Navigácia

Stránky predmetovej komisie cudzích jazykov

Predmetová komisia cudzích jazykov

Predmetová komisia cudzích jazykov zahŕňa vyučujúcich francúzskeho a ruského jazyka.

 

Mgr. Zlatica Hečková          RUJ - NEJ - SJL

Mgr. Zuzana Oravcová        RUJ - TEV

PhDr. Margita Hološková    FRJ - SJL

Mgr. Marta Horňáčková       RUJ - DEJ - OBN

Mgr. Miriam Suchovská      FRJ - ANJ 

 

V školskom roku 2018/19 sa francúzsky jazyk vyučuje v triedach: 1.A, 2.B, 3.B a septima. Na hodinách francúzskeho jazyka pracujeme s učebnicami Écho Junior A1 - B1. Učebnice OUI a Francúzska konverzácia používame ako doplnkový materiál.

Ruský jazyk sa vyučuje v nasledovných triedach: 1.A, 2.A, 3.A, 4.A, Sekunda, Kvinta a oktáva. Používame učebnice Vremena a Raduga po novomu 1 - 4. 

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium Ladislava Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica
    Dlhá 1037/12, 90540 Senica
  • 034/6941318

Fotogaléria