Navigácia

Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školyGymnázium Ladislava Novomeského Senica, Dlhá 1037/12, 905 40 Senica
Adresa školyDlhá 1037/12, 90540 Senica
Telefón034/6941318
E-mailriaditel@sengym.sk
WWW stránkasengym.edupage.org
ZriaďovateľTrnavský samosprávny kraj

6RWF63HRUU

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoe-mail
RiaditeľMgr. Pavel Otépkasengym@sengym.sk
ZRŠMgr. Zlata Hečkováheckova.z@sengym.sk
ZRŠRNDr. Iveta Petrovičovápetrovicova.i@sengym.sk

Rada školy

 Titl., priezvisko, meno
predsedaIng., Mgr. Andrej Španka
pedagogickí zamestnanciMgr. Miroslava Gergelová
 Mgr. Peter Chlupík
ostatní zamestnanciJozefína Kuklišová
zástupcovia rodičovMgr.Art. Martin Dudáš
 Erika Mášiková
zástupca študentovTomáš Krška - sexta
zástupcovia zriaďovateľaIng. Iveta Belányiová
 Ing. Martin Lidaj
 RNDr. Ľubomír Parízek

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetov
PK slovenského jazykaMgr. Erika Vícenová SJL, UMK, HUV, VYV, VYU
PK anglického jazykaMgr. Ľubica SadloňováANJ, KAJ
PK cudzích jazykov Mgr. Zuzana PípováNEJ, KNJ, FRJ, RUJ
PK dejepisuMgr. Ľubomír StaňoDEJ, SED
PK občianskej náukyMgr. Miroslava MedovičováOBN, ETV, NAV, SVS
PK geografieMgr. Peter ChlupíkGEO, SEG, HOG
PK fyzikyMgr. Iveta MudrochováFYZ,SEF,TEC
PK matematikyRNDr. Eva MillováMAT, DEG, SEM, CVM, FIG
PK informatikyIng. Ivan SpiššákINF, SEI
PK chémieMgr. Viera SvatoňováCHE, SECH
PK biológieMgr. Roman RavasBIO, SEB
PK telesnej výchovyMgr. Rudolf BílyTSV, VTV

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 458

Počet tried: 19


TriedaPočet žiakovz toho ŠVVP
príma21 
sekunda21 
tercia24 
kvarta25 
kvinta26 
sexta20 
septima22 
oktáva17 
I.A24 
I.B23 
I.C24 
II.A23 
II.B26 
II.C21 
III.A30 
III.B29 
IV.A28 
IV.B28 
IV.C24 

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

TriedaANJBIOCVMDEJDEG IIETVFIGFRJFYZGEOHOGHUVCHEMINFKAJ
príma1,481,43 1,33    1,241,38  1,191,14 
sekunda1,621,48 1,38    1,11,71  1,431,33 
tercia1,421,08 1,33    1,381,25  1,421,08 
kvarta1,541,67 1,46    1,171,29  1,461 
kvinta1,421,62 1,42    1,651,54  1,381,23 
sexta1,41,65 1,55   1,21,351,35  1,451,4 
septima1,352,04 1,74    1,481,39  1,781,31,83
oktáva1,76 1 1     1   1,71
I.A2,132,08 1,46    1,51,88  1,961,33 
I.B1,871,04 1,87   1,141,521,57  1,871,39 
I.C1,961,67 1,33    1,751,96  1,751,21 
II.A2,092,09 1,96    1,652,04  1,911,26 
II.B1,881,69 1,54   1,821,961,62  2,121,42 
II.C2,192,29 1,9    1,432,05  2,11,33 
III.A2,172,5 2    1,171,27  2,21,372,27
III.B2,292,21 1,71    1,861,32  1,641,432
IV.A1,79 1,5       1   1,75
IV.B1,86 1,4 1     1   2
IV.C1,58 1,6    1,9  1   1,5

TriedaKNJMAPMATNEJOBNRUJSEBSEDSEFSEFIISEGSCHSEISEMSJL
príma  2,051,2912        1,38
sekunda  1,711,621         1,76
tercia  1,461,131         1,42
kvarta  1,251,2912        1,42
kvinta  1,541,35          1,31
sexta  1,71,6          1,5
septima  1,962,151,522,11,53,332  1,511,642,22
oktáva 111,591,18 1,2231 1,3311,92,12
I.A  1,792 1,23        2,25
I.B  2,041,88          2,09
I.C  1,751,71          1,58
II.A  2,132,18 2        1,96
II.B  2,151,93          2,23
II.C  2,052          1,62
III.A  1,831,811,632,071,41,331 1,7811,51,792,67
III.B1,78 2,321,931,75 1,52,331,33 3,251,7531,332,39
IV.A  1,361,731,071,621,461111,441,332,172
IV.B 11,041,961,18 1,382,51111,141,71,922,11
IV.C 11,291,361,13 1,7312,331211,5721,67

