• Majstrovstvá okresu v basketbale žiakov SŠ

     • Mgr. Miroslav Madunický

      Dňa 27.11.2019 sa na našej škole uskutočnili Majstrovstvá okresu v basketbale žiakov SŠ. Zúčastnili sa ich družstvá:

      1. Gymnázium  Senica

      2. OA Senica

      3. SOŠ Senica

      4. SSOŠP Senica.

      Na 1. mieste sa umiestnila naša škola Gymnázium Senica v zastúpení: J. Bartoň, F. Buchel, J. Gergel, M. Gergel, Š. Horniak, T. Kupec, D. Meliš, M. Mihál, A. Velický, P. Belko.Na 2. mieste sa umiestnila OA, na 3. mieste SOŠ Senica, na 4.mieste SSŠP Senica.

      Za reprezentáciu školy a postupové miesto našim študentom gratulujeme a na Župnej olympiáde im budeme držať palce.

       

     • Politické procesy a železná opona – 90-minútová prednáška Ľubomíra Morbachera

     • Autor: PaedDr. Žaneta Pikartová

      26. novembra 2019 sa 35 študentov dejepisného seminára stretlo so zakladateľom občianskeho združenia LIVING MEMORY. Tému prednášok si zvolili sami, lebo chceli pochopiť mechanizmus komunizmu: perzekúcie takmer všetkých vrstiev spoločnosti, osobitne kňazov, inteligencie a ľudí s iným názorom, poslušnosť dosiahnutú vykonštruovanými súdnymi procesmi, triedny boj, vynútený kolektivizmus, absolútna právomoc vedúcej politickej strany a jej represívnych orgánov.

      S hrôzou sme počúvali fakty o vypočúvaní  a mučení v 50. rokoch, keď sme ako satelit Sovietskeho zväzu boli priamo riadení jeho poradcami. Naši študenti  sa zoznámili so zvrátenou logikou politických procesov, keď režim vynaložil maximálne úsilie, aby vytvoril obraz spravodlivo súdených nepriateľov štátu.

      Druhou témou bola fyzická železná opona – ploty  s drôtenými prekážkami, signalizáciou a kontrolným pásmom a obete železnej opony.

      Keďže Ľubomír Morbacher je súčasne aj spolupracovníkom inštitúcie Ústav pamäti národa, ktorá  vykonáva objektívne hodnotenie doby komunistického režimu a propaguje myšlienky slobody a obrany demokracie pred režimami podobnými nacizmu a komunizmu, získali sme tiež informácie o činnosti ústavu. Osobne si veľmi vážim nesmierne úsilie ústavu a jeho aktivistov, ktorí  zhromaždili dôkazový materiál o násilnej smrti ľudí, čo prekročili železnú oponu, tiež ich osobnú statočnosť pri dokazovaní zodpovednosti za tieto zločiny.

      Prednášku sme dopĺňali otázkami, generačným pohľadom, spoločne sme analyzovali fakty, skutočne sme kriticky rozmýšľali. Prednáškové aktivity s možnosťou vyjadriť svoj názor, spoznať a hodnotiť fakty sú prevenciou proti extrémizmu a sú vo vzdelávaní veľmi dôležité.

      Ďakujeme!

       

     • Oceňovanie študentov v Trnave

     • Foto: zdroj TTSK, text: Hana Odokienko Fodorová

      „Sloboda je ako vzduch (alebo kyslík v ňom). Keď ho máme dostatok, tak nám nechýba, ale problém nastáva, keď nám začne dochádzať.“

      Dňa 26. 11. 2019 bolo v zrkadlovej sále Divadla Jána Palárika v Trnave ocenených päť vybraných študentov nášho gymnázia. Päť mladých ľudí, ktorí prekročili tieň svojej komfortnej zóny a zapojili sa do mimoškolských aktivít alebo uspeli v súťaži vyhlásenej pri príležitosti Dňa študentstva a 30. výročia nežnej revolúcie. Trnavský samosprávny kraj  ocenil výnimočnú snahu študentov župným štipendiom, teda jednorazovou finančnou odmenou, ktorá ich iste bude motivovať. Ocenení boli: Denisa Lutovská (III. A), Adela  Sadloňová (septima) a Adam Durec (tercia). Aj oni sú dôkazom toho, že robiť niečo popri škole „navyše“, má zmysel. Naši študenti uspeli aj v audiovizuálnej sekcii sprievodnej súťaže „Sloboda a demokracia, teraz je to na nás“. Lucia Poláková (sexta) a Jakub Zibura (II.C) získali 2. a 3. miesto. Svojimi „videami“ reagovali na posolstvo 17. novembra '89, v ktorom si pred 30 rokmi vybojovali študenti „slobodu a demokraciu“. Župan Jozef Viskupič zdôraznil vo svojom úvodnom prejave uvedomelosť mladých ľudí a ich citlivosť na nespravodlivosť, ktoré boli ich prednosťami vtedy a sú nimi aj dnes.

