• O mne


    • Osobné údaje:

     Meno a priezvisko, titul: Pavel Otépka, Mgr.

     Bydlisko : Senica

     Dátum a miesto narodenia: 23.3.1958 Skalica

     E-mail :otepka.p@sengym.sk

     Štátna príslušnosť: SR

     Národnosť: slovenská

     Rodinný stav:ženatý, 2 deti     Vzdelanie:

     1977-1982 Matematicko-fyzikálna fakulta UK Bratislava

     odbor: Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre 5.-12.ročník

     aprobácia: matematika a deskriptívna geometria

     1973 - 1977 Gymnázium v Senici

     1969 - 1973  I. Základná škola v Senici

     1964 - 1969  Základná škola v Čáčove
     Pracovné skúsenosti:

     od 08/1982 Gymnázium Ladislava Novomeského, Senica - učiteľ matematiky, deskriptívnej geometrie

     od 01/1990 Gymnázium Ladislava Novomeského, Senica - zástupca riaditeľa školy
     od 07/2009 Gymnázium Ladislava Novomeského, Senica - riaditeľ školy


  • Kontakty

   • Gymnázium Ladislava Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica
   • riaditelka@sengym.sk, sengym@sengym.sk
   • 034/6941318
   • Dlhá 1037/12, 90540 Senica
   • 00160342
   • 2021063517
 • Fotogaléria

  • Návšteva zberného dvora
  • 2. turnus lyžiarskeho výcviku na Táloch
  • VÝSLEDKY celoškolskej súťaže SUDOKU 19. ročník
  • LVVK na Táľoch našich Kvintanov a Tercianov
  • 2. miesto vo futsale ZŠ
  • Vianočný volejbal
  • Volejbalový turnaj
  • ZENIT v programovaní: kategória A (3. - 4 . ročník)
  • Tematicky týždeň oktávanov
  • Vianočné trhy
  • 9. ročník Vianočného turnaja v šachu
  • Maturanti z fyziky konkurujú chemikom