TriedaSVSSPRTSVUMKVTVVYUVYV
príma 1     
sekunda 1     
tercia 1     
kvarta 1     
kvinta 111   
sexta 11,051   
septima21,091,2    
oktáva1,671111  
I.A 111   
I.B 1,041,041   
I.C 111   
II.A 11,051   
II.B 111   
II.C 11,111   
III.A1,631,031,2    
III.B1,551,111    
IV.A1,251111  
IV.B2,131,04111,25  
IV.C1,251111  

Prospech žiakov

TriedaPočetVyznamenaníVeľmi dobreProspeliNeprospeliNeklasifikovaníSprávanie 2Správanie 3Správanie 4
príma21135300000
sekunda211010100000
tercia24195000000
kvarta25193201000
kvinta26177200000
sexta20134300000
septima22910300000
oktáva1796200000
I.A24143700000
I.B23136400100
I.C24137400000
II.A23710600000
II.B26125900000
II.C2185800000
III.A30615810100
III.B291341100110
IV.A28176500000
IV.B28167500100
IV.C24165300000

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
príma212202104,862202104,8600,00
sekunda21197293,90197293,9000,00
tercia242803116,792802116,7510,04
kvarta252438101,582438101,5800,00
kvinta263339128,423334128,2350,19
sexta20196798,35196798,3500,00
septima223058139,003057138,9510,05
oktáva17157092,35156992,2910,06
I.A24229895,75229895,7500,00
I.B23190884,22189983,8390,39
I.C242470102,922470102,9200,00
II.A233407150,983407150,9800,00
II.B263721143,123706142,54150,58
II.C212510119,522510119,5200,00
III.A304452148,404426147,53260,87
III.B294211150,394170148,93411,46
IV.A283192114,003190113,9320,07
IV.B283364120,143357119,8970,25
IV.C243466144,423456144,00100,42

Štatistické spracovanie výsledkov maturitnej skúšky

PredmetÚroveňPočet(M/Ž)EČ priemerEČ početPFIČ priemerPFIČ počet1 Ústna2 Ústna3 Ústna4 Ústna5 ÚstnaÚstna priemerÚstna počet
Anglický jazykB297(47/50)66,81%9775,57%974530175 1,8197
Biológia 37(10/27)    26731 1,4337
Dejepis 15(5/10)    7431 1,8715
Fyzika 9(5/4)    6111 1,679
Geografia 12(8/4)    651  1,5812
Chémia 27(9/18)    198   1,3027
Informatika 22(16/6)    14422 1,6422
Matematika 42(25/17)67,89%41  231152 1,6641
Nemecký jazykB11(0/1)    1    1,001
Občianska náuka 30(16/14)    111171 1,9330
Slovenský jazyk a literatúra 97(47/50)69,27%9773,16%973533245 1,9997
Umenie a kultúra 1(0/1)    1    1,001

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

TriedaŠtudijný (učebný) odborZameranie
príma7902 J gymnázium 
sekunda7902 J gymnázium 
tercia7902 J gymnázium 
kvarta7902 J gymnázium 
kvinta7902 J gymnázium 
sexta7902 J gymnázium 
septima79025 gymnázium - osemročné štúdium 
oktáva79025 gymnázium - osemročné štúdium 
I.A7902 J gymnázium 
I.B7902 J gymnázium 
I.C7902 J gymnázium 
II.A7902 J gymnázium 
II.B7902 J gymnázium 
II.C7902 J gymnázium 
III.A7902 J gymnázium 
III.B7902 J gymnázium 
IV.A7902 J gymnázium 
IV.B7902 J gymnázium 
IV.C7902 J gymnázium 

Nepovinné predmety

Nevyučujeme nepovinné predmety.

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pracovný pomerPočet pedag. prac.
TPP37
Znížený úväzok3

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovaných
učiteľov042

Predmety vyučované nekvalifikovane

Všetky predmety sa vyučujú kvalifikovane.

