• O mne

    • V školskom roku 2019/2020 vyučujem anglický jazyk v sekunde, kvinte, sexte, septime a oktáve  a konverzáciu v anglickom jazyku v 3.C a 4.A. Som zastupujúcou triednou učiteľkou v sekunde.

     Nájdete ma v kabinete anglického jazyka na 1. poschodí.


     Kontakt : 034/6941322 (vrátnica)
                    sadlonova.l@sengym.sk

      

  • Kontakty

   • Gymnázium Ladislava Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica
   • riaditelka@sengym.sk, sengym@sengym.sk
   • 034/6941318
   • Dlhá 1037/12, 90540 Senica
   • 00160342
   • 2021063517
 • Fotogaléria

  • Návšteva zberného dvora
  • 2. turnus lyžiarskeho výcviku na Táloch
  • VÝSLEDKY celoškolskej súťaže SUDOKU 19. ročník
  • LVVK na Táľoch našich Kvintanov a Tercianov
  • 2. miesto vo futsale ZŠ
  • Vianočný volejbal
  • Volejbalový turnaj
  • ZENIT v programovaní: kategória A (3. - 4 . ročník)
  • Tematicky týždeň oktávanov
  • Vianočné trhy
  • 9. ročník Vianočného turnaja v šachu
  • Maturanti z fyziky konkurujú chemikom