Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
Foto Mgr. Pavel Otépka Ot Rozvrh
Riaditeľ
otepka.p@sengym.sk
Foto Mgr. Zlata Hečková He Rozvrh
Zástupkyňa
heckova.z@sengym.sk
Foto RNDr. Iveta Petrovičová Pt Rozvrh
Zástupkyňa
petrovicova.i@sengym.sk
 
 
Mgr. Vladimíra Bajanová, PhD. Ba Rozvrh
Učiteľka
Vedie krúžok: Športové hry
bajanova.v@sengym.sk
Foto Mgr. Rudolf Bíly Bi Rozvrh
Triedny učiteľ: oktáva
Zástupca v triede: sekunda
Vedie krúžok: Futsalový krúžok
bily.r@sengym.sk
Foto Mgr. Dagmar Blažeková Bl Učiteľka
Vedie krúžok: Volejbal
blazekova.d@sengym.sk
 
 
Mgr. Silvia Blažeková Bz Rozvrh
Triedna učiteľka: príma
blazekova.s@sengym.sk
 
 
Ing. Štefan Bulka Bu Rozvrh
Triedny učiteľ: III.A
bulka.s@sengym.sk
 
 
Mgr. Miroslava Gergelová Ge Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: II.C
Vedie krúžok: Plavecký krúžok
gergelova.m@sengym.sk
 
 
Mgr. Elena Grečná Rozvrh
Triedna učiteľka: kvinta
Vedie krúžok: Biologický krúžok
grecna.e@sengym.sk
 
 
Mgr. Gabriela Havlová Hv Rozvrh
Triedna učiteľka: I.B
Vedie krúžok: Matematický krúžok pre 1.ročník
havlova.g@sengym.sk
 
 
Mgr. Zuzana Hercogová Hc Rozvrh
Triedna učiteľka: I.C
Vedie krúžok: Krajšia škola
hercogova.z@sengym.sk
 
 
PhDr. Margita Hološková Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: III.B
holoskova.m@sengym.sk
 
 
Mgr. Peter Chlupík Chl Rozvrh
Triedny učiteľ: IV.A
chlupik.p@sengym.sk
Foto PaedDr. Anna Jankovýchová Jk Rozvrh
Triedna učiteľka: III.B
jankovychova.a@sengym.sk
Foto PaedDr. Oľga Janoková Ja Rozvrh
Učiteľka
janokova.o@sengym.sk
 
 
Mgr. Lucia Jurigová Ju Rozvrh
Triedna učiteľka: II.B
Zástupca v triede: septima
jurigova.l@sengym.sk
 
 
PaedDr. Erika Knejpová, PhD. Kn Rozvrh
Triedna učiteľka: II.A
Vedie krúžok: Matematický krúžok
knejpova.e@sengym.sk
 
 
Mgr. Jana Kováčová Kv Rozvrh
Triedna učiteľka: I.A
Zástupca v triede: II.B
Vedie krúžok: Čitateľský klub
Vedie krúžok: Slovenčina pre oktávu
kovacova.j@sengym.sk
 
 
Mgr. Lenka Krištofíková Kr Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: tercia
 
 
Mgr. Marián Lukáč Kp Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Miroslav Madunický Ma Rozvrh
Triedny učiteľ: sekunda
Zástupca v triede: IV.B
Vedie krúžok: Stolnotenisový krúžok
Vedie krúžok: Strelecký krúžok
madunicky.m@sengym.sk
 
 
Mgr. Alica Maliariková Ml Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: príma
Vedie krúžok: Konverzujeme po nemecky
maliarikova.a@sengym.sk
 
 
Mgr. Miroslava Medovičová Me Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: kvarta
Vedie krúžok: Novinársky krúžok
medovicova.m@sengym.sk
Foto RNDr. Eva Millová Mi Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: I.A
Zástupca v triede: I.C
Vedie krúžok: Matematika hrou
millova.e@sengym.sk
 
 
Mgr. Iveta Mudrochová Mu Rozvrh
Triedna učiteľka: kvarta
Zástupca v triede: kvinta
Vedie krúžok: Kvarta v pohybe
Vedie krúžok: Matematicko-fyzikálny krúžok
mudrochova.i@sengym.sk
 
 
Mgr. Zuzana Oravcová Or Rozvrh
Učiteľka
Vedie krúžok: Volejbalový krúžok
oravcova.z@sengym.sk
 
 
PaedDr. Žaneta Pikartová Pk Rozvrh
Učiteľka
zpikartova@gmail.com
 
 
Mgr. Zuzana Pípová Rozvrh
Triedna učiteľka: tercia
pipova.z@sengym.sk
Foto Ľudmila Radočáková Ra Rozvrh
Učiteľka
radocakova.l@sengym.sk
 
 
Mgr. Roman Ravas Rv Rozvrh
Učiteľ
Vedie krúžok: Programovanie v jazyku Python 3
ravas.r@sengym.sk
 
 
Mgr. Terézia Ravasová Rs Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.C
ravasova.t@sengym.sk
 
 
Mgr. Ľubica Sadloňová Sd Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: oktáva
sadlonova.l@sengym.sk
Foto Ing. Ivan Spiššák Sp Rozvrh
Triedny učiteľ: IV.B
spissak.i@sengym.sk
 
 
Mgr. Ľubomír Staňo Sn Rozvrh
Triedny učiteľ: II.C
Zástupca v triede: IV.A
stano.l@sengym.sk
 
 
Mgr. Miriam Suchovská Sc Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: IV.C
Foto Mgr. Viera Svatoňová Sv Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: II.A
Vedie krúžok: Krúžok chemickej olympiády
svatonova.v@sengym.sk
Foto RNDr. Svetozár Štefeček Št Rozvrh
Triedny učiteľ: sexta
Vedie krúžok: Astronomický krúžok
stefecek,s@sengym.sk
 
 
Mgr. Pavol Štefek ŠP Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Erika Vícenová Rozvrh
Triedna učiteľka: septima
Zástupca v triede: I.B
Zástupca v triede: sexta
Vedie krúžok: Filmársky krúžok
vicenova.e@sengym.sk
 
 
Mgr. Anna Zburinová Zb Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: III.A
zburinova.a@sengym.sk

© aScAgenda 2018.0.1101 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 17.05.2018

Voľné miesta na našej škole

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium Ladislava Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica
    Dlhá 1037/12, 90540 Senica
  • 034/6941318

Fotogaléria