• Vianočné trhy

     • Autor fotografií: Anna Sekáčová, IV.B

      Ďakujem všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na našich vianočných trhoch. Vybrali sme 1062,30€ 👍👏. Vybrané peniaze poputujú organizácii UNICEF pre dobrú vec.Ďakujem a prajem krásne a pokojné Vianoce Vám všetkým.

      ŠR, Mgr. Lucia Jurigová

     • 9. ročník Vianočného turnaja v šachu

     • Autor: Mgr. Ľubomír Staňo

            18. decembra 2019 sa uskutočnil už deviaty ročník školského šachového turnaja za  rekordnej účasti 24 šachistov (hralo sa súčasne na 12 šachovniciach). Už tradične mal dobrú úroveň, zúčastnili sa ho registrovaní hráči, ale i veľký počet nováčikov, ktorí hrajú s použitím šachových hodín iba sporadicky. Hralo sa švajčiarskym systémom na sedem kôl za odborného dohľadu bývalého študenta našej školy Rastislava Diviaka. Víťazom turnaja sa stal Martin Hrdlička  zo septimy, na 2. mieste skončila Michaela Trojková z oktávy (jediné dievča v turnaji), na bronzovom stupni sa umiestnil Pavol Adamíček z oktávy. Za najväčší pokrok v šachovej hre bol ocenený Jakub Žák zo septimy.  Všetkým zúčastneným žiakom želám veľa radosti pri ďalšom hraní a verím, že svoje schopnosti budú ešte zlepšovať.

              Dopĺňam ešte informáciu o krajskom kole Majstrovstiev stredných škôl v zrýchlenom šachu – najlepší výsledok dosiahol v kategórii stredoškolákov Martin Hrdlička, skončil na piatom mieste a iba o polbod mu unikol postup na celoštátne kolo. V kategórii žiakov našu školu na kraji reprezentoval Marek Oslej z prímy, skončil na siedmom mieste.    

     • Tematicky týždeň oktávanov

     • Naše dni boli: šport, kúpele, známe osobnosti, filmové a rozprávkové postavy, povolania. 

      Oktáva

     • ZENIT v programovaní: kategória A (3. - 4 . ročník)

     • Ing. Ivan Spiššák

      Školské kolo

      1. Martin Jediný (oktáva), počet bodov 155

      2. Martina Sabová (oktáva), počet bodov 146

      3. Martin Tomašovič (3.A), počet bodov 107

       

      Krajské kolo

      4. Martina Sabová

      7. Martin Jediný

     • 2. miesto vo futsale ZŠ

     • 2.miesto vo futsale žiakov základných škôl z 13 učastnikov. Chlapcom gratulujeme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy. Reprezentovali: Bíly Adam, Čermák Dominik, Ráček Matúš, Kopiar Lukáš, Kečkéš Richard, Oslej Marek, Jediný Patrik.

     • Škola v divadle alebo Divadlo Jána Palárika v škole

     • Autor: PaedDr. Žaneta Pikartová

      16. 12. 2019 druhý ročník navštívil predstavenie Kompletný Shakespeare zhltnutý za 120 minút.

      17. 12. 2019 tercia navštívila predstavenie Malý princ.

       

      90 študentov II. A, II. B, II. C a sexty sledovalo postmoderne koncipovanú inscenáciu Kompletný Shakespeare zhltnutý za 120 minút. Keďže na divadelné predstavenie sme sa teoreticky pripravili čítaním recenzií hry, pripomenutím tragédií Hamlet, Romeo a Júlia, Othello a Macbeth, mohli sme sa nielen zabávať na paródii hier, na politických aktualizáciách, na priblížení ľudských slabostí, ale stihli sme aj rozmýšľať o odkaze Shakespeara človeku a spoločnosti.

      Štvorica mužov – hercov, akási zredukovaná shakespearovská herecká spoločnosť, chce divákom zahrať a vysvetliť jeho tragédie, komédie, historické hry, ba dokonca informovať  o jeho živote a analyzovať jeho texty. Ako diváci sme sa neskutočne zabávali na tejto snahe, narážkach  na materiál z internetu, na pokuse pochopiť význam literárnych textov, na maske vševediacich intelektuálov. Ocenili sme aj  interpretácie tragédií  - neustály boj o moc, vraždy, intrigy, žiarlivosť, nenávisť, kolobeh života – paralely s dnešným životom. Komédie boli koncipované ako chaos deja i života, krvavý kokteil s doslovným striekaním divadelnej krvi bol  vystihnutím zobrazenia dejín Anglicka od 13. storočia v autorových historických hrách. To všetko sprevádzané prednesom sonetu 66, monológmi z Hamleta, odsúdením rasistického pohľadu na svet v hre Othello a skorumpovanej moci. Videli sme veľmi dobrú inscenáciu, interpretačne bohatú, po ukončení ktorej sme ešte zažili civilný prejav hercov, ktorí nám odpovedali na otázky o hre i o svojej profesii.

       

      Malý princ tiež uchvátil myšlienkovým posolstvom o prístupe ľudí a spoločnosti  k životu a prevedením – prepojenie činohry a bábkového divadla. A my sme spolu s touto postavou počas predstavenia vnímali  odkaz o sile priateľstva, lásky, túžby, snov. Odkaz na hodnoty, ktoré Malý princ pri svojom cestovaní svetom dospelých už nenachádzal a s ťažkosťami ich nachádzame i my v svete okolo.

       

      Fotografie Divadlo Jána Palárika v Trnave

      https://www.djp.sk/podujatia/maly-princ

       

     • EXKURZIA ZO SVS – Ľudské práva v reálnom živote

     • Autor: Mgr. Marta Horňáčková

      Dňa 10.12. a 11.12. 2019 sa študenti štvrtého ročníka Spoločenskovedného seminára zúčastnili exkurzie do Reedukačného domova pre mládež v Sološnici.

      Prostredníctvom zaujímavej diskusie so zástupkyňou RDDM Mgr. Máriou Maráčkovou  sa dozvedeli veľa zaujímavých informácií z problematiky Zákona o rodine, Trestného práva a Ľudských práv.

             Mohli si tak overiť získané vedomosti  priamo v praxi.

     • Školské kolo Olympiády v ruskom jazyku

     • Autor: Mgr. Marta Horňáčková

      Dňa 5.12. 2019 sa študenti Sexty zúčastnili školského kola Olympiády v ruskom jazyku.

      Olympiádu otvorila Mgr. Miriam Suchovská. Komisia bola v zastúpení Mgr. Zuzana Oravcová a Mgr. Marta Horňáčková.

      Výsledky: 1. miesto - Timea Otríslová

                       2. miesto - Lucia Poláková, Janka Melišová

                       3. miesto - Filip Phan

                       4. miesto – Filip Buchel

                       5. miesto – Andrej Rampáček

                       6. miesto – Filip Krč, Ján Sukupa

                  Do krajského kola postupuje Timea Otrísalová.

      Všetkým patrí pochvala za aktivitu počas príprav na olympiádu.

     • Šťastné a veselé na Gymnáziu !

     • Za peniaze, ktoré sme dostali od pána primátora, sme kúpili novú sedačku do našej študentskej miestnosti.

      Ďakujeme! 🎄

     • Týždeň s austrálskou lektorkou

     • Autor: Roderik Provazník , Tercia

      Naša trieda, tercia, mala možnosť zúčastniť sa celý týždeň kurzu s anglicky-hovoriacim lektorom. Kurz trval od 25. do 29.11.2019 a viedla ho Sara, rodená hovoriaca z Austrálie. Keďže mala za sebou už veľa podobných kurzov, presne vedela, ako zaujať našu pozornosť. Prvý deň sme sa zoznámili. Dozvedeli sme sa, že býva v Melbourne, hrá na ukulele a taktiež aj rada spieva. Aktivity, ktoré sme robili (pravdaže,  všetky po anglicky), boli možno netypické, ale o to zaujímavejšie. A tak sme sa spoločne zabavili a nenásilným spôsobom si zlepšili schopnosti v oblasti konverzácie v cudzom jazyku. Naučili sme sa tak prirodzenejšie rozprávať a čo je hlavné, nebáť sa toho.

