• Rada školy

     Titul, meno a priezvisko     Beáta Bátorová

     Erik Michalička - III. B

     Mgr. Peter Chlupík

     Mgr. Ľubomír Staňo

     Ľubica Kanichová

     Ing. Mgr. Martin Džačovský

     RNDr. Ľubomír Parízek

     Ing. Roman Sova

     Mgr. Zuzana Abariová