Navigácia

Olympiády - úlohy, riešenia a termínovník Internetová matematická olympiáda Česko - Slovenská on-line súťaž Náboj - medzinárodná tímová súťaž Matematický klokan Semináre a cvičenia z matematiky Maturita SUDOKU Výzva - sudoku Rozhovor - sudoku Zaujímavosti Galéria úspešných riešiteľov Škola na webe Krásy matematiky Idem na FEI STU Celoeurópska matematická olympiáda Náhrada prijímacích skúšok na vysoké školy Génius Logicus Strojárska olympiáda Internetová súťaž pre nižšie ročníky Materiály na štúdium ???

Stránky predmetovej komisie matematika

Olympiády - úlohy, riešenia a termínovník

 

 Informácie o MO, archív zadaní a riešení úloh MO
nájdete na internetových stránkach:

 

        Aktuálne úlohy a riešenia na stránke    http://fpedas.uniza.sk/~novotny/MO.htm 

                                    http://www.skmo.sk/

 

TERMÍNOVNÍK

matematických olympiád v školskom roku 2017/2018

https://www.iuventa.sk/sk/Olympiady/Dokumenty/Terminovnik-POPS.alej

 

Súťažné úlohy a riešenia  

Riešenia úloh budú k dispozícii až po prebehnutí príslušného súťažného kola


     

             Ďalšie adresy:  

http://www.gljs.sk/mo/   archív MO

http://www.iuventa.sk/sk/Olympiady/Olympiady-a-sutaze/MO/60-rocnik-MO-2010-2011/Sutazne-ulohy-a-riesenia.alej  zadania MO    

  http://www.olympiady.sk/index.php?www=sp_detail&id=395   aktuálny ročník MO  

  http://matematika.okamzite.eu   archív riešených úloh MO

   http://kms.sk/mo   ďalšia stránka úloh MO

   http://www.imo-official.org medzinárodná stránka MO

  

 

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium Ladislava Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica
    Dlhá 1037/12, 90540 Senica
  • 034/6941318

Fotogaléria