• Dôležité termíny

    • Prijímacie konanie sa uskutočňuje podľa zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

     Prijímaniu na vzdelávanie na stredných školách sa venujú § 62 – § 71.

     Dôležité termíny prijímacieho konania na gymnáziách
     podľa zákona č. 245/2008
     o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
     (pre štvorročné a osemročné štúdium)

      

     • do apríla 2020 – odovzdať prihlášku riaditeľovi ZŠ

     • do apríla 2020 – riaditeľ ZŠ odošle prihlášku na strednú školu

     • do marca 2020 – zverejnenie kritérií prijímacieho konania pre školský rok 2018/19 školou

     • 11. a 14. mája 2020 – 1. a 2. termín 1. kola prijímacej skúšky

     • rozhodnutie uchádzačovi o prijatí bez prijímacej skúšky – najneskôr 10 dní pred termínom prijímacej skúšky

     • pozvanie na prijímaciu skúšku riaditeľom gymnázia – najneskôr 5 dní pred termínom jej konania

      

  • Kontakty

   • Gymnázium Ladislava Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica
   • riaditelka@sengym.sk, sengym@sengym.sk
   • 034/6941318
   • Dlhá 1037/12, 90540 Senica
   • 00160342
   • 2021063517
 • Fotogaléria

  • Návšteva zberného dvora
  • 2. turnus lyžiarskeho výcviku na Táloch
  • VÝSLEDKY celoškolskej súťaže SUDOKU 19. ročník
  • LVVK na Táľoch našich Kvintanov a Tercianov
  • 2. miesto vo futsale ZŠ
  • Vianočný volejbal
  • Volejbalový turnaj
  • ZENIT v programovaní: kategória A (3. - 4 . ročník)
  • Tematicky týždeň oktávanov
  • Vianočné trhy
  • 9. ročník Vianočného turnaja v šachu
  • Maturanti z fyziky konkurujú chemikom