• Tretí ročník literárnej ceny René – Anasoft litera gymnazistov

   • Druhý raz sa zapojilo aj naše gymnázium
   • Návšteva OSN

   • Viedeň už dlho patrí k obľúbeným destináciám študentov senického gymnázia. Exkurzie do rakúskej metropoly tak organizuje naša škola pomerne často.
   • Zážitkové vyučovanie dejepisu

   • Študenti sa zúčastnili zaujímavej exkurzie na tému Nitrianske kniežatstvo. Nebol to obyčajný výklad faktov. Hľadali totiž poklad.
 • Prečo si zvoliť nás?

  Sme škola s dlhoročnou tradíciou a výbornými výsledkami v príprave študentov na štúdium na vysokej škole.
   • Priateľskí učitelia
   • European Quality Label
   • Našej škole bol udelený európsky certifikát kvality .
   • Podpora športovania
   • Učiť sa je jednoduchšie vo fit a zdravom tele
   • Školská knižnica
   • Študenti majú voľný prístup do našej školskej knižnice s kopou úžasných kníh.
 • Novinky

  Zistite, čo je nové na našej škole
   • Simulované parlamentné voľby
   • 21. 2. 2020
   • Mgr. Lenka Krištofíková

    „Mňa by zaujímalo, ako by to dopadlo na našej škole!“ - tejto vete podobné som počula veľa krát po tom, ako boli zverejnené výsledky prieskumov či študentských volieb. Rozhodli sme sa preto, že zorganizujeme naše vlastné malé parlamentné voľby, v ktorých sa zúčastnia študenti našej školy.

   • Čítať viac
   • Participatívny rozpočet na stredných školách, 1. fáza: „Nie je mesto ako mesto“
   • 21. 2. 2020
   • Mgr. Lenka Krištofíková

    Škola je miesto, kde študenti trávia približne 6 hodín denne. V rámci našich možností sa snažíme o to, aby prostredie v škole bolo čo najpríjemnejšie. Niekedy sa nám to darí, inokedy možno nie. Prednedávnom sa našej škole naskytla možnosť zapojiť sa do projektu „Participatívny rozpočet na stredných školách“, ktorého cieľom je zapojiť samotných študentov do zlepšovania školského prostredia a školskej klímy. Zapojenie sa do tohto projektu má význam nie len pre zveľadenie prostredia našej školy, ale aj pre uvedomenie si dôležitosti aktívnej participácie v občianskej spoločnosti - ak chceme niečo zmeniť, musíme sa o to aj sami pričiniť; nečinne čakať na zmenu je veľakrát bezvýznamné.

   • Čítať viac
   • Krajské kolo Olympiády v slovenskom jazyku
   • 14. 2. 2020
   • Mgr. Hana Odokienko Fodorová, PhD.

    Vo štvrtok, 13. 2. 2020, sa naše študentky, Katarína Valúchová (1.B) a Mária Karásková (4.B), zúčastnili na krajskom kole Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry na Gymnáziu Angely Merici v Trnave. V konkurencii študentov a študentiek celého trnavského kraja obstáli. Obe boli úspešnými riešiteľkami. Katka sa umiestnila na 2. mieste v kategórii B, najmä vďaka svojmu rečníckemu talentu, ktorý preukázala v ústnej časti. Gratulujeme a ďakujeme aj študentom a študentkám, ktorí sa zapojili do školského kola OSJL. Veríme, že bude z koho zberať aj v budúcom školskom roku.

   • Čítať viac
   • Krajské kolo Olympiády ľudských práv
   • 11. 2. 2020
   • Mgr. Lenka Krištofíková

    Vo štvrtok, 6. februára 2020, sa náš študent Juraj Foltín zo IV.A zúčastnil krajského kola XXII. ročníka Olympiády ľudských práv. Na gymnáziu v Piešťanoch spolu s 12 ďalšími študentami z Trnavského kraja absolvoval písomný test a ústnu časť tohto kola. Vďaka svojej dobrej príprave a prezentačným zručnostiam Juraj zvíťazil a postupuje do celoslovenského kola OĽP.

