• Best in English- súťaž

      Autor: PaedDr.Anna Jankovýchová

      Best in English je medzinárodná súťaž v anglickom jazyku organizovaná v Prahe. Pozostáva z gramatiky, slovnej zásoby, čítania s porozumením a počúvania s porozumením v úrovniach B1 až C1 európskeho referenčného rámca. Súťaž sa konala online dňa 26.11.2021. Tejto súťaže sa zúčastnilo aj 30 študentov z našej školy. Na našej škole sa o priebeh súťaže postarali p.profesorky Jankovýchová a Gergelová. Celkovo sa súťaže tento rok zúčastnilo 17 223 študentov z 595 škôl z 32 krajín. Najlepší účastník vo svetovom hodnotení získal 120,5 boda.

     • Školské kolo olympiády v anglickom jazyku

      Autor: Mgr. Miroslava Gergelová

      V piatok 3.decembra 2021 sa uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Súťažilo sa v 5 kategóriách a všetci súťažiaci absolvovali najprv písomnú a potom ústnu časť. V teste si overili svoje vedomosti z gramatiky, slovnej zásoby a čítania s porozumením a v ústnej využili svoju fantáziu a kreativitu pri vymýšľaní príbehov na základe obrázkov.

     • Zlatá medaila z Medzinárodného kola olympiády vo francúzskom jazyku

      Autor: Mgr. Miroslava Suchovská

      Zlatá medaila z Medzinárodného kola olympiády

      vo francúzskom jazyku

      V dňoch 7. - 9. decembra 2021 sa uskutočnilo Medzinárodné kolo olympiády vo francúzskom jazyku organizované Medzinárodnou organizáciou Frankofónie (l´OIF). Po prvýkrát v histórii sa ho zúčastnilo aj Slovensko (v doterajších ročníkoch sa olympiáda končila len na celoštátnej úrovni) a vyslalo delegáciu v zložení troch najúspešnejších súťažiacich celoštátneho kola. Medzi nimi bol aj náš Jozef Pukančík zo 4.A, ktorý, ako si iste pamätáte, získal v júni tohto roka v celoštátnom kole striebornú medailu v kategórii 2C. Jozef nesklamal ani v silnej konkurencii v medzinárodnom kole. Jeho dlhodobá, zodpovedná a neúnavná príprava nielen v škole, ale predovšetkým doma s otcom, priniesla „zlaté“ ovocie. Písomnú skúšku jednotlivcov zvládol na plný počet bodov a získal 1. miesto v kategórii C1, čo zna

     • UNICEF SMS SÚŤAŽ JE TU!

      Milí priatelia škôl,

      máme tu veľkú školskú SMS súťaž pre školy prihlásené do programu ŠKOLA PRIATEĽSKÁ K DEŤOM. Zapojte do súťaže aj vašu školu a staňte sa súčasťou aktivity, ktorá pomáha.

      Aj naša škola sa zapojila do tejto súťaže a preto prosím neváhajte a pomôžte zaslaním SMS pre dobrú vec. Heslo našej školy je SENGYM POMÁHA.

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje