• Uzatvorené zmluvy

    Podľa Zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, sú verejné inštitúcie povinné zverejňovať zmluvy, faktúry a objednávky na svojich webových stránkach.

     

    obr
    pdf,

    1,30 MB

    Kolektívna zmluva

    Popis: Kolektívna zmluva na rok 2022

    Druhá strana: Základná organizácia OZ PŠaV pri Gymnáziu L. Novomeského, Dlhá ulica 1037, 905 40 Senica

      Dátum zverejnenia: 08.03.2022 

    obr
    pdf,

    1,30 MB

     Zmluva č. SE103/2018
    Popis:  
    Zmluva o odbere a likvidácii biologického odpadu z kuchynských zariadení kuchynského odpadu
    Druhá strana:  ALATERE s.r.o., Paprad 1586, 916 01 Stará Turá
      Dátum zverejnenia: 23.01.2018   

    obr
    pdf, 216,00 KB

     Zmluva č. 03/2016
    Popis:  
    Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb
    Druhá strana:  Obchodná akadémia, Dlhá 257, 905 01 Senica
      Dátum zverejnenia: 05.09.2017   

    obr
    pdf, 140,00 KB

     Zmluva č. 03/2016
    Popis:  
    Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 03/2016
    Druhá strana:  Senická volejbalová mládež, Občianske združenie, Štefánikova 707/51, 905 01 Senica
      Dátum zverejnenia: 22.01.2016   

    obr
    pdf, 464,00 KB

     Zmluva INTA s.r.o. Trenčín
    Popis:  
    Zmluva o poskytovaní služieb
    Druhá strana:  INTA s.r.o., Ing. Eduard Kolesár, PD Šalgovce, 956 06 Orešany
      Dátum zverejnenia: 22.01.2016