Navigácia

Utorok 22. 5. 2018

Počet návštev: 10767038

Novinky

 • 14. 5. 2018

  Gymnázium Ladislava Novomeského, Dlhá 1037/12,

  905 40 Senica

  prijme do pracovného pomeru

  učiteľa strednej školy pre všeobecnovzdelávacie predmety,

  aprobácia anglický jazyk s nástupom od 1.9.2018

  Podmienky prijatia:

  • ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov v špecializácii anglický jazyk
  • bezúhonnosť
  • zdravotná spôsobilosť

  Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania
  • štruktúrovaný životopi
 • 17. 5. 2018

  V záložke "Prijímacie konanie" nájdete bodové hodnotenie uchádzačov o štúdium po prvom termíne 14.5. a druhom termíne 17.5.2018. Zároveň tam nájdete aj pozvánku na zápis do prvého ročníka, ktorý bude v pondelok 21.5.2018 .

  Mgr. Pavel Otépka, riaditeľ školy

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Ladislava Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica
  Dlhá 1037/12, 90540 Senica
 • 034/6941318

Fotogaléria