     • Anglické divadlo

     • Autor:  Ľudmila Radočáková

      V našej každoročnej jesennej tradícii - návšteve divadelného predstavenia v anglickom jazyku v Bratislave sme pokračovali aj tento rok. Študenti z rôznych ročníkov našej školy si mohli overiť svoje schopnosti porozumieť skutočnému "live" anglickému slovu od skutočných mladých anglických hercov, ktorí nám tento rok zahrali divadelnú hru podľa románu Marka Twaina: Tom Sawyer. 

      Podľa veľkého záujmu študentov o takéto podujatie môžeme usudzovať, že takúto ponuku v budúcnosti využijeme zas. Nechajme sa prekvapiť, čo nám mladí Angličania/Američania najbližšie predvedú. 

     • Volejbalový turnaj žiakov a žiačok stredných škôl

     • Autor: Mgr. Miroslav Madunický

      Dňa 21.11.2019 sa na našej škole uskutočnil volejbalový turnaj žiakov a žiačok stredných škôl. Turnaja sa zúčastnili 4 stredné školy v mužskej kategórii a 3 stredné školy v ženskej kategórii s týmito výsledkami:

      ženská kategória:

      1. miesto   Gymnázium Senica - Martina Barcajová, Dominika Morávková, Diana Návratová, Jana Nosková, Adriana Obúlaná, Lucia Polákova, Anna Prokešova, Ema Ravasová

      2. miesto Obchodná akadémia

      3 miesto Súkromná škola

       

      mužská kategória:

      1. miesto Gymnázium Senica - Jakub Bartoň, Filip Buchel, Jakub Buchel, Juraj Gergel, Martin Gergel, Šimon Horniak, Tomáš Krška, Mário Mihál, Adrian Ponechal

      2. miesto Obchodná akadémia

      3. miesto Súkromná škola

      4. miesto Stredná odborná škola

     • Fyzika na tímových súťažiach

     • Fyzikálny náboj

      Autor: RNDr. Iveta Petrovičová

      Už tradične predmetová komisia fyziky zapája študentov do medzinárodnej súťaže Fyzikálny náboj, kde sa 5-členné tímy počas 120 minút snažia vyriešiť čo najviac úloh, ktoré vyžadujú veľkú dávku kreativy, rozhodne neuspejú len s namemorovanými vedomosťami.

      8. novembra 2019 si v Bratislave merali sily 2 družstvá, seniori - M. Sabová, M. Nečas, F. Tomek, R. Ladislav, A. Pipíška, ktorí skončili na peknom 12. mieste z 55 tímov. Družstvo juniorov  malo nasledovné zloženie - V. Šimon, S. Bordáčová. A. Markovič, R. Nečas, P. Babic. V prvej polovici sa im umiestniť nepodarilo, no tešíme sa ich záujmu o fyziku.

      Všetkým súťažiacim želáme veľa elánu v ďalšom objavovaní krás fyziky.

       

       

       

     • Fyzika na tímových súťažiach

     • Junior náboj

      Autor: RNDr. Iveta Petrovičová

       

      22. novembra 2019 sa konal Junior náboj. Je to súťaž pre žiakov ZŠ a mladších žiakov 8-ročných gymnázií. Naša škola si vybrala mesto Hlohovec, kde cestovali 2 tímy, žiaci kvarty - J. Fischer, M. Šrabák, R. Jačanin, M. Ráček  a žiaci tercie - A. Durec, M. Kalný, J. Černek, M. Lanko. Z 12-tich tímov kvartáni obsadili 2. miesto, terciáni tiež prejavili súťaživého ducha, hoci svojich starších spolužiakov sa im predbehnúť v rebríčku nepodarilo.

      Všetkým súťažiacim želáme veľa elánu v ďalšom objavovaní krás fyziky.

     • Deň otvorených dverí - promovideo

     • Autor: Terézia Stachovičová a tím študentov 2. C

       

      14. novembra 2019 sa na našej škole uskutočnil Deň otvorených dverí. Deň, počas ktorého bola naša škola otvorená širokej verejnosti, sme my, ako študenti, sprevádzali budúcich gymnazistov po areáli školy. Okrem každoročnej prehliadky častí školy sme tento rok mali pripravené i PROMO video. V tomto videu sme sa pokúsili v pár minútach zachytiť a odprezentovať všetky školské akcie, krúžky, exkurzie či zájazdy do zahraničia. Ak si náhodou nestihol alebo si nemohol prísť, nezúfaj! Naše video si môžeš pozrieť tu na našej stránke.

