Navigácia

RNDr. Svetozár Štefeček

O mne

Osobné údaje:


Meno a priezvisko, titul: Svetozár Štefeček, RNDr.

 

Aprobácia: chémia - fyzika

Funkcia: zástupca zamestnancov pre BOZP

 


Bydlisko : Sobotište

Dátum a miesto narodenia: 13.8.1965 Myjava

E-mail : stefecek.s@sengym.sk    sveste@hvezdaren-sobotiste.sk

Štátna príslušnosť: SR

Národnosť: slovenská


Vzdelanie:

1971 - 1980  Základná deväťročná škola v Sobotišti

1980 - 1984  Gymnázium Senica

1984 - 1989  Prírodovedecká fakulta UK Bratislava

 

 

 

Pracovné skúsenosti:

od 09/1989   Základná škola Šaštín-Stráže

od 09/1991   Gymnázium Senica

2010 - 2012  lektor učebníc chémie pre 1. - 3. ročník gymnázia

2012             spoluautor publikácie Príručka pre vedenie astronomického krúžku

2016 -           spolupráca s Českým rozhlasom na scenári programu Mluvící chemické prvky

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium Ladislava Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica
    Dlhá 1037/12, 90540 Senica
  • 034/6941318

Fotogaléria