Navigácia

Mgr. Ľudmila Radočáková

O mne


Osobné údaje:


Meno a priezvisko: Ľudmila Radočáková , diplomovaná germanistka
Bydlisko: Senica
e-mail: radocakova.l@sengym.sk
štátna príslušnosť: Slovenská republika
Národnosť: slovenská
Rodinný stav: vydatá, 2 deti


Vzdelanie:

1977 - 1982 Univerzita Lipsko (Nemecko) Germanistika + učiteľstvo anglický jazyk
1973 - 1977 Gymnázium Levice
1964 - 1973 Základná škola

Pracovné skúsenosti:

-  od r. 1982 - pedagóg Gymnázium Senica, predmety anglický jazyk, nemecký jazyk
-  od r. 1983 ďalší aprobačný predmet branná výchova

Iné pracovné skúsenosti:

- od r. 1984 súdna prekladateľka z jazyka nemeckého - súdne a odborné preklady

Jazykové schopnosti:

anglický jazyk
nemecký jazyk
maďarský jazyk
ruský jazyk


Novinky

Kontakt

  • Gymnázium Ladislava Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica
    Dlhá 1037/12, 90540 Senica
  • 034/6941318

Fotogaléria