Navigácia

Stránky predmetovej komisie biológia

Predmetová komisia

 

PREDMETOVÁ KOMISIA BIOLÓGIE
Gymnázium Ladislava Novomeského Senica, Dlhá 1307/12, 90540
 
Členovia:
  • Mgr. Roman Ravas (ravas.r(at)sengym.sk - predseda
  • Mgr. Terézia Ravasová (ravasova.t(at)sengym.sk)
  • Mgr. Elena Grečná (grecna.e(at)sengym.sk)
  • Mgr. Vladimíra Bajanová (bajanova.v(at)sengym.sk)


Predmetové olympiády - všetky kategórie olympiád organizujú vyučujúci v príslušnej triede
SOČ - informácie o SOČ poskytne záujemom predseda PK

Časovo - tematické plány pre hodiny biológie v jednotlivých triedach a ročníkoch - šk.r. 2016/2017

Prvý ročník - (1.A, 1.B, 1.C, Kvinta) - 1R_CT_novy.pdf
Druhý ročník - (2.A, 2.B. Sexta) - 2R_CT_novy.pdf
Tretí ročník - (3.A, 3.B, 3.C, Septima ) -3R_CT_novy.pdf
Seminár 3.ročník - Seminar_3R_CT.pdf
Seminár 4. ročník - Seminar_4R_CT.pdf

 

 

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium Ladislava Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica
    Dlhá 1037/12, 90540 Senica
  • 034/6941318

Fotogaléria