• Prijímacie konanie 4-roč.štúdium pre šk.rok 2020/21

      Dôležitý oznam pre zákonných zástupcov uchádzačov o štúdium:

      • v priloženej tabuľke je uvedené poradové číslo uchádzača a získaný počet bodov podľa kritérií
      • ako sa dozviem výsledok uchádzača?

      - obdržíte rozhodnutie o prijatí/neprijatí poštou najneskôr do 3.6.2020

      - rýchlejší spôsob: telefonicky každý pracovný deň od 8:00-13.00 hod.na tel.číslach :

     • Kritériá na prijímacie pohovory - štvorročné štúdium

      Gymnázium Ladislava Novomeského

      Dlhá 1037/12 | 905 40 Senica | Slovenská republika

      Kritériá na prijatie uchádzačov o 4 - ročné štúdium

      v školskom roku 2020 / 2021

      Riaditeľstvo Gymnázia Ladislava Novomeského Senica v zmysle §62 - §65 Zákona č.245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

     • Tomáš Jančí bronzový na slovenskom kole Geografickej olympiády

      Autor: Mgr. Ľubomír Staňo

      Koncom apríla 2020 sa uskutočnilo slovenské kolo Geografickej olympiády dištančnou formou. Pekný úspech sa podaril študentovi 3. B Tomášovi Jančímu. V kategórii B (po posúdení práce odbornou komisiou a úspešnom absolvovaní vedomostného testu) skončil na výbornom 3. mieste. Nestratil sa ani tradičný účastník Geografických olympiád Andrej Búran z Oktávy, ktorý v kategórii Z (vedomostný a multimediálny test, vypracovanie projektu) v konkurencii 35. súťažiacich skončil na 11. mieste ako úspešný riešiteľ. Andrejovi želáme, aby sa mu darilo aj v štúdiu na vysokej škole.

     • Video-projekt zo SJL – Literatúra (možno nie až tak) netradične

      Autor: Mgr. Hana Odokienko Fodorová, PhD.

      V dnešnej „dobe youtuberskej“ máme pocit, že natočiť video nie je vôbec problém. No skúste si to, zoberte si mobil alebo kameru a nahrajte zmysluplný text. Možno zistíte, že zrazu máte trošku trému, že si nemôžete spomenúť, čo ste chceli povedať. Alebo po prehratí videa spozorujte drobné výslovnostné chyby, či úplné skomoleniny slov.

  •  

   OZNAM - dôležité !

   ŠKOLY 2019/2020

   Od 30.3.2020 až do odvolania na základe usmernenia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR bude prerušené vyučovanie.

    Prihlášky na prijímacie konanie pre žiakov ZŠ budú zasielané do 15.5. 2020.

    Počas prerušenia vyučovania je treba sledovať webovú stránku školy, kde po prihlásení sa nájdete zadané domáce úlohy a podrobnejšie pokyny na samoštúdium doma.


   • 2% dane

   •  

    Vážení rodičia, firmy, bývalí študenti, priatelia a zamestnanci školy,

    obraciame sa na Vás s prosbou o venovanie 2% z daní v prospech našich študentov.

     

  • Fotogaléria

   • Fyzikálne laboratórium u vás doma.
   • Školské MO v basketbale žiaci ZŠ
   • Týždeň slovenských knižníc v Záhorskej knižnici v Senici
   • Netradičná slovenčina: domáca úloha, ktorá sa dá ochutnať
   • Majstrovstvá SŠ  chlapcov vo florballe
   • 1. miesto študentiek SŠ vo florbale
   • Návšteva zberného dvora
   • 2. turnus lyžiarskeho výcviku na Táloch
   • VÝSLEDKY celoškolskej súťaže SUDOKU 19. ročník
   • LVVK na Táľoch našich Kvintanov a Tercianov
   • 2. miesto vo futsale ZŠ
   • Vianočný volejbal