• Krajské kolo Olympiády v slovenskom jazyku

     • Mgr. Hana Odokienko Fodorová, PhD.

      Vo štvrtok, 13. 2. 2020, sa naše študentky, Katarína Valúchová (1.B) a Mária Karásková (4.B), zúčastnili na krajskom kole Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry na Gymnáziu Angely Merici v Trnave. V konkurencii študentov a študentiek celého trnavského kraja obstáli. Obe boli úspešnými riešiteľkami. Katka sa umiestnila na 2. mieste v kategórii B, najmä vďaka svojmu rečníckemu talentu, ktorý preukázala v ústnej časti. Gratulujeme a ďakujeme aj študentom a študentkám, ktorí sa zapojili do školského kola OSJL. Veríme, že bude z koho zberať aj v budúcom školskom roku.

     • Krajské kolo Olympiády ľudských práv

     • Mgr. Lenka Krištofíková

      Vo štvrtok, 6. februára 2020, sa náš študent Juraj Foltín zo IV.A zúčastnil krajského kola XXII. ročníka Olympiády ľudských práv. Na gymnáziu v Piešťanoch spolu s 12 ďalšími študentami z Trnavského kraja absolvoval písomný test a ústnu časť tohto kola. Vďaka svojej dobrej príprave a prezentačným zručnostiam Juraj zvíťazil a postupuje do celoslovenského kola OĽP.

      Blahoželáme a prajeme úspech v celoslovenskom kole!

     • Reparát z povinného čítania

     • Mgr. Hana Odokienko Fodorová, PhD.

      V piatok, 7. 2. 2020, sme sa takmer celá škola zúčastnili na divadelnom predstavení Reparát z povinného čítania, ktoré nám pod vedením Jakuba Nvotu zahrali členovia Túlavého divadla, voľného zoskupenia hercov, režisérov, autorov, hudobníkov a komediantov. Ako sami uvádzajú, ide o adrenalínovú kabaretnú komédiu, v ktorej skupina hercov len za 80 minút sprostredkuje divákom takmer celý obsah povinného čítania. Pôvodne sme mali vidieť iný titul z ich ponuky, inscenáciu Hamlet, no z personálnych dôvodov bol titul zmenený. Napokon možno konštatovať, že trojica hercov nám priblížila „učebnú látku“ z povinnej maturitnej literatúry aktualizačnou a postmodernou formou. Či už v hudobnom prevedení známej Chalupkovej poémy „Mor ho“ alebo v podobe hokejového zápasu o spisovnú slovenčinu, v ktorom si zahrali o. i. aj Štúr, Hollý, Bernolák, Kalinčiak, Francisci, Hodža a Hurban. V úlohe „admina siete“ sme mohli vidieť Tybalta snažiaceho sa zabrániť sesternici Júlii v četovaní si s Rómeom. Podobne ako priekopníci kabaretného divadla Lasica a Satinský, pranierovalo aj toto predstavenie slovenskú dedinu a jej neduhy a svoj humor založilo na dvoch východiskách. Po prvé na východisku intelektuálnom, v podobe odborného literárno-historického kontextu. Po druhé na satire súčasnej doby.  

      Na to, aby sme si mohli tento humorný intelektuálny rozmer naplno užiť, bola potrebná aspoň základná vedomosť o dielach povinnej literatúry, čo však v prípade nižších ročníkov nebolo možné zabezpečiť. Predstavenie bolo teda obsahom určené skôr študentom vyšších ročníkov. Zábavná forma kabaretu mohla samozrejme zaujať aj ostatných. Divadelný kus zrejme nechcel iba pobaviť, ale poukázať aj na skutočnosť, že suterénna (televízna a internetová) zábava a surový humor sú súčasťou našich životov. Všetko sa zjednodušuje, popularizuje a aktualizuje, niekedy aj úplne nevhodne. Potom sa môže stať, že divadlo nám nastavuje zrkadlo, v ktorom sa, hoci neochotne, sami spoznávame. Spomenuté nastavenie zrkadla sa však predstaveniu Reparát nepodarilo úplne. Svedčí o tom aj spätná väzba našich študentov, ktorá bola skôr neutrálna až negatívna. Pomer intelektuálneho a suterénneho by si teda pravdepodobne zaslúžil mierne upraviť, učesať, nastaviť na správneho príjemcu a potom podstúpiť vlastný reparát, povedzme v auguste J.

       

     • Pokyny k stravovaniu

     • Cenu obedov na mesiac marec a apríl nájdete v záložke "O škole" - "Stravovanie".

     • Návšteva zberného dvora

     • Mgr. Zuzana Zámečníková  

      Ochrana životného prostredia zaujíma stále viac a viac ľudí. Inak tomu nie je ani medzi žiakmi našej školy. A keďže environmentálne témy sú súčasťou viacerých vyučovacích predmetov, rozhodli sme sa v rámci Občianskej náuky pre návštevu senického zberného dvora.