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventov
1.kvalifikačná skúška14
2.kvalifikačná skúška9

§ 2. ods. 1 i

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Najvýraznejšie úspechy v školskom roku 2017/18

 

súťaž/predmet

okresné kolo

krajské kolo

celoštátne kolo

medzinárodné kolo

jazykové súťaže

 

Hollého pamätník/Hurbanov pamätník

 

 

3.m., poézia

 

 

Literárna Senica

 

 

1m.,kat.poézia

 

 

Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas

 

 

2.m, III.kat.

 

Esej Jána Johanidesa

 

 

prémia

 

Mladá slovenská poviedka

 

 

3.m., II.kat.

 

Hodžov novinový článok

 

 

ocenenie v zlatom pásme,

čestné uznanie

 

Radlinského Kúty

 

 

1.m., 2.m., 3.m. – kat SŠ a dospelí

 

Olympiáda v slovenskom jazyku

 

1.m, kat.A

2.m.,kat.B

2.m.,kat.C

8.m.,kat.A

 

Olympiáda vo francúzskom jazyku

 

2.m.,kat.2A

 

 

Olympiáda v anglickom jazyku

1.m,kat.2A

1.m.,kat.2B

1.m.,kat.2C

1.m.,kat.2A

3.m.,kat.2C

5.m.,kat.2A

 

Olympiáda v nemeckom jazyku

1.m.,kat.2A

1.m.,kat.2B

 

 

 

spoločenskovedné súťaže

 

Medzinárodná postupová súťaž pre české a slovenské gymnáziá

 

2.m., postup do finálového kola, 11/2018

 

38.m.

(zo slov.gymnázií – 5.m.) –finále 11/2017

Dejepisná olympiáda

1.m.,kat.F

2.m.,kat.D

3.m.,kat.C

2.m., kat.D

 

 

Kraj, ktorý je mojím domovom

 

1.m.

 

 

Biblická olympiáda (evanjelické náb.)

 

 

II.kat. – 2.m

IV. kat – 1.m.

 

Biblická olympiáda

(katolícke náb.)

 

2.m., kat.SŠ

 

 

prírodovedné súťaže

 

Chemická olympiáda

1.m.,kat.D

ÚR, kat.D

2x ÚR, kat.B

3x ÚR, kat.C

 

 

Geografická olympiáda

 

5.m.,kat.Z

 

 

 

 

 

 

 

Fyzikálna olympiáda

2.m.,kat.F

 

1.m.,kat.A

2.m.,kat.D

2.m.,kat.C

3.m.,kat.A

Európska FO Moskva (EuPhO)

Svetová FO Lisabon (IPhO)

Čo vieš

o hviezdach/FYZ

 

2.m.

3.m.

1.m.

 

Astronomická olympiáda

 

 

1.m.

bronzová medaila,IOAA Thajsko

postup do IOAA Peking

matematicko-informatické súťaže

 

ZENIT v programovaní

 

1.m.

8.m.

 

Matematická olympiáda

2.m., kat.Z9

 

 

 

Pytagoriáda

2.m.,kat.P6

2.m.,kat.P7

2.m.,kat.P8

 

 

 

 

športové súťaže

 

Majstrovstvá SR v šachu stredných škôl

dievčatá,

1.m.

 

 

 

Volejbal SŠ

chlapci, 1.m

dievčatá,1.m

chlapci - Župná olympiáda – 3.m.

dievčatá ŽO,1.m

dievčatá, 6.m.

 

Volejbal ZŠ

chlapci,2.m.

dievčatá,2.m

 

 

 

Florbal SŠ

chlapci,2.m

dievčatá,2.m

 

 

 

Futbal

chlapci,1.m.

Župná olympiáda,

3.m.

 

 

Malý futbal

chlapci,1.m.

chlapci,3.m

 

 

Basketbal SŠ

chlapci,1.m.

 

 

 

Basketbal ZŠ

chlapci,1.m.

 

 

 

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Ako spolupracujeme s inými

 

            Naša škola celoročne spolupracuje s viacerými inštitúciami a organizáciami, pritom s mnohými z nich dlhodobo.

            Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva spolupracujeme dlhodobo. Celoročne organizujeme tematické akcie formou prednášok a besied pre starších aj mladších študentov.

            policajným zborom spolupracujeme taktiež formou prednášok a besied na aktuálne témy -  šikanovanie, obchod s ľuďmi, drogová hrozba, právnické témy a pod. Pre každý ročník boli besedy inak tematicky zamerané.

