Navigácia

Stránky predmetovej komisie cvičenia z matematiky

Cvičenia z matematiky - obsah predmetu

Medzi všetkými vedami,

ktoré odkrývajú ľudstvu cestu k poznaniu zákonov prírody,

najmohutnejšia a najvznešenejšia je matematika.

(S. V. Kovalevská )

 

Cvičenia z matematiky

sú určené študentom, ktorí sa hlbšie zaujímajú o matematiku, plánujú z nej maturovať, robiť prijímacie skúšky na vysokú školu, študovať na matematicko-fyzikálnej fakulte, na vysokých školách technického alebo ekonomického zamerania...

 

 DOPORUČUJEME:

 

Študentom, ktorí majú záujem pokračovať v štúdiu na vysokých školách technického. ekonomického alebo prírodovedného zamerania doporučujeme navštevovať CVIČENIA Z MATEMATIKY, zameraný na prebratie učiva, ktoré nie sú v osnovách matematiky strednej školy, ale sú nevyhnutné pre štúdium na vysokých školách technického, matematického a ekonomického zamerania: komplexné čísla, kužeľosečky, matice a determinanty.  Úlohy z komplexných čísel a kužeľosečiek sa vyskytujú aj na prijímacích skúškach na českých vysokých školách.

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium Ladislava Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica
    Dlhá 1037/12, 90540 Senica
  • 034/6941318

Fotogaléria