•  

   OZNAM - dôležité !

   ŠKOLY 2019/2020

   Od 30.3.2020 až do odvolania na základe usmernenia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR bude prerušené vyučovanie.

     Počas prerušenia vyučovania je treba sledovať webovú stránku školy, kde po prihlásení sa nájdete zadané domáce úlohy a podrobnejšie pokyny na samoštúdium doma.


   • 2% dane

   •  

    Vážení rodičia, firmy, bývalí študenti, priatelia a zamestnanci školy,

    obraciame sa na Vás s prosbou o venovanie 2% z daní v prospech našich študentov.

     

  • Fotogaléria

   • Fyzikálne laboratórium u vás doma.
   • Školské MO v basketbale žiaci ZŠ
   • Týždeň slovenských knižníc v Záhorskej knižnici v Senici
   • Netradičná slovenčina: domáca úloha, ktorá sa dá ochutnať
   • Majstrovstvá SŠ  chlapcov vo florballe
   • 1. miesto študentiek SŠ vo florbale
   • Návšteva zberného dvora
   • 2. turnus lyžiarskeho výcviku na Táloch
   • VÝSLEDKY celoškolskej súťaže SUDOKU 19. ročník
   • LVVK na Táľoch našich Kvintanov a Tercianov
   • 2. miesto vo futsale ZŠ
   • Vianočný volejbal