• Uzatvorené zmluvy

    Podľa Zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, sú verejné inštitúcie povinné zverejňovať zmluvy, faktúry a objednávky na svojich webových stránkach.

     

    obr
    pdf,

    1,30 MB

     Zmluva č. SE103/2018
    Popis:  
    Zmluva o odbere a likvidácii biologického odpadu z kuchynských zariadení kuchynského odpadu
    Druhá strana:  ALATERE s.r.o., Paprad 1586, 916 01 Stará Turá
      Dátum zverejnenia: 23.01.2018   

    obr
    pdf, 216,00 KB

     Zmluva č. 03/2016
    Popis:  
    Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb
    Druhá strana:  Obchodná akadémia, Dlhá 257, 905 01 Senica
      Dátum zverejnenia: 05.09.2017   

    obr
    pdf, 140,00 KB

     Zmluva č. 03/2016
    Popis:  
    Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 03/2016
    Druhá strana:  Senická volejbalová mládež, Občianske združenie, Štefánikova 707/51, 905 01 Senica
      Dátum zverejnenia: 22.01.2016   

    obr
    pdf, 464,00 KB

     Zmluva INTA s.r.o. Trenčín
    Popis:  
    Zmluva o poskytovaní služieb
    Druhá strana:  INTA s.r.o., Ing. Eduard Kolesár, PD Šalgovce, 956 06 Orešany
      Dátum zverejnenia: 22.01.2016   
  • Kontakty

   • Gymnázium Ladislava Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica
   • riaditelka@sengym.sk, sengym@sengym.sk
   • 034/6941318
   • Dlhá 1037/12, 90540 Senica
   • 00160342
   • 2021063517
 • Fotogaléria

  • Návšteva zberného dvora
  • 2. turnus lyžiarskeho výcviku na Táloch
  • VÝSLEDKY celoškolskej súťaže SUDOKU 19. ročník
  • LVVK na Táľoch našich Kvintanov a Tercianov
  • 2. miesto vo futsale ZŠ
  • Vianočný volejbal
  • Volejbalový turnaj
  • ZENIT v programovaní: kategória A (3. - 4 . ročník)
  • Tematicky týždeň oktávanov
  • Vianočné trhy
  • 9. ročník Vianočného turnaja v šachu
  • Maturanti z fyziky konkurujú chemikom