• Medzinárodná dejepisná súťaž

      Autor: Mgr. Ľubomír Staňo

      25. novembra 2021 sa uskutočnil XXIX. ročník dejepisnej súťaže, ktorá svojou náročnosťou a obsadením nemá konkurenciu v predmetových olympiádach. Zúčastňujú sa jej trojčlenné tímy z gymnázií Českej a Slovenskej republiky. Finálové kolo bývalo tradične v Chebe (v aule Západočeskej univerzity). Z dôvodu protiepidemických opatrení sa žiaľ tento rok uskutočnilo online v mestách českých a slovenských krajov, aby sa zabezpečila regulárnosť súťaže. Je príjemným konštatovaním, že v tomto ročníku vo finále nechýbalo v konkurencii 75 družstiev z gymnázií Českej a Slovenskej republiky ani družstvo z našej školy. Po postupe z krajského kola (1. miesto) sme sa zúčastnili na vyvrcholení súťaže už šiestykrát, pre pandémiu súťaž prebiehala na pôde Gymnázia v Galante.

     • Náboj Junior

      Autor: Mgr. Iveta Mudrochová

      Náboj Junior je medzinárodná matematicko-fyzikálna súťaž pre ôsmakov a deviatakov základných škôl a žiakov tercie a kvarty osemročných gymnázií. Tento školský rok prebiehala online. Presne o 10.00 v piatok 19. novembra viac ako 4000 žiakov zo Slovenska, Poľska, Francúzska, Španielska a Českej republiky zasadlo za lavice a 120 minút počítali zaujímavé a netradičné úlohy z matematiky a fyziky. Z našej školy sa zúčastnili tri štvorčlenné družstvá v zložení Gabriel Pribila, Lukáš Kopiar, Katarína Mikuličová a Ema Burajová; Samuel Khír, Marek Oslej, Rastislav Bederka a Ondrej Sýkora z tercie a Pia Luisa Ercolano, Matúš Žúrek, Carmen Klimková a Tatiana Švecová z kvarty. Všetky tri družstvá vypočítali 22 príkladov a o umiestnení rozhodovali sekundy. Vytvorili sa dva rebríčky. Na Slovensku sa zúčastnilo 416 družstiev. Naše prvé družstvo sa umiestnilo na 76. mieste, d

     • Čitateľské besedy René – Anasoft litera gymnazistov 2021

      Autor: PaedDr. Žaneta Pikartová

      Študenti gymnázií participujúcich v projekte mali spolu s vyučujúcimi slovenského jazyka a literatúry jedinečnú možnosť pripojiť sa celý mesiac online na besedy s päticou spisovateľov. Naši študenti absolvovali postupne virtuálne stretnutia s Barborou Hrínovou (zbierka poviedok Jednorožce), Natašou Holinovou (text Prípad starej dámy), Zuzanou Šmatlákovou (novela Nič sa nestalo) a Janou Juráňovou (román Naničhodnica). Večerné stretnutia boli moderované a vzhľadom na účasť študentov z celého Slovenska, ktorí diskutovali spolu so svojimi mentormi slovenského jazyka, vznikali podnetné výpovede a reflexie o písaní, o knihách, o literatúre, o našej spoločnosti, o politike, o živote...

     • Deň študentstva

      Autor: Katarína Valúchová, III.B

      Dňa 9. 11. 2021 sa zúčastnila naša škola 19. ročníka Dňa študentstva na radnici (netradične v múzeu), kde sa každoročne oceňujú výnimoční študenti senických stredných škôl, či už za študijné výsledky, alebo za mimoškolskú činnosť. Plakety si tento rok odniesli gymnazisti: Alexandra Bobotová, Juraj Chábela a Jozef Pukančík.

      Dodatočný potlesk a kyticu dostala aj naša pani riaditeľka, RNDr. Iveta Petrovičová, ktorá minulý rok získala Cenu senickej mládeže, no kvôli nepriaznivej pandemickej situácii jej bolo ocenenie odovzdané len v komornej atmosfére.

      Gratulujeme všetkým oceneným a prajeme veľa energie do budúcnosti!

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje