Navigácia

O mne Moje predmety Kontakt

PaedDr. Anna Jankovýchová

O mne

ŽIVOTOPIS

 

1. Priezvisko:

Jankovýchová

2. Meno:

Anna

 

6. Vzdelanie:

 

Názov školy:

Univerzita Komenského-Pedagogická Fakulta

Dátum: od (mesiac/rok)

             do (mesiac/rok))

1979-1984

Tituly a dosiahnuté stupne:

Učiteľka všeobecnovzdelávacích predmetov Fyzika- Základy techniky, Doktorát –Metodika vyučovania Fyziky , PaedDr.

 

 

Názov školy:

Metodické-pedagogické  Centrum  Bratislava

Dátum: od (mesiac/rok)

             do (mesiac/rok))

1.9.2001 do 30.6.2003

Tituly a dosiahnuté stupne:

Špecializačné kvalifikačné štúdium   anglického  jazyka Teória a prax vyučovanie anglického jazyka

 

Názov školy:

Pedagogická fakulta Nitra

Dátum: od (mesiac/rok)

             do (mesiac/rok))

17.1.1989

Tituly a dosiahnuté stupne:

Štátna rigorózna skúška- Teória vyučovania fyziky- PaedDr.

 

 

7. Dôležité kurzy a školenia:

 

Certifikát:

First Certificate in English – medzinárodný certifikát

Dátum:

Jún 1995

 

 

Certifikát:

Osvedčenie

Dátum:

9.11.1998

Názov:

Základy obsluhy počítača

Certifikát:

Osvedčenie

Dátum:

25.5.2006

Názov:

Využitie informačných a komunikačných technológií v práci učiteľa

 

8.Jazykové zručnosti:

 

 

Jazyk

Čítanie

Rozprávanie

Písanie

Anglický

C2

C2

C2

Ruský

B1

B1

B1

Nemecký

A2

A2

A2

 

9. Iné zručnosti:

  • Administratívne – technické zručnosti
  • práca s PC (MS Word, Excel,...) a internetom, e-mail, Power Point, Front Page- tvorenie webových stránok

 

 

10. Súčasná pozícia:   učiteľka Anglický jazyk- Fyzika

 

11. Kľúčová kvalifikácia:  

prax v oblasti organizovania podujatí, súťaží, olympiád,
  -   metodické usmerňovanie kolektívov- metodická pracovníčka MC Senica                                                  

  -   prax v činnosti redakčnej rady,

  -   koordinátorka projektu  Comenius

  -     koordinátorka výmenných pobytov s partnerskou školou v zahraničí

  -   lektorka anglického jazyka

 

12. 13 Prehľad predchádzajúcich zamestnaní:

 

Dátum: od(mesiac/rok)

             do(mesiac/rok)

26. 8 1984 -  25.8 1997

 

Miesto:

ZŠ Sobotište

Zamestnávateľ:

OÚ Senica

Pozícia:

Učiteľka všeobecnovzdelávacích predmetov

Popis:

Fyzika, Technické práce, Anglický jazyk

 

Dátum: od(mesiac/rok)

             do(mesiac/rok)

25.8.1997

Miesto:

Gymnázium Senica

Zamestnávateľ:

KŠÚ Trnava

Pozícia:

učiteľka

Popis:

 Anglický jazyk, Fyzika

 

 

 

Dátum: od(mesiac/rok)

             do(mesiac/rok)

1.9.1997- 30.6.2000

Miesto:

Senica

Zamestnávateľ:

Akadémia vzdelávania Senica

Pozícia:

lektorka

Popis:

 Anglický jazyk,

 

Dátum: od(mesiac/rok)

             do(mesiac/rok)

1.1.2005- 31.12.2005

Zamestnávateľ:

Jazyková  škola Žilina

Pozícia:

lektorka

Popis:

 Anglický jazyk,

 

Dátum: od(mesiac/rok)

             do(mesiac/rok)

1.1.2005-  1.12.2008

Zamestnávateľ:

Jazyková  škola  Senica

Pozícia:

lektorka

Popis:

 Anglický jazyk,

 

 

15. Počet rokov v školstve :   30


14. Zoznam vypracovaných projektov

Siemens- Join multimedia  Competition 2003-2004

BratMun - modelové zasadnutie OSN od roku 2003

Koordinátorka projektu LLP-Comenius:European Citizenship 2006-2009

Koordinátorka projektu   Cesty 2010 - plenér 2010, výtvarný projekt s partnerskou školou gymnázium Velké Pavlovice , ČR

 koordinátorka projektov E-Twinning 2014-2018

Koordinátorka projektu " Penpal project"  2014-2015                                                   

Koordinátorka pre Výmenný program študentov                                                         

Belgicko-Slovensko od roku 2005-2011

 

Slovensko - Španielsko 2018-2019                                                         

Nájdi si kamaráta – e-mail projekt, New York- Senica,

                                                     Mol,Belgicko – Senica

                                                          Sosnowiec, Poľsko – Senica


 Organizácia Okresného kola Fyzikálnej Olympiády 1986-2000

  Školiteľka SOČ- Využitie internetu na vyučovaní anglického

     jazyka 2003-2004

 Členka redakčnej rady časopisu Obzory Matematiky, Fyziky

   a Informatiky  1989 -2018

 Organizátorka súťaže- Maľovaná Fyzika

 Spolu organizovanie zájazdov do Anglicka

Spolu organizovanie okresného kola Olympiády v anglickom jazyku a súťaže Essay writing Competition- každoročne

V senici 16.11.2018                   

KONTAKTY 

Práca:

adresa:   Gymnázium L. Novomeského , Dlhá ul. 1037 Senica

e-mail:    jankovychova.a@sengym.sk

 

 

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium Ladislava Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica
    Dlhá 1037/12, 90540 Senica
  • 034/6941318

Fotogaléria