• Súťaž Mladý Európan

      V stredu 16. septembra 2020 sa konalo v kultúrnom dome v Senici regionálne kolo vedomostnej súťaže Mladý Európan. Súťaž sa uskutočnila v troch kolách. Do posledného tretieho kola sa úspešne prebojovali školy Gymnázium Jána Hollého z Trnavy, Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany a Gymnázium L. Novomeského Senica. Celkový priebeh súťaže bol veľmi vyrovnaný, no napokon sa celkovým víťazom súťaže stalo Gymnázium L. Novomeského Senica so súťažiacimi Timeou Otrísalovou, Jánom Sukupom a Líviou Vilkovou.

     • Súťaž mladého záchranára

      Autor: Aneta Božková, III.B

      Dňa 22.9. 2020 sa žiaci nášho gymnázia zúčastnili spolu s ďalšími 18 družstvami súťaže Mladý záchranár Trnavskej župy v Trnave, na ktorej sa po náročnom dni, výkone, správnom ošetrení všetkých figurantov a napísaní testov umiestnili na výbornom 3. mieste. Boli to žiaci: Patrik Babic (kapitán družstva), Michal Cibula, Monika Bahnová, Aneta Božková, Adam Valúch, Viktória Tokošová, pod vedením pani profesorky Zuzany Oravcovej.

     • Krajské kolo Dejepisnej olympiády

      Autor: PaedDr. Žaneta Pikartová

      12. ročník Dejepisnej olympiády pre školský rok 2019/2020 pokračuje až teraz v kategórii A, B dištančnou formou. Písomnej projektovej práci sa úspešne venovali traja študenti našej školy: Lucia Rapáková (sexta), Damian Ožvoldík (III.A) a Jakub Zibura (III.C).

      V kategórii A (projekt na ľubovoľnú tému z histórie regiónov Slovenska) získal Jakub Zibura 1. miesto za prácu Reformácia a protireformácia na území Myjavského seniorátu a postupuje do celoslovenského kola, ktoré sa uskutoční dištančne začiatkom októbra. Do celoslovenského kola postupuje tiež Damian Ožvoldík v kategórii B (téma Významné osobnosti v národných/regionálnych dejinách činných v období 1. svetovej vojny alebo pred jej začiatkom, resp. v prvých rokoch existencie ČSR), ktorý s projektovou prácou o Andrejovi Hlinkovi získal 2. miesto. Lucia Rapáková našu školu reprezentovala prácou o Štefano

  •     • 2% dane

   •  

    Vážení rodičia, firmy, bývalí študenti, priatelia a zamestnanci školy,

    obraciame sa na Vás s prosbou o venovanie 2% z daní v prospech našich študentov.

     

  • Fotogaléria

   • Súťaž mladého záchranára
   • Čo potom?
   • Fyzikálne laboratórium u vás doma.
   • Školské MO v basketbale žiaci ZŠ
   • Týždeň slovenských knižníc v Záhorskej knižnici v Senici
   • Netradičná slovenčina: domáca úloha, ktorá sa dá ochutnať
   • Majstrovstvá SŠ  chlapcov vo florballe
   • 1. miesto študentiek SŠ vo florbale
   • Návšteva zberného dvora
   • 2. turnus lyžiarskeho výcviku na Táloch
   • VÝSLEDKY celoškolskej súťaže SUDOKU 14. ročník
   • LVVK na Táľoch našich Kvintanov a Tercianov