Kn 0 kvinta
  Oktáva Ok 0 oktáva
  Príma Pr 0 príma
  Sekunda Se 0 sekunda
  Septima Sp 0 septima
  Sexta Sx 0 sexta
  Tercia Te 0 tercia
  UBI UBI 36
  UFY UFY 36
  US1 US1 0 Rozvrh
  US2 US2 0 Rozvrh
  voľná učebňa vu 0

© aScAgenda 2019.0.1147 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 23.01.2019

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium Ladislava Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica
    Dlhá 1037/12, 90540 Senica
  • 034/6941318

Fotogaléria