• Rada školy

     Titul, meno a priezvisko

     Ing. Mgr. Andrej Španka- PRŠ

     PaedDr. Slavomíra Melišová 

     Ing. Jozef Mikuš

     Lucia Poláková - Septima

     Mgr. Peter Chlupík

     Mgr. Ľubomír Staňo

     Jozefína Kuklišová

     Ing. Mgr. Martin Džačovský

     RNDr. Ľubomír Parízek

     Ing. Roman Sova

     Mgr. Zuzana Abariová