Navigácia

Pokyny pre stravníkov Stravné na február 2019

Stravovanie

Pokyny pre stravníkov

 

Pokyny k stravovaniu od 01.09.2018

 • Každý  študent, ktorý sa bude chcieť stravovať od 01.09.2018 sa záväzne prihlási prihláškou na stravovanie.
 • Stravné možno uhradiť trvalým  alebo jednorazovým príkazom.

Trvalý príkaz je vo výške 25 €, jednorazový príkaz je podľa počtu pracovných dní.

Príkazy na úhradu sú splatné k 20. dňu mesiaci na nasledujúci mesiac (napríklad 20.8.2018 na september 2018 a 20.9.2018 na október 2018).

 

 • Banka : Štátna pokladňa

             Číslo účtu : IBAN : SK94 8180 0000 0070 0049 6052

             Variabilný symbol :  každý má svoj osobný – pozri vysvetlenie nižšie.

             Poznámka :  meno, priezvisko a trieda žiaka.

 • Poplatok za obed :

            Mladší žiaci  – príma až kvarta  - 1,21 €

            Starší žiaci  - kvinta až oktáva a 1. až 4. ročníky – 1,32 €

            Na základe zaplatenej a zaevidovanej platby  môžu študenti nastúpiť na stravu podľa pokynov vedúcej ŠJ

 

 • Odhlasovanie zo stravy :  Odhlásiť sa zo stravy je nutné deň vopred cez školskú stránku, v krajnom prípade ráno od 6:00 do  6:30 hod. na číslo telefónu 034/6941318

 

 • Oznamujeme všetkým stravníkom, že od  01.09.2018  pre platbu na stravu bude dôležitý variabilný symbol, ktorý si každý stravník nájde po prihlásení  sa svojím prihlasovacím menom a heslom na svojom konte.

 

 • Novo prijatí žiaci variabilné symboly si vyzdvihnú od vedúcej ŠJ v deň nástupu do školy.
 • Ak si  stravník zadá  trvalý príkaz,  je dôležité, tento variabilný symbol nahlásiť do údajov v banke .
 • To isté  platí i pre stravníkov, ktorí uhrádzajú stravu cez internet  banking.
 • Variabilný symbol  si stravník môže vyhľadať na školskej stránke v sekcii školské stravovanie, kde po prihlásení sa svojím heslom rozklikne  stravovanie a pri svojom mene nájde svoj variabilný symbol, ktorý vpíše do VS na príkaze na úhradu.
 • Ostatné informácie  poskytne vedúca jedálne na telefónom čísle 034/6514771.

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Ladislava Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica
  Dlhá 1037/12, 90540 Senica
 • 034/6941318

Fotogaléria