Navigácia

Mgr. Pavel Otépka

O mne


Osobné údaje:

Meno a priezvisko, titul: Pavel Otépka, Mgr.

Bydlisko : Senica

Dátum a miesto narodenia: 23.3.1958 Skalica

E-mail :otepka.p@sengym.sk

Štátna príslušnosť: SR

Národnosť: slovenská

Rodinný stav:ženatý, 2 detiVzdelanie:

1977-1982 Matematicko-fyzikálna fakulta UK Bratislava

odbor: Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre 5.-12.ročník

aprobácia: matematika a deskriptívna geometria

1973 - 1977 Gymnázium v Senici

1969 - 1973  I. Základná škola v Senici

1964 - 1969  Základná škola v Čáčove
Pracovné skúsenosti:

od 08/1982 Gymnázium Ladislava Novomeského, Senica - učiteľ matematiky, deskriptívnej geometrie

od 01/1990 Gymnázium Ladislava Novomeského, Senica - zástupca riaditeľa školy
od 07/2009 Gymnázium Ladislava Novomeského, Senica - riaditeľ školy


Novinky

Kontakt

  • Gymnázium Ladislava Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica
    Dlhá 1037/12, 90540 Senica
  • 034/6941318

Fotogaléria