•  

    •  Ponuka krúžkov pre študentov pre školský rok 2018/2019
      
     1. Programovanie v jazyku C pokročilí
     2. Programovanie v jazyku C++
     3. Programovanie v jazyku Java
     4. Programovanie v jazyku Python 3
     5. Dynamické HTML (HTML + JQuery)

      
     Biológia nie je len obrovské množstvo teoretických poznatkov, ale i nespočetné množstvo rastlinných a živočíšnych druhov okolo nás. Ak sa chcete zoznámiť s niektorými z nich, máte príležitosť! Môžete si dokonca preveriť i svoje poznatky a dať sa vyskúšať!
      

     Systém a skúšanie plazov
     Systém a skúšanie rýb


            

  • Kontakty

   • Gymnázium Ladislava Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica
   • riaditelka@sengym.sk, sengym@sengym.sk
   • 034/6941318
   • Dlhá 1037/12, 90540 Senica
   • 00160342
   • 2021063517
 • Fotogaléria

  • Návšteva zberného dvora
  • 2. turnus lyžiarskeho výcviku na Táloch
  • VÝSLEDKY celoškolskej súťaže SUDOKU 19. ročník
  • LVVK na Táľoch našich Kvintanov a Tercianov
  • 2. miesto vo futsale ZŠ
  • Vianočný volejbal
  • Volejbalový turnaj
  • ZENIT v programovaní: kategória A (3. - 4 . ročník)
  • Tematicky týždeň oktávanov
  • Vianočné trhy
  • 9. ročník Vianočného turnaja v šachu
  • Maturanti z fyziky konkurujú chemikom