• O mne

    • Osobné údaje:


     Meno a priezvisko, titul: Svetozár Štefeček, RNDr.

      

     Aprobácia: chémia - fyzika

     Funkcia: zástupca zamestnancov pre BOZP

      


     Bydlisko : Sobotište

     Dátum a miesto narodenia: 13.8.1965 Myjava

     E-mail : stefecek.s@sengym.sk    sveste@hvezdaren-sobotiste.sk

     Štátna príslušnosť: SR

     Národnosť: slovenská


     Vzdelanie:

     1971 - 1980  Základná deväťročná škola v Sobotišti

     1980 - 1984  Gymnázium Senica

     1984 - 1989  Prírodovedecká fakulta UK Bratislava

      

      

      

     Pracovné skúsenosti:

     od 09/1989   Základná škola Šaštín-Stráže

     od 09/1991   Gymnázium Senica

     2010 - 2012  lektor učebníc chémie pre 1. - 3. ročník gymnázia

     2012             spoluautor publikácie Príručka pre vedenie astronomického krúžku

     2016 -           spolupráca s Českým rozhlasom na scenári programu Mluvící chemické prvky

  • Kontakty

   • Gymnázium Ladislava Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica
   • riaditelka@sengym.sk, sengym@sengym.sk
   • 034/6941318
   • Dlhá 1037/12, 90540 Senica
   • 00160342
   • 2021063517
 • Fotogaléria

  • Návšteva zberného dvora
  • 2. turnus lyžiarskeho výcviku na Táloch
  • VÝSLEDKY celoškolskej súťaže SUDOKU 19. ročník
  • LVVK na Táľoch našich Kvintanov a Tercianov
  • 2. miesto vo futsale ZŠ
  • Vianočný volejbal
  • Volejbalový turnaj
  • ZENIT v programovaní: kategória A (3. - 4 . ročník)
  • Tematicky týždeň oktávanov
  • Vianočné trhy
  • 9. ročník Vianočného turnaja v šachu
  • Maturanti z fyziky konkurujú chemikom