• Krajské kolo Olympiády v slovenskom jazyku

     • Mgr. Hana Odokienko Fodorová, PhD.

      Vo štvrtok, 13. 2. 2020, sa naše študentky, Katarína Valúchová (1.B) a Mária Karásková (4.B), zúčastnili na krajskom kole Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry na Gymnáziu Angely Merici v Trnave. V konkurencii študentov a študentiek celého trnavského kraja obstáli. Obe boli úspešnými riešiteľkami. Katka sa umiestnila na 2. mieste v kategórii B, najmä vďaka svojmu rečníckemu talentu, ktorý preukázala v ústnej časti. Gratulujeme a ďakujeme aj študentom a študentkám, ktorí sa zapojili do školského kola OSJL. Veríme, že bude z koho zberať aj v budúcom školskom roku.

     • Krajské kolo Olympiády ľudských práv

     • Mgr. Lenka Krištofíková

      Vo štvrtok, 6. februára 2020, sa náš študent Juraj Foltín zo IV.A zúčastnil krajského kola XXII. ročníka Olympiády ľudských práv. Na gymnáziu v Piešťanoch spolu s 12 ďalšími študentami z Trnavského kraja absolvoval písomný test a ústnu časť tohto kola. Vďaka svojej dobrej príprave a prezentačným zručnostiam Juraj zvíťazil a postupuje do celoslovenského kola OĽP.

      Blahoželáme a prajeme úspech v celoslovenskom kole!

     • Reparát z povinného čítania

     • Mgr. Hana Odokienko Fodorová, PhD.

      V piatok, 7. 2. 2020, sme sa takmer celá škola zúčastnili na divadelnom predstavení Reparát z povinného čítania, ktoré nám pod vedením Jakuba Nvotu zahrali členovia Túlavého divadla, voľného zoskupenia hercov, režisérov, autorov, hudobníkov a komediantov. Ako sami uvádzajú, ide o adrenalínovú kabaretnú komédiu, v ktorej skupina hercov len za 80 minút sprostredkuje divákom takmer celý obsah povinného čítania. Pôvodne sme mali vidieť iný titul z ich ponuky, inscenáciu Hamlet, no z personálnych dôvodov bol titul zmenený. Napokon možno konštatovať, že trojica hercov nám priblížila „učebnú látku“ z povinnej maturitnej literatúry aktualizačnou a postmodernou formou. Či už v hudobnom prevedení známej Chalupkovej poémy „Mor ho“ alebo v podobe hokejového zápasu o spisovnú slovenčinu, v ktorom si zahrali o. i. aj Štúr, Hollý, Bernolák, Kalinčiak, Francisci, Hodža a Hurban. V úlohe „admina siete“ sme mohli vidieť Tybalta snažiaceho sa zabrániť sesternici Júlii v četovaní si s Rómeom. Podobne ako priekopníci kabaretného divadla Lasica a Satinský, pranierovalo aj toto predstavenie slovenskú dedinu a jej neduhy a svoj humor založilo na dvoch východiskách. Po prvé na východisku intelektuálnom, v podobe odborného literárno-historického kontextu. Po druhé na satire súčasnej doby.  

      Na to, aby sme si mohli tento humorný intelektuálny rozmer naplno užiť, bola potrebná aspoň základná vedomosť o dielach povinnej literatúry, čo však v prípade nižších ročníkov nebolo možné zabezpečiť. Predstavenie bolo teda obsahom určené skôr študentom vyšších ročníkov. Zábavná forma kabaretu mohla samozrejme zaujať aj ostatných. Divadelný kus zrejme nechcel iba pobaviť, ale poukázať aj na skutočnosť, že suterénna (televízna a internetová) zábava a surový humor sú súčasťou našich životov. Všetko sa zjednodušuje, popularizuje a aktualizuje, niekedy aj úplne nevhodne. Potom sa môže stať, že divadlo nám nastavuje zrkadlo, v ktorom sa, hoci neochotne, sami spoznávame. Spomenuté nastavenie zrkadla sa však predstaveniu Reparát nepodarilo úplne. Svedčí o tom aj spätná väzba našich študentov, ktorá bola skôr neutrálna až negatívna. Pomer intelektuálneho a suterénneho by si teda pravdepodobne zaslúžil mierne upraviť, učesať, nastaviť na správneho príjemcu a potom podstúpiť vlastný reparát, povedzme v auguste J.

       

     • Pokyny k stravovaniu

     • Cenu obedov na mesiac marec a apríl nájdete v záložke "O škole" - "Stravovanie".

     • Návšteva zberného dvora

     • Mgr. Zuzana Zámečníková  

      Ochrana životného prostredia zaujíma stále viac a viac ľudí. Inak tomu nie je ani medzi žiakmi našej školy. A keďže environmentálne témy sú súčasťou viacerých vyučovacích predmetov, rozhodli sme sa v rámci Občianskej náuky pre návštevu senického zberného dvora.

        Exkurzie sa v priebehu mesiacov september a október postupne zúčastnili žiaci Prímy, Sekundy, Tercie a Kvarty. V zbernom dvore nás sprevádzal pán Ing. Fojtlín. Žiakom postupne predstavil každé oddelenie. Porozprával o tom, aké druhy odpadu sa v zbernom dvore nachádzajú, zberajú, dotrieďujú a čo sa deje s vytriedenými smeťami ďalej. Takisto študentov poučil o správnom separovaní rôznych druhov odpadkov. Na vlastné oči sa tak žiaci presvedčili o tom, že triedenie má naozaj význam a je veľmi dôležité.

         Najideálnejšie by bolo, ak by sme dokázali nevytvárať žiadne odpadky. Pokiaľ však zatiaľ nevieme tento ideál dosiahnuť, pokúsme sa aspoň každý jeden odpad, ktorý vyprodukujeme, vhodiť do toho správneho kontajnera.  

   • Kontakty

    • Gymnázium Ladislava Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica
    • riaditelka@sengym.sk, sengym@sengym.sk
    • 034/6941318
    • Dlhá 1037/12, 90540 Senica
    • 00160342
    • 2021063517
  • Fotogaléria

   • Návšteva zberného dvora
   • 2. turnus lyžiarskeho výcviku na Táloch
   • VÝSLEDKY celoškolskej súťaže SUDOKU 19. ročník
   • LVVK na Táľoch našich Kvintanov a Tercianov
   • 2. miesto vo futsale ZŠ
   • Vianočný volejbal
   • Volejbalový turnaj
   • ZENIT v programovaní: kategória A (3. - 4 . ročník)
   • Tematicky týždeň oktávanov
   • Vianočné trhy
   • 9. ročník Vianočného turnaja v šachu
   • Maturanti z fyziky konkurujú chemikom