• Zoznam žiakov Študentskej rady v šk. roku 2022/2023

     - bude zverejnený po zvolení zástupcov jednotlivých tried.

      

     Zoznam žiakov Študentskej rady v šk. roku 2021/2022

     Trieda Meno a priezvisko žiaka
     Príma Filip Škodáček
     Sekunda Eliška Tršková
     Tercia Timur Jačanin
     Kvarta Carmen Klimková
     Kvinta Katarína Poláková
     Sexta Richard Jačanin
     Septima Lucia Rapáková
     Oktáva Lucia Poláková, predseda ŠR
     1.A Evan Hendritzken
     1.B Timea Ligasová
     1.C Adam Matula
     2.A Eliška Pavlovičová
     2.B Erik Michalička
     3.A Tamara Pastúchová
     3.B Katarína Valúchová
     4.A Damián Ožvoldík
     4.B Eliška Drozdová
     4.C Lujsa Margot Škodáčková