• O mne


    •  - kontakt :  mail : havlova.g@sengym.sk


                        telefón : spojovateľka 0346941318
                                      kabinet matematiky 0346941327      -nájdete ma v kabinete matematiky na 2. poschdí
      

      - som triednou učiteľkou v  3.B

      


      - v školskom roku  2019/2020 vyučujem :  matematiku v triedach : príma

                                                                                                                kvarta

                                                                                                                3. B

                                                                                                        

                                                                            seminár z matematiky : 4. ročník

                                                                                                                 

      

                                                                                                         

                                                                                                          
                                                                                                                  

                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                        

      

                                                                             

                                                                                                                 

                                                                                                                    

                                                                                                                  

                                                                           

       

      

      

      

                      

      

                                               
                                               
                                          

                                              
                                           

      

      

                                          

                                         


       
      

  • Kontakty

   • Gymnázium Ladislava Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica
   • riaditelka@sengym.sk, sengym@sengym.sk
   • 034/6941318
   • Dlhá 1037/12, 90540 Senica
   • 00160342
   • 2021063517
 • Fotogaléria

  • Návšteva zberného dvora
  • 2. turnus lyžiarskeho výcviku na Táloch
  • VÝSLEDKY celoškolskej súťaže SUDOKU 19. ročník
  • LVVK na Táľoch našich Kvintanov a Tercianov
  • 2. miesto vo futsale ZŠ
  • Vianočný volejbal
  • Volejbalový turnaj
  • ZENIT v programovaní: kategória A (3. - 4 . ročník)
  • Tematicky týždeň oktávanov
  • Vianočné trhy
  • 9. ročník Vianočného turnaja v šachu
  • Maturanti z fyziky konkurujú chemikom