• Exkurzia v pamiatkovej zóne „Habánskeho dvora“ v Sobotišti

      Autor: Adam Matula, 1. C

      V piatok 15. októbra sme s mojimi spolužiakmi z 1.C navštívili „Habánsky dvor“ v Sobotišti (regionálna exkurzia ako súčasť vyučovania dejepisu). V „habánskej“ časti obce nám spolužiačka Adriana Hyžová, ktorá v tejto expozícii pracuje ako sprievodkyňa, spravila kvalitnú prednášku na tému „Habáni v Sobotišti“. Dozvedeli sme sa o dejinách tejto náboženskej komunity, o ich príchode a pôsobení v regióne Záhoria. Prezreli sme si zrekonštruovaný habánsky mlyn a zistili sme veľa zaujímavostí o ich komunitnom živote a remeslách, ktorými sa stali známymi v celej Európe. Vo vitrínach v priestoroch mlyna boli zaujímavé originálne výrobky habánskej keramiky, časti technických zariadení mlyna a množstvo obrazových panelov. Prekvapilo ma, že ich šatník sa skladal prevažne z čiernej a hnedej farby. Ale aspoň nemuseli riešiť, či ich ružové tričko ladí s ich krikľavo zelenou obu

     • Aktivity Predmetovej komisie SJL

      Autor: PaedDr. Žaneta Pikartová

      Školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry, kategória C

      Školské kolo 14. ročníka Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry sa realizovalo netradične jednotne online 15. 10. 2021 formou rovnakého testu pre celé Slovensko. 10 súťažiacich z tercie a kvarty si okrem externej formy testu vyskúšalo tiež interne transformáciu textu. Gratulujeme prvým trom:

     • Týždeň OSN na Slovensku: Znižovanie rozdielov – spravodlivejší svet.

      Študentská rada informuje

      Ako školu zapojenú do programu Škola priateľská k deťom by som Vás chcel pozvať na diskusie, ktoré sa uskutočnia v rámci "Týždňa OSN na Slovensku - Znižovanie rozdielov - spravodlivejší svet". Krátky popis prikladám v texte e-mailu. Oficiálnu pozvánku v prílohe.

      Diskusie sa uskutočnia v stredu 27. októbra 2021. Spolu so Slovenskou agentúrou pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu a partnermi – Platformou rozvojových organizácií Ambrela, Detským fondom OSN - UNICEF Slovensko a Medzinárodnou organizáciou pre migráciu - IOM, ponúkneme online prenosom z Novej Cvernovky štyri diskusie, vhodné na účely vyučovacej hodiny v rámci stredoškolských predmetov Náuka o spoločnosti, Etická náuka alebo Dejepis. Prostredníctvom aplikácie Slido bude možné aktívne sa zapojiť do každej z prebiehajúcich diskusií so zaujímavými hosťami.

     • Návšteva nového Múzea Senica

      Autor: Mgr. Hana Odokienko Fodorová, PhD.

      V dňoch 11. a 14. októbra 2021 navštívili študenti a študentky 3. A a 2. B, v rámci vyučovania dejepisu a umenia a kultúry, nové Múzeum Senica. Zrekonštruovaný objekt bývalej Sokolovne si prezreli s odborným výkladom nášho bývalého študenta, v súčasnosti kurátora a lektora múzea, Mgr. Tomáša Motusa. Zaujali interaktívne expozície aj model starej Senice, veľmi pútavá bola expozícia archeologických nálezov z okolia Senice.

     • Študenti kvinty a sexty na workshope tvorivého písania

      Autor: Andrea Tomeková, Kvinta

      Fotografie: Mgr. Marianna Nahirnyak, Mgr. Hana Odokienko Fodorová, PhD.

      V piatok 8.10. som sa s mojimi spolužiakmi z kvinty zúčastnila workshopu tvorivého písania v Záhorskej galérii Jána Mudrocha v Senici. Táto aktivita pre nás študentov bola jedným zo sprievodných programov k výstave Je potřeba starat se o své zahrady. Pridelili nám veľmi príjemnú sprievodkyňu - umelkyňu – Elišku Šefčíkovú, ktorá nám porozprávala niečo málo ku každému obrazu. Týkali sa najmä témy príroda, príroda a človek, nachádzali sa tu abstraktné i realistické diela. Keď sa naša prehliadka blížila ku koncu, dostali sme papier, ceruzky a farbičky. Našou úlohou bolo sadnúť si k výtvoru, ktorý nás najviac oslovil a vyjadriť naše pocity z neho, či už kresbou alebo príbehom. Každý obraz na nás vyžaroval iný dojem a pocit.

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje