• Majstrovstvá SŠ  chlapcov vo florballe

     • Autor: Mgr. Miroslav Madunický

      Dňa 26.2.2020 sa uskutočnili na I.ZŠ v Senici majstrovstvá SŠ  chlapcov vo florballe. Naši študenti obsadili 1. miesto.

      Výsledky zápasov:

      Gymnázium SE - SOŠ SE   4:0

      Gymnázium SE - OA SE    6:4

      Gymnázium SE - SSOŠP SE 3:1

      Školu reprezentovali:       P. Belko, F. Buchel, J. Buchel, J. Gergel, M. Halaj, L. Koprna, B. Keásny, J. Petrovič. 

      Za vzornú reprezentáciu školy a postup na Župnú olympiádu im gratulujeme.

     • 1. miesto študentiek SŠ vo florbale

     • Autor: Marcela Konyariková, 3.B

      Dňa 26. 2. 2020 sa na 1. Základnej škole uskutočnili školské majstrovstvá okresu Senica vo florbale. Zúčastnili sme sa ho spolu s Obchodnou akadémiou, Strednou odbornou školou a Súkromnou strednou odbornou školou podnikania. Turnaj pozostával zo 7 družstiev: 4 chlapčenské a 3 dievčenské.

      Dievčenské družstvo bolo zložené z týchto členiek: Monika Bahnová (2.C), Sabina Buchová (2.A), Adela Sadloňová (Septima), Alžbeta Ragulová (3.B), Hana Masárová (3.B), Katarína Šrámková (3.B), Bianka Magdaléna Petrušová (3.B), Lea Vicianová (3.A), Marcela Konyariková (3.B).

      Prvý zápas sme hrali s Obchodnou akadémiou. Bol to veľmi vyrovnaný zápas, no napokon skončil našim víťazstvom a to 4:3.

      Druhý zápas sme hrali so Súkromnou strednou odbornou školou podnikania. Zápas bol od začiatku veľmi energický a viedli sme už v prvých minútach riadneho hracieho času, a to vďaka našim výborným útočníčkam. Vyhrali sme 6:2.

      Týmito dvomi víťazstvami sme sa stali majsterkami okresu, čím sme postúpili na Župnú olympiádu. Plánujeme usilovne trénovať a zdokonaľovať sa, aby sme mohli úspešne reprezentovať Gymnázium Senica.

     • Simulované parlamentné voľby

     • Mgr. Lenka Krištofíková

      „Mňa by zaujímalo, ako by to dopadlo na našej škole!“ - tejto vete podobné som počula veľa krát po tom, ako boli zverejnené výsledky prieskumov či študentských volieb. Rozhodli sme sa preto, že zorganizujeme naše vlastné malé parlamentné voľby, v ktorých sa zúčastnia študenti našej školy.

      12.2.2020 sa miestnosť Študentskej rady premenila na miestnosť volebnú. Do „volebnej komisie“ zasadli zástupcovia každého ročníka, boli pripravené hlasovacie lístky (s možnosťou zakrúžkovania poradového čísla jednej politickej strany), priestor pre voľbu a urna na vhodenie hlasovacieho lístka. Simulovaných parlamentných volieb sa mohol zúčastniť každý študent, ktorý sa preukázal občianskym preukazom.

      A teda, ako by to dopadlo na našej škole?

       

      počet oprávnených voličov: 371

      účasť: 245 (66%)

      platných hlasov: 242

       

     • Participatívny rozpočet na stredných školách, 1. fáza: „Nie je mesto ako mesto“

     • Mgr. Lenka Krištofíková

      Škola je miesto, kde študenti trávia približne 6 hodín denne. V rámci našich možností sa snažíme o to, aby prostredie v škole bolo čo najpríjemnejšie. Niekedy sa nám to darí, inokedy možno nie. Prednedávnom sa našej škole naskytla možnosť zapojiť sa do projektu „Participatívny rozpočet na stredných školách“, ktorého cieľom je zapojiť samotných študentov do zlepšovania školského prostredia a školskej klímy. Zapojenie sa do tohto projektu má význam nie len pre zveľadenie prostredia našej školy, ale aj pre uvedomenie si dôležitosti aktívnej participácie v občianskej spoločnosti - ak chceme niečo zmeniť, musíme sa o to aj sami pričiniť; nečinne čakať na zmenu je veľakrát bezvýznamné.

      Trnavský samosprávny kraj, podporovateľ tohto projektu, vyčlenil 1.000 € pre každú zapojenú školu. Je to práve táto suma, ktorá môže byť využitá na študentské projekty súvisiace so zlepšovaním prostredia na škole.

      Celý projekt pozostáva zo siedmich fáz. Prvá z nich prebiehala na našej škole počas uplynulých dvoch týždňov - jej náplňou bolo zoznámiť študentov s aktívnou participáciou prostredníctvom hry „Nie je mesto ako mesto“. Študenti, rozdelení do 4, resp. 5 skupín, sa zoznámili s fiktívnym mestom a s jeho problémami, a na základe náhodne vybraných akútnych problémov vytvárali ich riešenia. Po odprezentovaní jednotlivých riešení nasledovalo hlasovanie, ktorým boli vybrané najlepšie riešenia pre mesto.

      Procesom, s ktorým sa študenti oboznámili počas hry, si teraz budú môcť reálne prejsť v projekte Participatívny rozpočet pre stredné školy. Pripravia riešenia vnímaných problémov či nedostatkov, po ich odsúhlasení odprezentujú svoje riešenia ostatným spolužiakom, pripravia a zrealizujú kampaň, a celoškolským hlasovaním si sami študenti vyberú ten najvhodnejší nápad, ktorý bude môcť byť z prostriedkov TTSK zrealizovaný.

      O aktuálnych fázach projektu budeme priebežne informovať.

     • Krajské kolo Olympiády v slovenskom jazyku

     • Mgr. Hana Odokienko Fodorová, PhD.

      Vo štvrtok, 13. 2. 2020, sa naše študentky, Katarína Valúchová (1.B) a Mária Karásková (4.B), zúčastnili na krajskom kole Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry na Gymnáziu Angely Merici v Trnave. V konkurencii študentov a študentiek celého trnavského kraja obstáli. Obe boli úspešnými riešiteľkami. Katka sa umiestnila na 2. mieste v kategórii B, najmä vďaka svojmu rečníckemu talentu, ktorý preukázala v ústnej časti. Gratulujeme a ďakujeme aj študentom a študentkám, ktorí sa zapojili do školského kola OSJL. Veríme, že bude z koho vyberať aj v budúcom školskom roku.

     • Krajské kolo Olympiády ľudských práv

     • Mgr. Lenka Krištofíková

      Vo štvrtok, 6. februára 2020, sa náš študent Juraj Foltín zo IV.A zúčastnil krajského kola XXII. ročníka Olympiády ľudských práv. Na gymnáziu v Piešťanoch spolu s 12 ďalšími študentami z Trnavského kraja absolvoval písomný test a ústnu časť tohto kola. Vďaka svojej dobrej príprave a prezentačným zručnostiam Juraj zvíťazil a postupuje do celoslovenského kola OĽP.

      Blahoželáme a prajeme úspech v celoslovenskom kole!

     • Reparát z povinného čítania

     • Mgr. Hana Odokienko Fodorová, PhD.

