Navigácia

Mgr. Zlata Hečková

O mne Moje predmety

Osobné údaje:

 

Meno, priezvisko, titul: Zlata Hečková, Mgr.

Bydlisko: Senica

Dátum a miesto narodenia: 20.5.1957, Skalica

e-mail: heckova.z@sengym.sk

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Národnosť: slovenská

Rodinný stav: vydatá, 2 deti

 

 

 

Vzdelanie:

 

1990 – 1993: Pedagogická fakulta UK Bratislava, učiteľstvo, nemecký jazyk pre 5. – 12. ročník

1976 – 1981: Filozofická fakulta UK Bratislava, učiteľstvo, aprobácia slovenský jazyk a literatúra – ruský jazyk a literatúra pre 3. stupeň (stredná škola)

1972 – 1976: Gymnázium Senica

1963 - 1972: základná škola

 

 

 

Pracovné skúsenosti:

 

-         od 08/1981 -  pedagóg, Gymnázium Senica, predmety slovenský jazyk a literatúra, ruský jazyk a literatúra

-         od 09/1991 – ďalší aprobačný predmet: nemecký jazyk

-         od 09/2003 – zástupkyňa riaditeľa, Gymnázium Ladislava Novomeského Senica

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium Ladislava Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica
    Dlhá 1037/12, 90540 Senica
  • 034/6941318

Fotogaléria