            So Slovenským červeným krížom spolupracujeme už viac rokov pri organizácii darcovstva krvi. Zorganizovali sme  akcie pre dobrovoľných darcov z radov študentov a učiteľov.

                        Spolupracujeme s Regionálnym osvetovým strediskom jednak tým, že pomáhame pri organizácii akcií, ak sme oslovení, ale okrem toho naši študenti pravidelne a často navštevujú podujatia, výstavy a iné akcie, ktoré táto inštitúcia usporadúva.

            Spolupracujeme aj so Záhorskou galériou. Pri našich návštevách galérie nám jej pracovníci poskytujú odbornú spoluprácu svojimi lektorskými výkladmi.

            Podobne spolupracujeme aj so ZUŠ Senica. Naši študenti chodia na ich výstavy a zvyčajne im pedagóg ZUŠ poskytne aj odborný výklad.

            Veľmi energická a aktívna je naša činnosť v študentskom parlamente mesta, pretože v ňom pracuje viacero našich študentov. S Mestským úradom a s primátorom mesta spolupracujeme podľa potreby, peknou akciou pre učiteľskú verejnosť býva vianočný volejbalový turnaj o pohár riaditeľa školy s medzinárodnou účasťou. Prínosom pre našu školu je aj spolupráca s mestom v oblasti cezhraničnej spolupráce (bližšie v časti Naše projekty).

            Bežne sa obraciame aj na Regionálny úrad verejného zdravotníctva so žiadosťou o pomoc, prípadne radu (napr. výskyt vší u detí) a spolupracovali sme s nimi aj na projekte so zameraním na zdravú výživu a boj proti obezite.   

            Zapájame sa do humanitárnych zbierok pre Ligu proti rakovine.

            Už niekoľko rokov tiež zbierame PET VRCHNÁKY pre choré deti.

           

 

Prehľad našich aktivít smerom k verejnosti:

 

§ účasť na jesennej prezentácii stredných škôl regiónu

§ Imatrikulácia pre žiakov 1. ročníka a prímy

§ otvorený medzinárodný vianočný volejbalový turnaj

§ spolupráca s ÚPSVaR Senica (poskytujeme informácie na požiadanie)

§ spolupráca s MÚ Senica (podľa potreby)

§ spolupráca s CVČ Stonožka (podľa potreby)

§ spolupráca s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (prednášky a besedy pre študentov, tiež poradenstvo pre rodičov a študentov v prípade problémov)

§ spolupráca OO Policajného zboru (prednášky)

§ spolupráca s regionálnym úradom verejného zdravotníctva (podľa potreby)

§ spolupráca so Záhorským osvetovým strediskom (návštevy všetkých výstav a vernisáží, tiež iných akcií)

§ spolupráca so Záhorskou knižnicou (organizujeme spolu vyhodnotenie literárnej súťaže Literárna Senica, podieľame sa na požiadanie aj na tvorbe kultúrneho programu, aj ako obecenstvo, navštevujeme akcie knižnice pre deti a mládež)

§ spolupráca so Záhorskou galériou (návšteva výstav a vernisáží)

§ spolupráca s Mestským kultúrnym strediskom (zúčastňujeme sa ich aktivít ako obecenstvo, podporujeme Záhorácke divadlo, organizujeme v MsKS naše školské akcie, pretože nemáme aulu ani inú vhodnú miestnosť)

§ aktivity študentov v Mestskom študentskom parlamente (sú členmi, teda celoročná spolupráca, napr. pri organizácii Študentského plesu)

§ webová stránka školy www.sengym.sk

§ účasť na humanitárnych akciách:

-          Deň narcisov – spolupráca s Ligou proti rakovine, patríme k lídrom regiónu čo sa týka počtu aktivistov

-          dobrovoľné darcovstvo krvi v rámci akcie Študentská kvapka krvi a Valentínska kvapka krvi

 

Mediálna spolupráca

 

            Gymnázium Ladislava Novomeského spolupracuje so všetkými regionálnymi médiami – TV SEN, Záhorák, Naša Senica– vždy vtedy, ak má čo povedať verejnosti.

            Pre verejnosť má škola aj vlastnú, vždy aktuálnu internetovú stránku www.sengym.sk a pre žiakov a rodičov informačný systém školy http://sengym.edupage.sk/, na ktorom je asi najnavštevovanejšou rubrikou elektronická žiacka knižka. Systém však poskytuje množstvo iných praktických informácií rodičom aj žiakom o predmetoch, učiteľoch, rozvrhu, suplovaní, jedálnom lístku...

