• O mne

    • Na Gymnáziu L. Novomeského Senica pracujem od  roku 2001.
      


     V školskom roku 2019/20 vyučujem predmet

               dejepis v kvinte, II. B, septime,
               nemecký jazyk v príme, kvinte, sexte, II.B,  IV.A a IV. C,

               seminár z dejepisu v 3. ročníku. 

              

      

     V prípade potreby ma môžte kontaktovať na tel. čísle 034/6941318 alebo na adrese pipova.z@sengym.sk.


                                               

                                                                                                                                                                                                                  

  • Kontakty

   • Gymnázium Ladislava Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica
   • riaditelka@sengym.sk, sengym@sengym.sk
   • 034/6941318
   • Dlhá 1037/12, 90540 Senica
   • 00160342
   • 2021063517
 • Fotogaléria

  • Návšteva zberného dvora
  • 2. turnus lyžiarskeho výcviku na Táloch
  • VÝSLEDKY celoškolskej súťaže SUDOKU 19. ročník
  • LVVK na Táľoch našich Kvintanov a Tercianov
  • 2. miesto vo futsale ZŠ
  • Vianočný volejbal
  • Volejbalový turnaj
  • ZENIT v programovaní: kategória A (3. - 4 . ročník)
  • Tematicky týždeň oktávanov
  • Vianočné trhy
  • 9. ročník Vianočného turnaja v šachu
  • Maturanti z fyziky konkurujú chemikom