Navigácia

 

Spoločenskovedný seminár

 

Spoločenskovedný seminár patrí do skupiny voliteľných predmetov.

Vyučuje sa  v treťom a štvrtom ročníku ročníku štvorročného štúdia a v septime  a v oktáve osemročného štúdia.

Obsahovo sa zhoduje s predmetom občianska náuka.

Rozdiel je v metodike vyučovania :

projekty, referáty, diskusia, testy, analýza pramenných materiálov.

5 hodinová  týždenná dotácia tohto predmetu v maturitnom ročníku umožňuje uplatňovať využívanie informačných technológií a samostatnej práce študentov a  možností prejavenia vlastných názorov a postojov k preberanému učivu.

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium Ladislava Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica
    Dlhá 1037/12, 90540 Senica
  • 034/6941318

Fotogaléria