            Okrem toho študenti vydávajú internetový školský časopis, ktorý je dostupný na našej vyššie uvedenej stránke.

             

§ 2. ods. 1 j

Projekty

Naše projekty

§  Implementácia školského vzdelávacieho programu s inovovanými vzdelávacími metódami a pomôckami - 3-ročný projekt z OP Vzdelávanie, hodnota projektu 294175,26 €, začiatok realizácie - 09/2009, v školskom roku 2011/12 ukončený, realizujeme aktivity v rámci trvalej udržateľnosti projektu, najmä exkurzie. Nové učebné pomôcky sa týkali všetkých prírodovedných predmetov. Trvalá udržateľnosť v tomto školskom roku skončila, bola vypracovaná záverečná správa k projektu.

 

§  projekt cezhraničnej spolupráce : Spoločnými aktivitami k novým vedomostiam v hodnote 15 951 Є(480 539 SK), jednoročný, skončený. Trvale udržateľné aktivity realizujeme aj v tomto skončenom projekte, najmä exkurzie a športové aktivity (skanzen Modrá, Lednicko-Valtický areál, spoločné podujatia študentov a učiteľov s velkopavlovickým Gymnáziom))

 

§  projekt Poznáváme přírodu – poznáváme sebe, spolupráca s Gymnáziom Velké Pavlovice, poznávanie kultúrneho a prírodného charakteru hostiteľskej krajiny.

 

 

 

Projekty s NÚCEM:

Ø  Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ s využitím elektronického testovania  (ide o projekt spolufinancovaný zo zdrojov EÚ) – trvalá udržateľnosť, pokračujeme vo využívaní elektronického testovania

 

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

1 Regionálny úrad verejného zdravia Senica - september 2017

- Predmet: Dodržiavanie legislatívnych požiadaviek na priestory určené na vyučovanie telesnej a športovej výchovy

Opatrenia: neboli

2. Štátna školská inšpekcia - 13.3.2018

- Predmet školskej inšpekcie: Realizácia externej časti a a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky

- Záver: Príprava a priebeh externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka sa realizivali v súlade s pokynmi NÚCEM pre školských koordinátorov a administrátorov.

3 Sociálna poisťovňa, pobočka Senica - 15.3. - 26.3.2018

- Predmet: Kontrola odvodu poistného na sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie a kontroala plnennia povinnosti zamestnávateľa podľa zákona č. 461/20103 Z.z. o sociálnom poistení

- Opatrenia boli odstránené

4. Okresná prokuratúra Senica - 25.4.2018

- Predmet: Zachovávanie zákonnosti v postupe a rozhodovaní riaditeľa strednej školy

- Opatrenia: boli odstránené

5. Ministrestvo vnútra SR, Štátny archív v Trnave, pracovisko Archív Skalica -20.6.2018

- Predmet: Dodržiavanie zákona č.395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach

- Záver: vyznačiť obmedzený prístup a dobu obmedzenia na spisoch s osobnými údajmi, na úložných jednotkách vypísať všetky údaje podľa registratúrneho poriadku, zaobstarať do registrtúrneho strediska vhodný hasiaci prístroj

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

Škola využívala 33 učební, z toho 3 nevyhovujúce, pretože hoci sú technicky vybavené, nachádzajú sa v priestoroch suterénu a to im značne uberá na kvalite. Kapacitne nestačí ani telocvičňa, naraz musí mať hodinu TSV viac skupín, než je optimálne vzhľadom na rozlohu telocvične.Nevyhovujúci je aj priestor jedálne, ktorý kapacitne nepostačuje a okrem toho je to tiež suterénna miestnosť.

Priestorová tieseň je brzdou aj v materiálno-technickom vybavení tried, pretože sme čiastočne obmedzovaní v budovaní odborných a prístrojmi vybavených učební, ak chýbajú priestory pre klasické triedy.

Záujem o štúdium na senickom gymnáziu je stabilný. Situáciu možno racionálne a s výhľadom do budúcnosti riešiť len vhodnou prístavbou. Škola nemá ani väčšiu sálu, v ktorej by mohla organizovať vlastné akcie, na každú celoškolskú aktivitu si objednávame priestory od mesta. Je problém zorganizovať pre žiakov napr. besedu s odborníkom, prezentáciu vysokej školy a pod., pretože všetky priestory sú vyťažené takmer na 100% na vyučovanie .

