• O mne


    • Osobné údaje:

     Meno a priezvisko, titul: Iveta Petrovičová, RNDr.
     Bydlisko: Košariská
     E-mail : petrovicova.i@sengym.sk
     Štátna príslušnosť: SR
     Národnosť: slovenská     Vzdelanie:

     1982-1987 Matematicko-fyzikálna fakulta UK Bratislava
     aprobácia: matematika a fyzika


     Pracovné skúsenosti:

     od 08/1987 Internátna športová škola Trenčín - učiteľka matematiky a fyziky
     od 08/1989 Gymnázium Ladislava Novomeského Senica - učiteľka matematiky a fyziky
     od 07/2009 Gymnázium Ladislava Novomeského Senica - zástupca riaditeľa školy pre pedagogickú činnosť

     od 07/2019 Gymnázium Ladislava Novomeského Senica - riaditeľka školy

  • Kontakty

   • Gymnázium Ladislava Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica
   • riaditelka@sengym.sk, sengym@sengym.sk
   • 034/6941318
   • Dlhá 1037/12, 90540 Senica
   • 00160342
   • 2021063517
 • Fotogaléria

  • Návšteva zberného dvora
  • 2. turnus lyžiarskeho výcviku na Táloch
  • VÝSLEDKY celoškolskej súťaže SUDOKU 19. ročník
  • LVVK na Táľoch našich Kvintanov a Tercianov
  • 2. miesto vo futsale ZŠ
  • Vianočný volejbal
  • Volejbalový turnaj
  • ZENIT v programovaní: kategória A (3. - 4 . ročník)
  • Tematicky týždeň oktávanov
  • Vianočné trhy
  • 9. ročník Vianočného turnaja v šachu
  • Maturanti z fyziky konkurujú chemikom