     • Platby za stravné I.- II./2020

     • Január 2020

      • malý obed                 25,74 €
      • veľký obed                27,54 €

      Február 2020

      • malý obed                20,02 €
      • veľký obed               21,42 €
     • Sociologické sondy našej spoločnosti a vývoja liberalizmu vo svete s docentom PhDr. Martinom Bútorom

     • 2. 12. 2019 pozvanie nášho študenta Juraja Foltína (finalista celoslovenského kola Olympiády ľudských práv) prijal spisovateľ, sociológ, politik, poradca prezidentov Havla a Kisku, zakladateľ VPN a vysokoškolský profesor Martin Bútora. V dvojhodinovej prednáške spojenej s diskusiou, ktorej sa zúčastnili študenti vyšších ročníkov, nám vysvetlil udalosti Novembra 1989, venoval sa analýze hodnotovej preferencie občanov Slovenska. Martin Bútora objasnil študentom príčiny vzniku extrémizmu na Slovensku. Glosoval situáciu v Británii, USA, v skupine V4. Sprostredkoval nám brilantnú analýzu vývoja našej spoločnosti až od revolúcie 1848/49. S našou školou sa lúčil konštatovaním, že súčasní študenti majú vo svojich rukách skutočnú zodpovednosť, lebo majú najlepšie podmienky na zmenu.

     • Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku

     •                 Len pred pár dňami sa schopní angličtinári mali možnosť zapojiť do súťaže Best in English a už 4. decembra sa im naskytla ďalšia príležitosť zmerať si sily s konkurenciou z iných tried v školskom kole Olympiády v anglickom jazyku.

                      Účasť bola, ako zvyčajne, vysoká (spolu 43 študentov) a na rozdiel od predchádzajúcej súťaže sa získavali cenné body aj za komunikačné zručnosti. Súťažiaci preukázali úctyhodné vedomosti z gramatiky a slovnej zásoby, vysokú mieru porozumenia písaného i počutého textu a v ústnej časti  i kus fantázie a  schopnosť improvizovať.

                      Po sčítaní bodov bolo jasné, kto nás bude reprezentovať v okresnom (mladší študenti vo veku žiakov základných škôl), resp. obvodnom kole pre okresy Senica a Skalica (stredoškoláci). Nielen víťazi, ale prví traja v každej kategórii získali hodnotné knihy (samozrejme, v angličtine).

      Výsledky:

      kategória 1A                           1. miesto: Eva Blanáriková, Se

                                                     2. miesto: Katarína Mikuličová, Pr

                                                     3. miesto: Carmen Klimková, Se

      kategória 1B                           1. miesto: Petra Simonová, Kv

                                                     2. miesto: Lucia Serdahelyová, Kv

                                                     3. miesto: Filip Daniš, Te

      kategória 2A                           1. miesto: Lucia Marková, Kv

                                                     2. miesto: Daniel Rypák, 1.A

                                                     3. miesto: Lívia Vilková, Sx

      kategória 2B                           1. miesto: Anna Studeničová, 4.A

                                                     2. miesto: Filip Barančík, 4.C

                                                     3. miesto: Ondrej Vrábel, Sp

      kategória 2C2                         1. miesto: Matúš Michalička, 4.A

                                                     2. miesto: Jakub Dvorský, 3.B

                                                     3. miesto: Zuzana Závodská, Sp

      Víťazom blahoželáme a prajeme veľa šťastia v ďalšom kole.