Navigácia

Zoznamy žiakov

Názov
  1. ročník   I.AI.BI.Cpríma
  2. ročník   II.AII.BII.Csekunda
  3. ročník   III.AIII.BIII.Ctercia
  4. ročník   IV.AIV.Bkvarta
  5. ročník   kvinta
  6. ročník   sexta
  7. ročník   septima
  8. ročník   oktáva
  Zoznam všetkých žiakov

© aScAgenda 2019.0.1147 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 23.01.2019

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium Ladislava Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica
    Dlhá 1037/12, 90540 Senica
  • 034/6941318

Fotogaléria