Navigácia

Predmetová komisia Naše úspechy Úspechy z predchádzajúcich rokov

Stránky predmetovej komisie nemecký jazyk

Predmetová komisia


Vedúca PK:           Mgr. Zuzana Pípová

 

Členovia PK:        Mgr. Jana Kováčová

                               Mgr. Alica Maliariková 

                           Mgr. Anna Zburinová 

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium Ladislava Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica
    Dlhá 1037/12, 90540 Senica
  • 034/6941318

Fotogaléria