Navigácia

PaedDr. Erika Knejpová, PhD.

O mne

Osobné údaje

Meno, priezvisko, titul: Erika  KNEJPOVÁ, PaedDr., PhD.


e-mail: knejpova.e@sengym.sk, kanova.e@sengym.sk

 

Vzdelanie:

 • 2010    Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, ukončené doktorandské štúdium vo vednom odbore 11-17-9 Teória vyučovania matematiky, udelený titul PhD.
 • 2003   Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, rigorózna skúška, Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov v špecializácii matematika, udelený titul Doktor pedagogiky PaedDr.
 • 1993 – 1998   Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov aprobácia matematika – informatika, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
 • 1988 – 1992  Gymnázium Senica

Pracovné skúsenosti:

 • od 1.9.1998  Gymnázium Senica, Dlhá 1037, 90540 Senica,  vyučovanie predmetov matematika a informatika
 • od 7.9.1992 do 30.6.1993  Základná škola, Záhorácka 919, Borský Mikuláš, pedagóg

Lektorská činnosť 

 • lektor školení PIRŠ
 • lektor školení "Využitie zariadeni eBeam a Tablet PC v práci učiteľa",
 • lektor školení "E-learningový portál - škola budúcnosti",
 • lektor školení "Elektronické poštové služby s podporou tímovej spolupráce učiteľov pre základné a stredné školy" 
 • lektor školení FIT

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Ladislava Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica
  Dlhá 1037/12, 90540 Senica
 • 034/6941318

Fotogaléria