• O mne

    •  

          Milí návštevníci,
           vitajte.
          Volám sa Marianna Nahirnyak, rod. Máčalková.    
     Som absolventkou Gymnázia Ladislava Novomeského  Senici.
         Ďalšie vzdelanie som získala na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave - aprobáciu slovenský jazyk a literatúra a hudobná výchova.
     Na Gymnáziu učím od roku 2008. Od júna 2011 som na materskej dovolenke.
         
          Môj mejlový kontakt do práce je: nahirnyak.m@sengym.sk
  • Kontakty

   • Gymnázium Ladislava Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica
   • riaditelka@sengym.sk, sengym@sengym.sk
   • 034/6941318
   • Dlhá 1037/12, 90540 Senica
   • 00160342
   • 2021063517
 • Fotogaléria

  • Návšteva zberného dvora
  • 2. turnus lyžiarskeho výcviku na Táloch
  • VÝSLEDKY celoškolskej súťaže SUDOKU 19. ročník
  • LVVK na Táľoch našich Kvintanov a Tercianov
  • 2. miesto vo futsale ZŠ
  • Vianočný volejbal
  • Volejbalový turnaj
  • ZENIT v programovaní: kategória A (3. - 4 . ročník)
  • Tematicky týždeň oktávanov
  • Vianočné trhy
  • 9. ročník Vianočného turnaja v šachu
  • Maturanti z fyziky konkurujú chemikom