• Slávnostná akadémia pri príležitosti 70. výročia vzniku školy

     Autor: Lucia Poláková, Kvinta

     25.10.2018

     Spolu s mojimi 9 spolužiakmi stúpame po schodoch do Kultúrneho domu v Senici. Všetci sme slávnostne vyobliekaní, primerane slávnostnej udalosti, ktorej sa chceme zúčastniť. V kultúrnom dome sme nasmerovaní do šatní, kde sme si odložili naše kabáty. Pokračujeme smerom do sály. Cestou stretávame známe tváre našich kamarátov zo školy, profesorov súčasných, ale aj tých, ktorí už v našej škole neučia. To, že slávnostná akadémia je výnimočná udalosť, je možné vycítiť aj z prítomnosti primátora mesta Senica – Mgr. Branislava Grimma, ako aj predsedu Trnavského samosprávneho kraja, Mgr. Jozefa Viskupiča a ostatných pozvaných významných hostí. Stretáme aj ľudí, ktorí síce nevyučujú, ale bez ich práce by chod a fungovanie gymnázia neboli  zabezpečené.

     Keď sme sa usadili na naše miesta, chvíľu sme čakali, kým prídu ostatní hostia. Zrazu sa znížil jas svetiel a začala hrať Slovenská hymna. Celý kultúrny dom sa zdvihol a všetci sme si vypočuli Štátnu hymnu. Následne prišli 2 moderátorky – študentky našej školy, ktoré nás sprevádzali počas celého programu. Slávnostný program otvorila melódia z japonskej rozprávky Naruto, hrali Katarína Danišová – husle, Daniela Rybnikárová – flauta, Michaela Mikušová – basová flauta, Pavlína Praskačová – klavír. Nasledoval príhovor riaditeľa Mgr. Pavla Otépku, ktorý  nás zoznámil s bohatou históriou školy až po jej súčasný rozvoj. Ďalší príhovor predniesol primátor mesta Senica, Mgr. Branislav Grimm, tiež bývalý študent nášho gymnázia. Posledný príhovor mal  predseda Trnavského samosprávneho kraja, Mgr. Jozef Viskupič, ktorý nám poprial veľa úspechov v ďalších rokoch a informoval nás, že Trnavský samosprávny kraj nášmu gymnáziu zaistil na tento rok finančné prostriedky na zateplenie strechy školy. Či sa tak stane je otázne, pretože tieto finančné prostriedky môže gymnázium využiť len do konca roku 2018. Dúfajme, že áno… V každom prípade, ďakujeme.

     V programe slávnostnej akadémie sa ďalej predstavili naši študenti, navštevujúci Základnú umeleckú školu v Senici, ktorí nám zaspievali a zahrali na hudobných nástrojoch skladby známych hudobných skupín, Čechomor a Hrdza. Ďalej sme mali možnosť vidieť ukážku tancov Folklórneho súboru Kopaničiar, v ktorom niekoľko rokov pôsobí naša študentka Adriana Šaraboková z III.A. Započúvali sme sa aj do skladby Rujana Bohuslava Martinů, v interpretácii Alice Záhumenskej. Nasledovalo predstavenie študentov nášho gymnázia, ktorí sa popri štúdiu venujú aj dramatickému umeniu v Základnej umeleckej školy v Senici. Tí nám predviedli veľmi zaujímavú ukážku z ich samotnej tvorby. Celé vystúpenie prebiehalo v úplnej tme, sem-tam sa rozblikali svetlá bateriek. Toto predstavenie sa mne osobne páčilo najviac, lebo v sebe ukrývalo pozoruhodné a podnetné myšlienky doplnené o zaujímavé scénické prvky. Účinkovali  Štefan Šinko, Lukáš Ludva, Martin Jediný, Ema Vícenová a Shadije Bordáčová. Divadelný súbor Zádrapky pri Základnej umeleckej škole v Senici na celoslovenskej recitačnej súťaži Hviezdoslavov Kubín  s divadlom poézie pod názvom Vlci v metre tohto roku získal 1. miesto a my sme mali možnosť sledovať úryvok z tohto predstavenia.

     Po divadelnom predstavení sme si mohli pozrieť video vytvorené študentmi triedy septima. Video bolo o profesoroch, ktorí tiež študovali na našom gymnáziu, ale vypočuli sme si aj komentár bratov Antálkovcov, Janka Slezáka či Gregora Hološku, ktorí sú tiež bývalými žiakmi školy. Video bolo originálne a profesionálne spracované. Ďalej sa nám predviedli mažoretky zo Sobotišťa, no klasické paličky vymenili za vlajky. S tanečným blahoželaním prišla aj   skupina SONNY. Na záver zaspievala Aneta Horňáková, tiež bývalá študentka gymnázia. Celá Slávnostná akadémia Gymnázia Ladislava Novomeského na mňa zapôsobila. Všetky vystúpenia boli veľmi vydarené a nikto sa nenudil.

     V mene všetkých by som sa chcela poďakovať pani profesorke Mgr. Alici Maliarikovej a Mgr. Erike Vícenovej, ktoré pripravili tento program. Takisto bez našich zástupkýň,  Mgr. Zlaty Hečkovej a RNDr. Ivety Petrovičovej, by táto udalosť nemohla vzniknúť. V neposlednom rade patrí veľké poďakovanie pánovi riaditeľovi Mgr. Pavlovi Otépkovi, že sa rozhodol zorganizovať túto oslavu, ktorá nám pripomína bohatú 70-ročnú históriu Gymnázia Ladislava Novomeského.

     Lebo ako povedal Ján Amos Komenský: ,,Ak sa má stať človek človekom, musí sa vzdelávať.“ Vzdelanie je cesta k  poznaniu, úspechu a slobode. 70-ročná história nášho gymnázia dokazuje, že gymnázium poskytuje kvalitné vzdelávanie a  je na nás, aby sme svojím prístupom a štúdiom prispeli k ďalšiemu úspešnému pokračovaniu. Chcem nášmu gymnáziu a hlavne ľuďom, ktorí sú jeho „motorom“, t.j. profesorskému zboru, popriať veľa síl, aby príbeh kvalitného vzdelávania mohol ďalej úspešne napredovať a absolventi svojím profesionálnym a osobným životom pomáhali šíriť dobré meno Gymnázia Ladislava Novomeského v Senici.                                                  

     Fotogaléria: