Navigácia

 

 

 
Vyplňte prosím elektronický formulár na tejto adrese:
 
 
 Ponuka krúžkov pre študentov pre školský rok 2017/2018
 
  1. Programovanie v jazyku C pokročilí
  2. Programovanie v jazyku Python 3

 
Moje stránky nájdete na nasledovných adresách:
 
Stránky venované stavovcom ( prístup je podmienený heslom, môžete oň požiadať e-mailom)
Systém a skúšanie rýb
Systém a skúšanie obojživelníkov
Systém a skúšanie plazov
Systém a skúšanie vtákov
Systém a skúšanie cicavcov
Systém a skúšanie článkonožcov

  

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium Ladislava Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica
    Dlhá 1037/12, 90540 Senica
  • 034/6941318

Fotogaléria