Napriek priestorovej nedostatočnosti máme 5 kompletne vybavených počítačových učební s pripojením na internet, z toho 1 počítačovú učebňu na výuku cudzích jazykov, 12 interaktívnych tabúľ a 6 elektronických katedier a využívame celoškolskú počítačovú sieť aj pre kabinety pedagógov.

Začali sme používať elektronickú triednu knihu, preto je každá učebňa vybavená PC alebo notebookom, prípadne elektronickou katedrou.

.

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

Škola je financovaná:

1. zo štátneho rozpočtu formou normatívu na žiaka

2. od zriaďovateľa

3. finančnými prostriedkami prijatými za vzdelávacie poukazy

4. finančnými prostriedkami z rozpočtu rodičovského združenia na čiastočnú úhradu nákladov spojených so súťažami, odmeňovaním úspešných žiakov, mimoškolské aktivity tried a na nákup didaktickej techniky

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

Silné stránky

a. dobrá úroveň vo vyučovaní spoločenskovedných a prírodovedných predmetov

b. vlastný školský vzdelávací plán s dôrazom na voliteľnosť predmetov v súvislosti s maturitnou skúškou

c. 100% kvalifikovanosť pedagogického zboru

d. pestré školské aktivity

e. zapojenie do projektov

f. zapojenosť do súťaží

g. výsledky vo vyšších kolách súťaží

h. pripravenosť absolventa na vysokoškolské štúdium

i. vhodné dĺžky prestávok

j. bohatá krúžková činnosť

k. elektronická komunikácia s rodičmi

l. internetová žiacka knižka

m elektronická triedna kniha

n. študentský preukaz

o. elektronický výdaj stravy

p. spolupráca s mestskými a regionálnymi inštitúciami

r. organizovanie lyžiarskeho výcviku a školy v prírode

s. bezbariérovosť

t. ochrana života a zdravia pobytovou formou

Slabé stránky

a. nedostatok priestorov pre modernejšie vyučovanie

b. obmedzená prístupnosť technického vybavenia z priestorových a finančných dôvodov

Príležitosti

a. dobrá pripravenosť na všetky typy VŠ štúdia v SR a EÚ

b. uplatnenie školského vzdelávacieho programu, možnosť jeho úprav podľa požiadaviek a potrieb študentov

c. možnosť športového vyžitia

d. široká škála krúžkov záujmovej činnosti

Ohrozenia

a. nedostatočné učebnicové zabezpečenie pre vzdelávací program

b. nespokojnosť učiteľov pri pomalom riešení problémov s financovaním školstva

§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuVedúci
Astronomický krúžokRNDr. Svetozár Štefeček
Biologický krúžokMgr. Elena Grečná
Čitateľský klubMgr. Jana Kováčová
Filmársky krúžokMgr. Erika Vícenová
Futsalový krúžokMgr. Rudolf Bíly
Konverzujeme po nemeckyMgr. Alica Maliariková
Krajšia školaMgr. Zuzana Hercogová
Krúžok chemickej olympiádyMgr. Viera Svatoňová
Kvarta v pohybeMgr. Iveta Mudrochová
Matematicko-fyzikálny krúžokMgr. Iveta Mudrochová
Matematický krúžokPaedDr. Erika KnejpováPhD.
Matematický krúžok pre 1.ročníkMgr. Gabriela Havlová
Matematika hrouRNDr. Eva Millová
Novinársky krúžokMgr. Miroslava Medovičová
Plavecký krúžokMgr. Miroslava Gergelová
Programovanie v jazyku Python 3Mgr. Roman Ravas
Slovenčina pre oktávuMgr. Jana Kováčová
Stolnotenisový krúžokMgr. Miroslav Madunický
Strelecký krúžokMgr. Miroslav Madunický
Športové hryMgr. Vladimíra BajanováPhD.
VolejbalMgr. Dagmar Blažeková
Volejbalový krúžokMgr. Zuzana Oravcová

Záver

Vypracoval: Mgr. Pavel Otépka

V Senici, 8. októbra 2018

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 12.októbra 2018

Vyjadrenie rady školy

Schválené : 18.10.2018

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium Ladislava Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica
    Dlhá 1037/12, 90540 Senica
  • 034/6941318

Fotogaléria