• Zuzana Oravcová

    • MOJE PREDMETY: Telesná výchova
                                          Ruský jazyk


     KONTAKT: 034 694 1330
                       oravcova.z@sengym.sk

     KABINET: Telesná výchova - 1. poschodie pri telocvični

     ŠK.ROK 2009/10: V tomto školskom roku vyučujem telesnú výchovu v triedach II. O, VI. O, 1.B, 1.C 2.B, 3.B, 3.C, 4.A, 4.C


                       
      
                


  • Kontakty

   • Gymnázium Ladislava Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica
   • riaditelka@sengym.sk, sengym@sengym.sk
   • 034/6941318
   • Dlhá 1037/12, 90540 Senica
   • 00160342
   • 2021063517
 • Fotogaléria

  • Návšteva zberného dvora
  • 2. turnus lyžiarskeho výcviku na Táloch
  • VÝSLEDKY celoškolskej súťaže SUDOKU 19. ročník
  • LVVK na Táľoch našich Kvintanov a Tercianov
  • 2. miesto vo futsale ZŠ
  • Vianočný volejbal
  • Volejbalový turnaj
  • ZENIT v programovaní: kategória A (3. - 4 . ročník)
  • Tematicky týždeň oktávanov
  • Vianočné trhy
  • 9. ročník Vianočného turnaja v šachu
  • Maturanti z fyziky konkurujú chemikom