• ,,Bolo to také iné...“

       Autor: Mgr. Marianna Nahirnyak

       V piatok 19. mája 2023 mali sekundáni netradičné stretnutie s poéziou. Neodohrávalo sa v škole na hodine literatúry, ale v čitárni Záhorskej knižnice. Namiesto čítania žiaci počúvali, a to nie hocikoho, ale samotnú autorku textov – poetku a rozhlasovú redaktorku Miroslavu Ábelovú. Nenútenou formou nám autorka priblížila svoju tvorivú cestu, spôsob vnímania poézie, dôležité momenty z vlastného života, ktoré sme následne mali možnosť počuť odtlačené v jej básňach. Najviac v žiakoch rezonovala myšlienka ,,písať poéziu je vlastne veľká zábava“, je to hra, priestor slobody. Neostalo len pri teórii, mali sme možnosť zahrať sa trošku v dadaistickom duchu na umelcov a výsledkom tejto tvorivej činnosti boli básne. Bez určovania veršovej schémy, bez nutnosti rýmovania, bez nezrozumiteľnosti a čakajúce na dokončenie. So skúsenosťou, že poézia sa dá písať aj inak.

      • Gymnázium opäť najlepšou školou eseje

       ​​​​Autor: Mgr. Marianna Nahirnyak

       Slovenské literárne centrum v tomto roku vypísalo 13.-krát literárnu súťaž Esej Jána Johanidesa, ktorá je určená stredoškolákom z celého Slovenska. Študenti mali možnosť výberu z troch tém. Prvá z nich – ,,Býva takmer pravidlom, že dostaneme odpovede na otázky, keď ich najmenej očakávame. zaujala Katarínu Belicovú z kvinty. Druhá téma ,,Dom už spal, keď som sa ocitol v jednom z jeho sŕdc. –inšpirovala Zuzanu Hurbaničovú zo septimy a tretia Hľadali ste v sebe nejaký pevný bod, ale objavili ste ľudí s rôznymi povahami a názormi. – oslovila Andreu Tomekovú zo sexty. Práce, ktoré mali uvedené ako motto jednu z Johanidesových myšlienok sa mohli umiestniť na prvých troch miestach alebo získať ocenenie v rámci svojej témy. Naše študentky získali prémie za spracovanie uvedených myšlienok z celkového množstva 61 súťažných príspevkov. Keďže 22 zúčastne

      • Naši mladí astronómovia súťažili

       Autor: RNDr. Svetozár Štefeček

       Naše gymnázium je jednou z mála stredných škôl v Trnavskom kraji, kde už niekoľko rokov funguje astronomický krúžok. Viacerí z jeho bývalých členov reprezentovali školu v súťažiach akou je napr. Astronomická olympiáda, Stredoškolská odborná činnosť alebo Čo vieš o hviezdach. Samozrejme, že sa snažíme zachovať kontinuitu a vzdelávať ďalšie generácie mladých hvezdárov. O tom, či sa nám to darí, sme sa mohli presvedčiť minulý týždeň.

      • Župná olympiáda Trnava - atletika

       Autor: Mgr. Rudolf Bíly

       Dňa 28.4.2023 sa dvaja naši študenti Lucia Režnákova (3.B) a Michal Kubica (Kvinta) zúčastnili Župnej olympiády Trnavského kraja. Vzorne a hlavne úspešne reprezentovali naše gymnázium v silnej konkurencii všetkych stredných škôl Trnavského kraja. Lucia sa stala víťazkou v behu na 400 m a Michal skončil na krásnom druhom mieste v skoku do výšky. Obidvom študentom gratulujeme a ďakujeme za vzornú a úspešnú reprezentáciu našej školy.

      • Župná Olympiáda Trnava

       Autor: Mgr. Miroslav Madunický

       Dňa 27. a 28.4. 2023 sa odohralo krajské kolo stredných škôl vo florbale chlapcov. Našu školu reprezentovali: Anton Čederle, Jakub Ďurica, Filip Halaš, Viliam Horniak, Tomáš Chalupa, Branislav Krásny, Michal Ladislav, Simon Mach, Dominik Machata, Erik Michalička, Richard Pukančík, Jakub Vicen. Chalani obsadili krásne tretie miesto. Za vzornú reprezentáciu, bojovnosť a nasadenie im gratulujeme.

      • Tercia v Talentcentre

       Autor: Zuzka Zavřelová, Tercia

       V piatok 21.4.2023 sme sa vybrali na výlet do Talentcentra v Trnave. Keď sme prišli, vypočuli sme si krátky úvod o tom, čo nás bude čakať. Potom sme sa presunuli k počítačom, na ktorých sme vypĺňali tri dotazníky týkajúce sa našich záujmov, všeobecných znalostí a špecifických vlastností. Zistili sme, v čom sme dobrí, čomu by sme sa mohli venovať v budúcnosti a aké sú naše skryté talenty.

   • Chcete si v budúcnosti nájsť výhodné zamestnanie v IKT?

    Príďte medzi nás!

    Viac informácií .. 
   • Fotogaléria

     zatiaľ žiadne údaje
   • Jedálny lístok

     zatiaľ žiadne údaje