Navigácia

Stránky predmetovej komisie umenie a kultúra

O predmete

 

                 UMENIE A KULTÚRA

                                            

                                           Umenie je kvetom života celej spoločnosti.

                                                                                                                      Lev Nikolajevič Tolstoj

       

 Vyučovací predmet umenie a kultúra sa  vyučuje   v prvom a druhom ročníku štvorročného štúdia a v piatom a šiestom ročníku osemročného štúdia raz do týždňa. Nadväzuje na predmety hudobná a výtvarná výchova, ktoré žiaci mali na základnej škole. 

  CIELE PREDMETU

   Umenie a kultúra formuje postoje a názory v oblasti každodenného umenia i kultúry. Vychováva k hľadaniu a udržiavaniu národnej identity, kultúrnych hodnôt, učí hľadať súvislosti v rôznych odvetviach umenia, čím sa u žiaka smeruje k špirálovitému prehlbovaniu poznatkov a zručností z výtvarnej, hudobnej a literárnej výchovy, ale aj z dejepisu, etickej či náboženskej výchovy. 

     UMK má snahu viesť žiaka k jemnému rozlišovaniu medzi masovou kultúrou, gýčom ponúkanými trhovou ekonomikou na jednej strane a menej propagovanou klasickou kultúrou na strane druhej.

Žiak má byť vedený k neustálemu zdokonaľovaniu svojho verbálneho i neverbálneho prejavu, pričom sú mu ponúkané rôzne vzory a typy z minulosti i súčasnosti. 

     Hodiny majú byť vedené predovšetkým zážitkovou formou, preto najčastejšími metodickými prostriedkami okrem diskusie budú aj exkurzie, projekty, ukážky DVD atď.

 


 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium Ladislava Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica
    Dlhá 1037/12, 90540 Senica
  • 034/6941318

Fotogaléria