Navigácia

Rada RZ Príspevok rodičovskému združeniu Výsledky spolupráce školy a ZRPŠ Správa o hospodárení v školskom roku 2015/16 Správa o hospodárení v školskom roku 2016/17 Správa o hospodárení v školskom roku 2017/18

Rodičovské združenie

Rada RZ

 

 

Rada rodičovského združenia 2018/2019

 

 

Trieda

        Meno a priezvisko

príma

Ing.Ján

Pavlík

 

sekunda

Róbert

Lanko

 

tercia

Zuzana

Široká

 

kvarta

Ing. Tomáš

Zavřel

 

kvinta

PaedDr. Slavomíra

Melišová

 

sexta

Tatiana

Poláková

 

septima

Ing. Andrea

Trojková

 

oktáva

Ing. Jozef

Lacho

I.A

Mgr. Dana

Burdová

 

I.B

Branislav

Jablonický

 

I.C

Ing. Dušan

Manďák

II.A

Mgr. Jana

 

Ponechalová

 

 

II.B

Ing.Jozef

Mikuš

II.C

 

 

III.A

Ing. Vojtech

Stacha

 

III.B

Ing. Renáta

Hebnárová

 

III.C

Eva

Horniaková

 

IV.A

Igor 

Denkóci

IV.B

Monika

Kalamenová

 

 

                     Predseda RZ       :   Ing. Mgr. Andrej Španka

                     Hospodár RZ       :   Ing. Renata Hebnárová

                     Zapisovateľ          :    Eva Horniaková

                     Revízna komisia :    Zuzana Široká, Ing. Jozef Mikuš, Ing. Dušan Manďák

 

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium Ladislava Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica
    Dlhá 1037/12, 90540 Senica
  • 034/6941318

Fotogaléria