Navigácia

Mgr. Viera Svatoňová

O mnekontakt:        e - mail :   svatonova.v@sengym.sk
                      telefón  :   +421346941318   klapka 61

                                                    nájdete ma v kabinete chémie

ukončené vzdelanie : Prírodovedecká fakulta UK Bratislava

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium Ladislava Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica
    Dlhá 1037/12, 90540 Senica
  • 034/6941318

Fotogaléria