• Ekokemp

     • Autor: Mgr. Roman Ravas

      V dňoch 9.9 a 10.9.2021 sme sa so žiakmi kvinty zúčastnili na ekologickom podujatí s názvom Ekokemp. Prvý deň sme najskôr na Adamovských štrkoviskách spolu s pracovníkom CHKO Záhorie vypustili do prírody  vyliečené dravce, ktoré boli nájdené poranené v prírode a odovzdané do starostlivosti ich záchrannej stanice. K oblohe sa vzniesli dva sokoly myšiare a jeden myšiak lesný. Spoločne sme potom prešli okolo jazier, ktoré patria k najväčším zhromaždiskám husí, lysiek aj iných druhov vodných vtákov na Slovensku. Podarilo sa nám spozorovať niekoľko volaviek popolavých, ale oveľa vzácnejší bol nádherný pohľad na dva exempláre haje červenej a orliaka morského. Po obede sme sa presunuli do Školy v prírode - Piesočná. Tam nás už očakával pracovník CHKO Záhorie, ktorý nám v prezentácii objasnil činnosť tejto organizácie a tiež poskytol informácie o chránených územiach zaradených do systému Natura 2000.

      V piatok ráno sme zamierili do Bratislavy - časti Devínska Nová Ves. V ekoučebni sme si najskôr prezreli pripravený materiál a vyrazili na Cyklomost slobody, spájajúci Bratislavu s rakúskym mestom Schloss Hof. Z neho sme obdivovali nielen nádherné meandre, ktoré tu vytvára rieka Morava za neúnavnej pomoci riečnych staviteľov - bobrov, ale i vodné vtáky. Nasledoval peší presun na lúky pod Devínskou kobylou, kde sme v príjemnom chládku dreveného prístrešku dostali od člena miestnej ochranárskej organizácie informácie o histórii aj súčasnosti miestnych vzácnych ekosystémov. Po tomto krátkom oddychu sme vykročili hore strmým svahom, aby sme po necelej hodine dorazili na vrchol devínskej kobyly, do nadmorskej výšky 495 m. Z rozhľadne vysokej 21 m sme mali nádherný výhľad do širokého okolia Bratislavy. Rýchlo sme zbehli opäť k cyklomostu, zhltli obed v reštaurácii a príjemne unavení ale spokojní vyrazili domov...

     • Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (skrátene DofE)

     • Autor: Mgr. Hana Odokienko Fodorová, PhD.

      Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE) je komplexný rozvojový program, ktorý dáva mladým ľuďom vo veku 14 až 24 rokov šancu rozvinúť svoje schopnosti a charakterové vlastnosti pre reálny život, naplniť svoj potenciál a pomôcť im uspieť v živote. Veríme, že každý mladý človek má potenciál uspieť a príležitosti na dobré vzdelanie mu v tom môžu pomôcť.

      Program je súčasťou celosvetovej Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu a už od roku 1956 podporuje mladých ľudí naprieč spoločnosťou v 140 krajinách po celom svete na ich ceste k samostatnosti, sebavedomiu, úspechu v živote a sociálnemu cíteniu.

      Absencia vyvážených príležitosti pre mladých spolu s nedostatkom ocenenia od spoločnosti, ale vedie k tomu, že mladí strácajú motiváciu a nerozvíjajú sa. Aj preto sme presvedčení, že zvýšenie motivácie a očakávaní spolu s vyváženým vzdelávaním a spoločenským uznaním môže dlhodobo zlepšiť životy mladých ľudí na Slovensku.

      Viac info. na:

      https://www.dofe.sk/sk/o-programe/

      @dofesk

      Ak Ťa projekt zaujal, chceš vedieť viac alebo sa chceš zapojiť, kontaktuj p. profesorku Mgr. Luciu Jurigovú. 

