• Tretí ročník literárnej ceny René – Anasoft litera gymnazistov

   • Druhý raz sa zapojilo aj naše gymnázium
   • Návšteva OSN

   • Viedeň už dlho patrí k obľúbeným destináciám študentov senického gymnázia. Exkurzie do rakúskej metropoly tak organizuje naša škola pomerne často.
   • Zážitkové vyučovanie dejepisu

   • Študenti sa zúčastnili zaujímavej exkurzie na tému Nitrianske kniežatstvo. Nebol to obyčajný výklad faktov. Hľadali totiž poklad.
 • Prečo si zvoliť nás?

  Sme škola s dlhoročnou tradíciou a výbornými výsledkami v príprave študentov na štúdium na vysokej škole.
   • Priateľskí učitelia
   • European Quality Label
   • Našej škole bol udelený európsky certifikát kvality .
   • Podpora športovania
   • Učiť sa je jednoduchšie vo fit a zdravom tele
   • Školská knižnica
   • Študenti majú voľný prístup do našej školskej knižnice s kopou úžasných kníh.
 • Novinky

  Zistite, čo je nové na našej škole
   • Krajské kolo Olympiády v slovenskom jazyku
   • 14. 2. 2020
   • Mgr. Hana Odokienko Fodorová, PhD.

    Vo štvrtok, 13. 2. 2020, sa naše študentky, Katarína Valúchová (1.B) a Mária Karásková (4.B), zúčastnili na krajskom kole Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry na Gymnáziu Angely Merici v Trnave. V konkurencii študentov a študentiek celého trnavského kraja obstáli. Obe boli úspešnými riešiteľkami. Katka sa umiestnila na 2. mieste v kategórii B, najmä vďaka svojmu rečníckemu talentu, ktorý preukázala v ústnej časti. Gratulujeme a ďakujeme aj študentom a študentkám, ktorí sa zapojili do školského kola OSJL. Veríme, že bude z koho zberať aj v budúcom školskom roku.

   • Čítať viac
   • Krajské kolo Olympiády ľudských práv
   • 11. 2. 2020
   • Mgr. Lenka Krištofíková

    Vo štvrtok, 6. februára 2020, sa náš študent Juraj Foltín zo IV.A zúčastnil krajského kola XXII. ročníka Olympiády ľudských práv. Na gymnáziu v Piešťanoch spolu s 12 ďalšími študentami z Trnavského kraja absolvoval písomný test a ústnu časť tohto kola. Vďaka svojej dobrej príprave a prezentačným zručnostiam Juraj zvíťazil a postupuje do celoslovenského kola OĽP.

   • Čítať viac
   • Reparát z povinného čítania
   • 11. 2. 2020
   • Mgr. Hana Odokienko Fodorová, PhD.

    V piatok, 7. 2. 2020, sme sa takmer celá škola zúčastnili na divadelnom predstavení Reparát z povinného čítania, ktoré nám pod vedením Jakuba Nvotu zahrali členovia Túlavého divadla, voľného zoskupenia hercov, režisérov, autorov, hudobníkov a komediantov. Ako sami uvádzajú, ide o adrenalínovú kabaretnú komédiu, v ktorej skupina hercov len za 80 minút sprostredkuje divákom takmer celý obsah povinného čítania. Pôvodne sme mali vidieť iný titul z ich ponuky, inscenáciu Hamlet, no z personálnych dôvodov bol titul zmenený. Napokon možno konštatovať, že trojica hercov nám priblížila „učebnú látku“ z povinnej maturitnej literatúry aktualizačnou a postmodernou formou. Či už v hudobnom prevedení známej Chalupkovej poémy „Mor ho“ alebo v podobe hokejového zápasu o spisovnú slovenčinu, v ktorom si zahrali o. i. aj Štúr, Hollý, Bernolák, Kalinčiak, Francisci, Hodža

   • Čítať viac
   • Pokyny k stravovaniu
   • 10. 2. 2020
   • Cenu obedov na mesiac marec a apríl nájdete v záložke "O škole" - "Stravovanie".

   • Čítať viac
   • Návšteva zberného dvora
   • 9. 2. 2020
   • Mgr. Zuzana Zámečníková

    Ochrana životného prostredia zaujíma stále viac a viac ľudí. Inak tomu nie je ani medzi žiakmi našej školy. A keďže environmentálne témy sú súčasťou viacerých vyučovacích predmetov, rozhodli sme sa v rámci Občianskej náuky pre návštevu senického zberného dvora.

    Exkurzie sa v priebehu mesiacov september a október postupne zúčastnili žiaci Prímy, Sekundy, Tercie a Kvarty. V zbernom dvore nás sprevádzal pán Ing. Fojtlín. Žiakom postupne predstavil každé oddelenie. Porozprával o tom, aké druhy odpadu sa v zbernom dvore nachádzajú, zberajú, dotrieďujú a čo sa deje s vytriedenými smeťami ďalej. Takisto študentov poučil o správnom separovaní rôznych druhov odpadkov. Na vlastné oči sa tak žiaci presvedčili o tom, že triedenie má naozaj význam a je veľmi dôležité.

   • Čítať viac
   • 2. turnus lyžiarskeho výcviku na Táloch
   • 19. 1. 2020
   • Autor: Mgr. Miroslav Madunický

   • Čítať viac
   • 12. ročník Internetovej matematickej olympiády
   • 17. 1. 2020
   • Autor: RNDr. Eva Millová

    organizovaný Ústavom matematiky Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně, prebehol tradične posledný utorok v novembri 26. 11. 2019.

    V tomto ročníku sa do súťaže sa prihlásilo 203 tímov z Čiech a Slovenska. Žiaci riešili úlohy v čase od 9:00 do 11:00 hod. Po prihlásení na stránku http://matholymp.fme.vutbr.cz/default.aspx súťažné tímy získali úlohy, ktoré bolo potrebné v danom čase vyriešiť, skenovať a odoslať. Za našu školu sa prihlásili do súťaže dva tímy – tím štvrtých a tretích ročníkov.

   • Čítať viac
 • Pre rodičov a študentov

  Pre zobrazenie Vašich známok, domácich úloh a denného rozvrhu sa prosím prihláste pomocou konta, ktoré ste dostali od našej školy
 • Výročie školy

  V školskom roku 2018/2019 naše gymnázium oslávilo 70. výročie
   • Kontakty

    • Gymnázium Ladislava Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica
    • riaditelka@sengym.sk, sengym@sengym.sk
    • 034/6941318
    • Dlhá 1037/12, 90540 Senica
    • 00160342
    • 2021063517
  • Fotogaléria

   • Návšteva zberného dvora
   • 2. turnus lyžiarskeho výcviku na Táloch
   • VÝSLEDKY celoškolskej súťaže SUDOKU 19. ročník
   • LVVK na Táľoch našich Kvintanov a Tercianov
   • 2. miesto vo futsale ZŠ
   • Vianočný volejbal
   • Volejbalový turnaj
   • ZENIT v programovaní: kategória A (3. - 4 . ročník)
   • Tematicky týždeň oktávanov
   • Vianočné trhy
   • 9. ročník Vianočného turnaja v šachu
   • Maturanti z fyziky konkurujú chemikom