        Exkurzie sa v priebehu mesiacov september a október postupne zúčastnili žiaci Prímy, Sekundy, Tercie a Kvarty. V zbernom dvore nás sprevádzal pán Ing. Fojtlín. Žiakom postupne predstavil každé oddelenie. Porozprával o tom, aké druhy odpadu sa v zbernom dvore nachádzajú, zberajú, dotrieďujú a čo sa deje s vytriedenými smeťami ďalej. Takisto študentov poučil o správnom separovaní rôznych druhov odpadkov. Na vlastné oči sa tak žiaci presvedčili o tom, že triedenie má naozaj význam a je veľmi dôležité.

         Najideálnejšie by bolo, ak by sme dokázali nevytvárať žiadne odpadky. Pokiaľ však zatiaľ nevieme tento ideál dosiahnuť, pokúsme sa aspoň každý jeden odpad, ktorý vyprodukujeme, vhodiť do toho správneho kontajnera.  

     • 2. turnus lyžiarskeho výcviku na Táloch

     • Autor: Mgr. Miroslav Madunický

       

     • 12. ročník Internetovej matematickej olympiády

     • Autor: RNDr. Eva Millová

      organizovaný Ústavom matematiky  Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně, prebehol tradične posledný utorok v novembri  26. 11. 2019.

      V tomto ročníku sa do súťaže sa prihlásilo 203 tímov z Čiech a Slovenska. Žiaci riešili úlohy v čase od 9:00 do 11:00 hod. Po prihlásení na stránku http://matholymp.fme.vutbr.cz/default.aspx súťažné tímy získali úlohy, ktoré bolo potrebné v danom čase vyriešiť, skenovať a odoslať. Za našu školu sa prihlásili do súťaže dva tímy – tím štvrtých a tretích ročníkov.

      Tím štvrtých ročníkov sa umiestnil na veľmi peknom tridsiatom deviatom  mieste medzi  203 súťažiacimi tímami, tím tretích ročníkov dosiahol približne priemerné výsledky.

      Za účasť v súťaži boli tímy odmenené diplomami organizátorov súťaže, podpísanými riaditeľom Ústavu matematiky FSI VUT.

       

      Mená súťažiacich:

      Tím štvrtých ročníkov: Eva Obšivanová, Jana Šrámková, Natália Neznáma, Martina Sabová, Adam Pipíška, Ľuboš Ravas, Matúš Nečas

      Tím tretích ročníkov: Martin Tomašovič, Nicol Tomková, Viktória Bodnárová, Šimon Bábik

      Za úsilie a dosiahnuté výsledky ďakujeme.

       

      Viac o súťaži sa dozviete na stránke http://matholymp.fme.vutbr.cz/default.aspx

     • VÝSLEDKY celoškolskej súťaže SUDOKU 19. ročník

     • Autor. RNDr. Eva Millová

      Prvý pracovný deň po zimných prázdninách, 8. januára 2020, si počas tretej vyučovacej hodiny 21 žiakov našej školy zmeralo svoje schopnosti v riešení SUDOKU, známeho hlavolamu japonského pôvodu. Každý súťažiaci mal za úlohu v čo najkratšom čase vyriešiť hlavolam strednej a ťažkej úrovne. Atmosféra bola bojovná a nejednému z nich chýbalo len pár minút do ukončenia hlavolamu.

       

      Najrýchlejší boli títo žiaci:

       

      1. Slávka Mihálová 1.A                18 min

      2. Michal Cibula 1.B                     21 min

      3. Ľuboš Ravas 4.C                     22 min

      4. Shadije Bordáčová sexta        25 min

      5.-7.   Alexandra Kubová 1.A      27 min

      5.-7.   Andrej Búran oktáva        27 min

      5.-7. Lucia Poláková 1.B            27 min

     • LVVK na Táľoch našich Kvintanov a Tercianov

     • Autor: Mgr. Rudolf Bíly

      Autor: Karolína Škápiková, Kvinta

      Náš lyžaráček na Táloch

      Skončil sa nám rok 2019, čas pre kvintu a terciu na Tále zájsť. Pod vedením skvelých profesorov, prebehlo to bez všetkých stresov.

      Cestu v príjemnom autobuse, prežil sme každý po svojom. Niekomu tiekli sliny z puse, niekto experimentoval so spevom.

      Na ubytovni menom Penzión Tále, jedli a spali sme stále. No keďže to nebol týždeň len o tom, lyžovanie bolo našim hlavným bodom.

       Na svahu tkz. Somárska lúčka, rozdelila nás prosperová rúčka. Skupina: jedna, dva, tri, dnes sme všetci lyžiari.

      Pani profesorka Oravcová, na svoju skupinu nebola strohá. Vždy si z teba spraví kamaráta, a to jej každý z nás ráta. Z 3. skupiny nelyžiarov, dokázala formou hravou, vykúzliť talentovaných ľudí, ktorých to na svahu baví.

       O druhú skupinu sa postaral, a poriadne im zabrať dal, dobrý radca a pedant typický, náš pán profesor Madunický. Vyladil všetky lyžiarske techniky, a to sa nezaobíde bez trochu kritiky. Na konci týždňa s prvou skupinou, akoby boli jednou rodinou.

       Starý známy lyžiar plný sily, náš obľúbený pán profesor Bíly. Práve ten sa postaral o tých posledných, z 1. skupiny, lyžiarov rodených. Na svahu sa viac fotili ako lyžovali, no za to kopec srandy spolu mali. Na jeho legendárnu hlášku: „ Nie je dôležité ako lyžuješ, ale ako vyzeráš“ nezabudne nikto z nás J  Každé ráno začali rozcvičkou, aby nepoľavili svojou kondičkou.

      Kopce, sneh, i ľudia, spomienky mi hlavou prúdia. Nezabudnuteľný týždeň sme zažili, na čaj sa po výkone vždy stavili.

      Na chate okrem povinného odpočinku, mali sme aj každodennú spoločnú chvíľku. Stolný futbal, hry i spev, miestnosťou sa ozýval hlasný rev.

       Týždeň sme si spolu užili, nudu vždy rýchlo zabili. Kvinta má však problém jediný, že lyžiarsky to bol ich posledný.

       No tercia sa ako na počkanie, môže tešiť na ďalšie lyžovanie, presne o dva roky neskôr, keď ako kvinta majú na to priestor.

       Všetkým ľuďom, všetkým Vám, ďakujem za týždeň a spomienky, ktoré mám. Bolo to tam úžasné, A navždy to tak aj ostane.

       

                                                                                                                    Karolína Škápiková, Kvinta

       

     • Volejbalový turnaj

     • Autor fotografií: Ing. Ivan Spiššák

     • Vianočný volejbal

     • Autor fotografií: Anna Sekáčová, IV.B

     • Vianočné trhy

     • Autor fotografií: Anna Sekáčová, IV.B

      Ďakujem všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na našich vianočných trhoch. Vybrali sme 1062,30€ 👍👏. Vybrané peniaze poputujú organizácii UNICEF pre dobrú vec.Ďakujem a prajem krásne a pokojné Vianoce Vám všetkým.

      ŠR, Mgr. Lucia Jurigová

     • 9. ročník Vianočného turnaja v šachu

     • Autor: Mgr. Ľubomír Staňo

            18. decembra 2019 sa uskutočnil už deviaty ročník školského šachového turnaja za  rekordnej účasti 24 šachistov (hralo sa súčasne na 12 šachovniciach). Už tradične mal dobrú úroveň, zúčastnili sa ho registrovaní hráči, ale i veľký počet nováčikov, ktorí hrajú s použitím šachových hodín iba sporadicky. Hralo sa švajčiarskym systémom na sedem kôl za odborného dohľadu bývalého študenta našej školy Rastislava Diviaka. Víťazom turnaja sa stal Martin Hrdlička  zo septimy, na 2. mieste skončila Michaela Trojková z oktávy (jediné dievča v turnaji), na bronzovom stupni sa umiestnil Pavol Adamíček z oktávy. Za najväčší pokrok v šachovej hre bol ocenený Jakub Žák zo septimy.  Všetkým zúčastneným žiakom želám veľa radosti pri ďalšom hraní a verím, že svoje schopnosti budú ešte zlepšovať.

              Dopĺňam ešte informáciu o krajskom kole Majstrovstiev stredných škôl v zrýchlenom šachu – najlepší výsledok dosiahol v kategórii stredoškolákov Martin Hrdlička, skončil na piatom mieste a iba o polbod mu unikol postup na celoštátne kolo. V kategórii žiakov našu školu na kraji reprezentoval Marek Oslej z prímy, skončil na siedmom mieste.    

     • Maturanti z fyziky konkurujú chemikom

     • Tematicky týždeň oktávanov

     • Naše dni boli: šport, kúpele, známe osobnosti, filmové a rozprávkové postavy, povolania. 

      Oktáva

     • Predvianočná kreativita maturantov z chémie

     • Vianoce sú pred dverami a my maturanti z chémie sme si takto spríjemnili predvianočný čas.

