• Dôležité termíny

    • Prijímacie konanie sa uskutočňuje podľa zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

     Prijímaniu na vzdelávanie na stredných školách sa venujú § 62 – § 71.

     Dôležité termíny prijímacieho konania na gymnáziách
     podľa zákona č. 245/2008
     o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
     (pre štvorročné a osemročné štúdium)

      

     • do 8. apríla 2021 – odovzdať prihlášku riaditeľovi ZŠ

     • do 16. apríla 2021– riaditeľ ZŠ odošle prihlášku na strednú školu

     • do 26. februára 2021 – zverejnenie kritérií prijímacieho konania pre školský rok 2021/22 školou

     • 3. a 10. mája 2021 – 1. a 2. termín  prijímacích pohovorov (predbežne, bude upresnené)

     • rozhodnutie uchádzačovi o prijatí bez prijímacej skúšky – najneskôr 7 dní pred termínom prijímacích pohovorov

     • pozvanie na prijímacie pohovory riaditeľkou gymnázia – najneskôr 5 dní pred termínom jej konania