• Rada školy

      

     Titul, meno a priezvisko

     Beáta Bátorová

     PaedDr. Petra Machatová

     Mgr. Zuzana Vitteková

     Ing. Mgr. Martin Džačovský

     Ing. Miloš Čobrda

     Ing. Roman Sova

     Mgr. Zuzana Abariová

     Mgr. Peter Chlupík

     Mgr. Ľubomír Staňo

     Adéla Jankovýchová

      Erik Michalička - III. B