Navigácia

O mne Moje predmety Kontakt

Mgr. Lenka Krištofíková

O mne

Osobné údaje:

Meno a priezvisko, titul:   Lenka Krištofíková, Mgr.

Bydlisko:   Senica

Dátum a miesto narodenia:   16.9.1984, Skalica

Štátna príslušnosť:   SR

Národnosť:   slovenská

Rodinný stav:   slobodná

 

Vzdelanie:

2004 – 2009   Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta humanitných vied

študijný odbor Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov v kombinácii Anglický jazyk a literatúra – Náuka o spoločnosti

2000 – 2004   Gymnázium Senica

1991 – 2000   II. základná škola Senica

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium Ladislava Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica
    Dlhá 1037/12, 90540 Senica
  • 034/6941318

Fotogaléria