      V piatok, 7. 2. 2020, sme sa takmer celá škola zúčastnili na divadelnom predstavení Reparát z povinného čítania, ktoré nám pod vedením Jakuba Nvotu zahrali členovia Túlavého divadla, voľného zoskupenia hercov, režisérov, autorov, hudobníkov a komediantov. Ako sami uvádzajú, ide o adrenalínovú kabaretnú komédiu, v ktorej skupina hercov len za 80 minút sprostredkuje divákom takmer celý obsah povinného čítania. Pôvodne sme mali vidieť iný titul z ich ponuky, inscenáciu Hamlet, no z personálnych dôvodov bol titul zmenený. Napokon možno konštatovať, že trojica hercov nám priblížila „učebnú látku“ z povinnej maturitnej literatúry aktualizačnou a postmodernou formou. Či už v hudobnom prevedení známej Chalupkovej poémy „Mor ho“ alebo v podobe hokejového zápasu o spisovnú slovenčinu, v ktorom si zahrali o. i. aj Štúr, Hollý, Bernolák, Kalinčiak, Francisci, Hodža a Hurban. V úlohe „admina siete“ sme mohli vidieť Tybalta snažiaceho sa zabrániť sesternici Júlii v četovaní si s Rómeom. Podobne ako priekopníci kabaretného divadla Lasica a Satinský, pranierovalo aj toto predstavenie slovenskú dedinu a jej neduhy a svoj humor založilo na dvoch východiskách. Po prvé na východisku intelektuálnom, v podobe odborného literárno-historického kontextu. Po druhé na satire súčasnej doby.  

      Na to, aby sme si mohli tento humorný intelektuálny rozmer naplno užiť, bola potrebná aspoň základná vedomosť o dielach povinnej literatúry, čo však v prípade nižších ročníkov nebolo možné zabezpečiť. Predstavenie bolo teda obsahom určené skôr študentom vyšších ročníkov. Zábavná forma kabaretu mohla samozrejme zaujať aj ostatných. Divadelný kus zrejme nechcel iba pobaviť, ale poukázať aj na skutočnosť, že suterénna (televízna a internetová) zábava a surový humor sú súčasťou našich životov. Všetko sa zjednodušuje, popularizuje a aktualizuje, niekedy aj úplne nevhodne. Potom sa môže stať, že divadlo nám nastavuje zrkadlo, v ktorom sa, hoci neochotne, sami spoznávame. Spomenuté nastavenie zrkadla sa však predstaveniu Reparát nepodarilo úplne. Svedčí o tom aj spätná väzba našich študentov, ktorá bola skôr neutrálna až negatívna. Pomer intelektuálneho a suterénneho by si teda pravdepodobne zaslúžil mierne upraviť, učesať, nastaviť na správneho príjemcu a potom podstúpiť vlastný reparát, povedzme v auguste J.

       

     • Pokyny k stravovaniu

     • Cenu obedov na mesiac marec a apríl nájdete v záložke "O škole" - "Stravovanie".

     • Návšteva zberného dvora

     • Mgr. Zuzana Zámečníková  

      Ochrana životného prostredia zaujíma stále viac a viac ľudí. Inak tomu nie je ani medzi žiakmi našej školy. A keďže environmentálne témy sú súčasťou viacerých vyučovacích predmetov, rozhodli sme sa v rámci Občianskej náuky pre návštevu senického zberného dvora.

        Exkurzie sa v priebehu mesiacov september a október postupne zúčastnili žiaci Prímy, Sekundy, Tercie a Kvarty. V zbernom dvore nás sprevádzal pán Ing. Fojtlín. Žiakom postupne predstavil každé oddelenie. Porozprával o tom, aké druhy odpadu sa v zbernom dvore nachádzajú, zberajú, dotrieďujú a čo sa deje s vytriedenými smeťami ďalej. Takisto študentov poučil o správnom separovaní rôznych druhov odpadkov. Na vlastné oči sa tak žiaci presvedčili o tom, že triedenie má naozaj význam a je veľmi dôležité.

         Najideálnejšie by bolo, ak by sme dokázali nevytvárať žiadne odpadky. Pokiaľ však zatiaľ nevieme tento ideál dosiahnuť, pokúsme sa aspoň každý jeden odpad, ktorý vyprodukujeme, vhodiť do toho správneho kontajnera.