• Oznam pre študentov 1.roč. a Pr v šk. r. 2020/21

      Nakoľko v prihláške na štúdium sa pre výnimočný stav nevyžadovalo potvrdenie od lekára o zdravotnej spôsobilosti, je potrebné vybaviť toto potvrdenie dodatočne a priniesť do školy do 20.8.2020, výnimočne pri nástupe 2.9. 2020. Ďakujeme za pochopenie.

      Vedenie gymnázia.

     • Štvrtý ročník literárnej ceny René – Anasoft litera gymnazistov

      Autor: PaedDr. Žaneta Pikartová

      Vzdelávací, motivačný a popularizačný projekt, ktorého sa zúčastňujeme tretí raz

      Aktuálna porota ceny Anasoft litera vybrala päť kníh, ktoré by nás mohli zaujať, motivovať k čítaniu, kritickému mysleniu a podnetným diskusiám nielen na hodinách slovenského jazyka a literatúry.

     • Čo potom?

      Autorka textu: Hana Odokienko Fodorová

      Foto. zdroj: https://www.facebook.com/tvsen.sk/

      Včera, v stredu 1. 7. 2020, sa uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie literárnej súťaže „Čo potom? Pandémia 2020 a čo bude po nej“. Súťaž bola organizovaná Študentským parlamentom mesta Senica a Radou mládeže Trnavského kraja. Cieľom nepostupovej amatérskej súťaže Čo potom? bolo vzbudiť záujem žiakov a študentov o situáciu okolo nás a jej dôsledky v čase koronakrízy. Študenti mohli prostredníctvom literárnych prác prezentovať svoje myšlienky, návrhy, či vlastné riešenia aktuálnej situácie. Medzi ocenenými boli aj žiaci nášho gymnázia. V 1. kategórii sa na treťom mieste umiestnil Leonard Komárek (1.B) a v 2. kategórii obsadili dve prvé miesta žiačky 3. C: Saša Budovičová (1. miesto) a Ivana Bartošíková (2. miesto). Všetkým zúčastneným týmto gratulujeme, ďakujeme a veríme, že nás budú naďalej úspešne rep

  •     • 2% dane

   •  

    Vážení rodičia, firmy, bývalí študenti, priatelia a zamestnanci školy,

    obraciame sa na Vás s prosbou o venovanie 2% z daní v prospech našich študentov.

     

  • Fotogaléria

   • Čo potom?
   • Fyzikálne laboratórium u vás doma.
   • Školské MO v basketbale žiaci ZŠ
   • Týždeň slovenských knižníc v Záhorskej knižnici v Senici
   • Netradičná slovenčina: domáca úloha, ktorá sa dá ochutnať
   • Majstrovstvá SŠ  chlapcov vo florballe
   • 1. miesto študentiek SŠ vo florbale
   • Návšteva zberného dvora
   • 2. turnus lyžiarskeho výcviku na Táloch
   • VÝSLEDKY celoškolskej súťaže SUDOKU 14. ročník
   • LVVK na Táľoch našich Kvintanov a Tercianov
   • 2. miesto vo futsale ZŠ