   • Čítať viac
   • Reparát z povinného čítania
   • 11. 2. 2020
   • Mgr. Hana Odokienko Fodorová, PhD.

    V piatok, 7. 2. 2020, sme sa takmer celá škola zúčastnili na divadelnom predstavení Reparát z povinného čítania, ktoré nám pod vedením Jakuba Nvotu zahrali členovia Túlavého divadla, voľného zoskupenia hercov, režisérov, autorov, hudobníkov a komediantov. Ako sami uvádzajú, ide o adrenalínovú kabaretnú komédiu, v ktorej skupina hercov len za 80 minút sprostredkuje divákom takmer celý obsah povinného čítania. Pôvodne sme mali vidieť iný titul z ich ponuky, inscenáciu Hamlet, no z personálnych dôvodov bol titul zmenený. Napokon možno konštatovať, že trojica hercov nám priblížila „učebnú látku“ z povinnej maturitnej literatúry aktualizačnou a postmodernou formou. Či už v hudobnom prevedení známej Chalupkovej poémy „Mor ho“ alebo v podobe hokejového zápasu o spisovnú slovenčinu, v ktorom si zahrali o. i. aj Štúr, Hollý, Bernolák, Kalinčiak, Francisci, Hodža

   • Čítať viac
   • Pokyny k stravovaniu
   • 10. 2. 2020
   • Cenu obedov na mesiac marec a apríl nájdete v záložke "O škole" - "Stravovanie".

   • Čítať viac
   • Návšteva zberného dvora
   • 9. 2. 2020
   • Mgr. Zuzana Zámečníková

    Ochrana životného prostredia zaujíma stále viac a viac ľudí. Inak tomu nie je ani medzi žiakmi našej školy. A keďže environmentálne témy sú súčasťou viacerých vyučovacích predmetov, rozhodli sme sa v rámci Občianskej náuky pre návštevu senického zberného dvora.

    Exkurzie sa v priebehu mesiacov september a október postupne zúčastnili žiaci Prímy, Sekundy, Tercie a Kvarty. V zbernom dvore nás sprevádzal pán Ing. Fojtlín. Žiakom postupne predstavil každé oddelenie. Porozprával o tom, aké druhy odpadu sa v zbernom dvore nachádzajú, zberajú, dotrieďujú a čo sa deje s vytriedenými smeťami ďalej. Takisto študentov poučil o správnom separovaní rôznych druhov odpadkov. Na vlastné oči sa tak žiaci presvedčili o tom, že triedenie má naozaj význam a je veľmi dôležité.

   • Čítať viac
 • Pre rodičov a študentov

  Pre zobrazenie Vašich známok, domácich úloh a denného rozvrhu sa prosím prihláste pomocou konta, ktoré ste dostali od našej školy
 • Výročie školy

  V školskom roku 2018/2019 naše gymnázium oslávilo 70. výročie
   • Kontakty

    • Gymnázium Ladislava Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica
    • riaditelka@sengym.sk, sengym@sengym.sk
    • 034/6941318
    • Dlhá 1037/12, 90540 Senica
    • 00160342
    • 2021063517
  • Fotogaléria

   • Návšteva zberného dvora
   • 2. turnus lyžiarskeho výcviku na Táloch
   • VÝSLEDKY celoškolskej súťaže SUDOKU 19. ročník
   • LVVK na Táľoch našich Kvintanov a Tercianov
   • 2. miesto vo futsale ZŠ
   • Vianočný volejbal
   • Volejbalový turnaj
   • ZENIT v programovaní: kategória A (3. - 4 . ročník)
   • Tematicky týždeň oktávanov
   • Vianočné trhy
   • 9. ročník Vianočného turnaja v šachu
   • Maturanti z fyziky konkurujú chemikom