     • ZENIT v programovaní: kategória A (3. - 4 . ročník)

     • Ing. Ivan Spiššák

      Školské kolo

      1. Martin Jediný (oktáva), počet bodov 155

      2. Martina Sabová (oktáva), počet bodov 146

      3. Martin Tomašovič (3.A), počet bodov 107

       

      Krajské kolo

      4. Martina Sabová

      7. Martin Jediný

     • 2. miesto vo futsale ZŠ

     • 2.miesto vo futsale žiakov základných škôl z 13 učastnikov. Chlapcom gratulujeme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy. Reprezentovali: Bíly Adam, Čermák Dominik, Ráček Matúš, Kopiar Lukáš, Kečkéš Richard, Oslej Marek, Jediný Patrik.

     • Škola v divadle alebo Divadlo Jána Palárika v škole

     • Autor: PaedDr. Žaneta Pikartová

      16. 12. 2019 druhý ročník navštívil predstavenie Kompletný Shakespeare zhltnutý za 120 minút.

      17. 12. 2019 tercia navštívila predstavenie Malý princ.

       

      90 študentov II. A, II. B, II. C a sexty sledovalo postmoderne koncipovanú inscenáciu Kompletný Shakespeare zhltnutý za 120 minút. Keďže na divadelné predstavenie sme sa teoreticky pripravili čítaním recenzií hry, pripomenutím tragédií Hamlet, Romeo a Júlia, Othello a Macbeth, mohli sme sa nielen zabávať na paródii hier, na politických aktualizáciách, na priblížení ľudských slabostí, ale stihli sme aj rozmýšľať o odkaze Shakespeara človeku a spoločnosti.

      Štvorica mužov – hercov, akási zredukovaná shakespearovská herecká spoločnosť, chce divákom zahrať a vysvetliť jeho tragédie, komédie, historické hry, ba dokonca informovať  o jeho živote a analyzovať jeho texty. Ako diváci sme sa neskutočne zabávali na tejto snahe, narážkach  na materiál z internetu, na pokuse pochopiť význam literárnych textov, na maske vševediacich intelektuálov. Ocenili sme aj  interpretácie tragédií  - neustály boj o moc, vraždy, intrigy, žiarlivosť, nenávisť, kolobeh života – paralely s dnešným životom. Komédie boli koncipované ako chaos deja i života, krvavý kokteil s doslovným striekaním divadelnej krvi bol  vystihnutím zobrazenia dejín Anglicka od 13. storočia v autorových historických hrách. To všetko sprevádzané prednesom sonetu 66, monológmi z Hamleta, odsúdením rasistického pohľadu na svet v hre Othello a skorumpovanej moci. Videli sme veľmi dobrú inscenáciu, interpretačne bohatú, po ukončení ktorej sme ešte zažili civilný prejav hercov, ktorí nám odpovedali na otázky o hre i o svojej profesii.

       

      Malý princ tiež uchvátil myšlienkovým posolstvom o prístupe ľudí a spoločnosti  k životu a prevedením – prepojenie činohry a bábkového divadla. A my sme spolu s touto postavou počas predstavenia vnímali  odkaz o sile priateľstva, lásky, túžby, snov. Odkaz na hodnoty, ktoré Malý princ pri svojom cestovaní svetom dospelých už nenachádzal a s ťažkosťami ich nachádzame i my v svete okolo.

       

      Fotografie Divadlo Jána Palárika v Trnave

      https://www.djp.sk/podujatia/maly-princ

       

     • EXKURZIA ZO SVS – Ľudské práva v reálnom živote

     • Autor: Mgr. Marta Horňáčková

      Dňa 10.12. a 11.12. 2019 sa študenti štvrtého ročníka Spoločenskovedného seminára zúčastnili exkurzie do Reedukačného domova pre mládež v Sološnici.

      Prostredníctvom zaujímavej diskusie so zástupkyňou RDDM Mgr. Máriou Maráčkovou  sa dozvedeli veľa zaujímavých informácií z problematiky Zákona o rodine, Trestného práva a Ľudských práv.

             Mohli si tak overiť získané vedomosti  priamo v praxi.

  • Kontakty

   • Gymnázium Ladislava Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica
   • riaditelka@sengym.sk, sengym@sengym.sk
   • 034/6941318
   • Dlhá 1037/12, 90540 Senica
   • 00160342
   • 2021063517
 • Fotogaléria

  • Návšteva zberného dvora
  • 2. turnus lyžiarskeho výcviku na Táloch
  • VÝSLEDKY celoškolskej súťaže SUDOKU 19. ročník
  • LVVK na Táľoch našich Kvintanov a Tercianov
  • 2. miesto vo futsale ZŠ
  • Vianočný volejbal
  • Volejbalový turnaj
  • ZENIT v programovaní: kategória A (3. - 4 . ročník)
  • Tematicky týždeň oktávanov
  • Vianočné trhy
  • 9. ročník Vianočného turnaja v šachu
  • Maturanti z fyziky konkurujú chemikom