     • Deň študentstva na radnici

     • Autor: RNDr. Iveta Petrovičová

      Už 16. raz sa konal Deň študenstva na radnici v Senici, kde medzi 18 ocenenými študentmi boli i naši výborní študenti J. Foltín, A. Studeničová, E. Vícenová, T. Krška, za študentský parlament A. Sekáčová, M. Michalička, N. Dujková.  Srdečne im blahoželáme a želáme veľa úspechov v štúdiu i v ďalšej záslužnej činnosti.

     • Diskusia s politológom Tomášom Zálešákom a výtvarníkom Rudolfom Sikorom v Záhorskej galérii Jána Mudrocha v Senici 18. 11. 2019

     • Autor: PaedDr. Žaneta Pikartová

      „Slobodná spoločnosť je spoločnosť nedokonalá, ktorá priznáva svoju nedokonalosť. Len tam, kde priznáme, že veci sú nedokonalé, môžeme ich zlepšovať, inak sa znova zastavíme v ilúzii nehybnej dokonalosti a to je smrtiace.“

      To je jedna z myšlienok z prednášky a diskusie s Mgr. Tomášom Zálešákom, PhD., vysokoškolským učiteľom politológie Trnavskej univerzity, ktorý spolu s výtvarníkom a vizuálnym umelcom Rudolfom Sikorom  glosoval nielen situáciu 80. rokov v komunistických režimoch a udalosti v novembri 1989. Spoločne analyzovali súčasný stav spoločnosti a k študentom 1. a 2. ročníka smerovali naliehavú ekologickú a občiansku výzvu smerom k zmene. Zaujali nás spomienky na založenie Verejnosti proti násiliu i Občianskeho fóra 19. 11. 1989, spätný pohľad na spoločnosť zákazov, sledovania a poslušnosti a odkaz pre študentov, že všetci stojíme pred zásadnými morálnymi problémami. Zaujímavo pripravenú akciu narušili vytrvalé kontroverzné vyjadrenia jedného návštevníka, naši študenti tak mohli sledovať polemiku, do ktorej sa zapojili a názorovo i argumentačne v nej obstáli.

     • Majstrovstvá okresu v zrýchlenom šachu

     • Autor: Mgr. Ľubomír Staňo

              13. novembra 2019 sa v priestoroch CVČ Senica uskutočnili Majstrovstvá okresu v zrýchlenom šachu. Našu školu reprezentovali študenti v dvoch kategóriách. Medzi žiakmi základných škôl a osemročných gymnázií sa najviac darilo Marekovi Oslejovi z prímy, ktorý v turnaji obsadil 3. miesto (z 20-tich zúčastnených).  V druhej kategórii, v ktorej súťažili žiaci stredných škôl, obsadili prvé tri miesta Adam Pipíška (septima), Tomáš Valent (4. C) a Martin Hrdlička (septima).  Všetkým štyrom budeme držať palce na Majstrovstvách kraja, ktoré sa uskutočnia 25. 11. 2019 v ZŠ Trakovice.

     • II.C na návšteve protidrogového vlaku na vlakovej stanici v Senici

     • Autor: RNDr. Iveta Petrovičová

      Vo vozňoch  postupne sledovali príbeh drogovo závislého človeka, v interaktívnych miestnostiach lektori pracovali so študentami na základe toho, čo vo filme videli. Na vlastné oči spoznali väzenskú celu, drogový brloh, ale ocitli sa aj na mieste tragickej autohavárie.

     • This is 21 – Priprav sa na 21. storočie

     • V piatok, 8. novembra 2019, sa študenti Sp a III.C zúčastnili zaujímavej prednášky Petra Krišťáka v rámci projektu Nadácie Pontis.

     • Certifikát kvality

     • Našej škole bol udelený európsky certifikát kvality ako ocenenie za vynikajúcu prácu PaedDr.Anny Jankovýchovej  pri realizácii projektu "STREET ART AROUND EUROPE" v rámci programu partnerstvo škôl eTwinning.  Práca našich žiakov i celej našej školy bola ocenená na najvyššej európskej úrovni.

     • Exkurzia do Košarísk a na Bradlo

     • Autor: Mgr. Ľubomír Staňo

                Skupina seminaristov z geografie pod vedením Ľ. Staňa si pripomenula „Štefánikov rok“ návštevou Múzejnej expozície M. R. Štefánika v Košariskách a Mohyly na Bradle. V múzeu sme si vypočuli odbornú prednášku o životných osudoch tejto osobnosti slovenských dejín a následne sme sa po turistickom chodníku presunuli k Mohyle, kde sme Štefánikovi venovali pietnu spomienku.