• O mne:

    •  Moje predmety: Telesná výchova
                                Nemecký jazyk

     Vzdelanie: Fakulta telesnej výchovy a športu UK Bratislava                   
                       1982 semestrálny pobyt Univerzita Martina Luthera Halle - Nemecko

     Kontakt: 0346941330
                   blazekova.d@sengym.sk

     Kabinet: Telesná výchova - 1.poschodie pri telocvični

     Prax: 1984 - 1992: SOU Senica
              1992 - doteraz: Gymnázium L.Novomeského Senica


     Mimoškolská aktivita: trénerka volejbalu pri Volejbalovom klube v Senici

      

                  

  • Kontakty

   • Gymnázium Ladislava Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica
   • riaditelka@sengym.sk, sengym@sengym.sk
   • 034/6941318
   • Dlhá 1037/12, 90540 Senica
   • 00160342
   • 2021063517
 • Fotogaléria

  • Návšteva zberného dvora
  • 2. turnus lyžiarskeho výcviku na Táloch
  • VÝSLEDKY celoškolskej súťaže SUDOKU 19. ročník
  • LVVK na Táľoch našich Kvintanov a Tercianov
  • 2. miesto vo futsale ZŠ
  • Vianočný volejbal
  • Volejbalový turnaj
  • ZENIT v programovaní: kategória A (3. - 4 . ročník)
  • Tematicky týždeň oktávanov
  • Vianočné trhy
  • 9. ročník Vianočného turnaja v šachu
  • Maturanti z fyziky konkurujú chemikom