• O mne Moje predmety

    • Osobné údaje:

      

     Meno, priezvisko, titul: Zlata Hečková, Mgr.

     Bydlisko: Senica

     Dátum a miesto narodenia: 20.5.1957, Skalica

     e-mail: heckova.z@sengym.sk

     Štátna príslušnosť: Slovenská republika

     Národnosť: slovenská

     Rodinný stav: vydatá, 2 deti

      

      

      

     Vzdelanie:

      

     1990 – 1993: Pedagogická fakulta UK Bratislava, učiteľstvo, nemecký jazyk pre 5. – 12. ročník

     1976 – 1981: Filozofická fakulta UK Bratislava, učiteľstvo, aprobácia slovenský jazyk a literatúra – ruský jazyk a literatúra pre 3. stupeň (stredná škola)

     1972 – 1976: Gymnázium Senica

     1963 - 1972: základná škola

      

      

      

     Pracovné skúsenosti:

      

     -         od 08/1981 -  pedagóg, Gymnázium Senica, predmety slovenský jazyk a literatúra, ruský jazyk a literatúra

     -         od 09/1991 – ďalší aprobačný predmet: nemecký jazyk

     -         od 09/2003 – zástupkyňa riaditeľa, Gymnázium Ladislava Novomeského Senica

  • Kontakty

   • Gymnázium Ladislava Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica
   • riaditelka@sengym.sk, sengym@sengym.sk
   • 034/6941318
   • Dlhá 1037/12, 90540 Senica
   • 00160342
   • 2021063517
 • Fotogaléria

  • Návšteva zberného dvora
  • 2. turnus lyžiarskeho výcviku na Táloch
  • VÝSLEDKY celoškolskej súťaže SUDOKU 19. ročník
  • LVVK na Táľoch našich Kvintanov a Tercianov
  • 2. miesto vo futsale ZŠ
  • Vianočný volejbal
  • Volejbalový turnaj
  • ZENIT v programovaní: kategória A (3. - 4 . ročník)
  • Tematicky týždeň oktávanov
  • Vianočné trhy
  • 9. ročník Vianočného turnaja v šachu
  • Maturanti z fyziky konkurujú chemikom