Navigácia

Niečo o mne Zahrajme sa Kto hľadá - ten nájde Stránky pre nižšie ročníky Prevažne vážne Matematika trochu inak Eurokalkulačka V prváku 08 - 09 Zadania na štúdium eTwinning

RNDr. Eva Millová

Niečo o mne

 

 

    

 

 Vyštudovala som predmety matematika - deskriptívna geometria na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave.

Učím matematiku, kde sa snažím zavádzať do vyučovania informačné technológie.

Pre svojich žiakov tvorím testy z matematiky na e-learningovom portáli  http://www.sengym-moodle.sk/

 

 

millova.e      sengym.sk  
            millova.e@sengym.sk 

 

 

Prezentácie mojich žiakov:

Moje prezentácie:

FUNKCIE.ppt 

ZLOMKY.ppt

TRIGONOMETRIA.ppt

STATISTIKA.ppt 

KOMBINATORIKA1.ppt

Millova_Eva_Zaverecna_praca.ppt

TELESA.ppt

 

                                               

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium Ladislava Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica
    Dlhá 1037/12, 90540 Senica
  • 034/6941318

Fotogaléria