     • Pokyny k stravovaniu

     • Autor: Vlasta Marečková, vedúca školskej jedálne

       

      V školskej jedálni sa varí od 03.09.2021

      • platba na september je: 

                                                         malý obed      27,17 €

                                                         veľký obed     29,07 €

      • platba na mesiac október je: 

                                                         malý obed      27,17 €

                                                         veľký obed     29,07 €

      • stravníci, ktorí majú preplatok na stravu z predchádzajúceho školského roka si môžu platbu ponížiť o tento preplatok a od 3.9.2021 sa môžu stravovať v školskej jedálni. Ak sa prihlásia na obedy neskôr, treba sa odhlásiť z obeda.
      • platbu za stravu treba uhrať ihneď
      • informovať sa u vedúcej jedálne či platba prišla a či je zaevidivaná
      • ak áno, môže ísť stravník na obed
      • stravníkom, ktorí mali preplatok k 30. 06.2021 vyšší ako 40,00 €,  bol preplatok poslaný na účet v mesiaci jún a je potrebné obnoviť trvalé príkazy
      • ostatné informácie u vedúcej jedálne tel. 651 4771, alebo osobne

       

      Pokyny pre stravníkov

       

      Na obedy do školskej jedálne sa treba prihlásiť   (v deň nástupu do školy) zápisným lístkom.

       

      Stravné možno uhradiť trvalým príkazom, jednorazovým príkazom, výnimočne poštovou poukážkou.

      Banka       :   Štátna pokladňa

      Číslo účtu :   7000496052/8180

      IBAN        :   SK94 8180 0000 0070 0049 6052

      Trvalý príkaz : 30 €

      Variabilný symbol: Každý žiak má svoj variabilný symbol,  treba  ho vyhľadať cez elektronickú žiacku knižku v časti stravovanie, alebo u vedúcej jedálne. (Prváci dostanú variabilný symbol v deň nástupu do školy).

      Do poznámky uviesť: Priezvisko, meno a triedu žiaka

       

      Poplatok za obed:

      • Mladší žiaci Príma - Kvarta osemročného štúdia: 
       •   Stravné :       1,43 €                     (z toho1,23 € náklady na potraviny 0,20 € réžia)
      • Starší žiaci Kvinta - Oktáva a 1.- až 4.ročník štvorročného štúdia
       • Stravné :      1,53 €                      (z toho1,33 € náklady na potraviny 0,20 € réžia)

      Spôsob odhlásenia z obeda:

      • Cez internet deň vopred zadať heslo - rovnaké ako pri elektronickej žiackej knižke.
      • U vedúcej školskej jedálne do 13.30 hod.na tel. čísle 034/6514771
      • V prípade ochorenia ráno od 6.00 hod.  do 6.30 hod. na tel. čísle 034/6941318
      • Platba za stravu musí byť uhradená vždy do 20. dňa v mesiaci na  nasledujúci mesiac.
      • V mesiaci september sa platí strava  2x  (za september ihneď a na október najneskôr do 20.9.2020)
      • Platby na príslušný mesiac sú zverejnené na internete a tiež sú v každej triede na nástenke.
      • Bez študentskej čipovej karty nie je možné obed odobrať.
      • Tiež sa nedá obed odobrať bez uhradenia stravy, treba dodržať termín platby.
      • Preplatky stravy sa zúčtujú 1x za rok a posielajú sa po skončení školského roka na účet stravníka.
      • Ostatné informácie u vedúcej školskej jedálne.
     • Projekt Cena René - Anasoft litera gymnazistov vstupuje do svojho piateho ročníka

     • Autor: PaedDr. Žaneta Pikartová

      „Literatúra je oboznamovanie sa so svetom, vrátane vnútorného sveta druhých ľudí.“

      (Nataša Holinová, autorka románu Prípad starej dámy, novinárka Sme a Denníka N)

       

      S projektom v ďalšom školskom roku oslovujeme študentov, ktorí radi čítajú a sú zvedaví na aktuálnu slovenskú beletriu. Chcú mať prehľad o vývoji na slovenskom literárnom trhu, radi vyspovedajú niektorého z nominovaných autorov priamo na besede u nás v škole. Oslovujeme tých, ktorí sa chcú zúčastniť rozhodovania o cene najlepšej/najzaujímavejšej vybranej knihe. A samozrejme tých študentov, ktorí pozitívne reagujú na myšlienku Nataše Holinovej, nominovanej autorky.

      Odborná porota Anasoft litera pre tento ročník vybrala tituly, ktoré spája výrazný generačný pohľad na život, tematizácia súčasnosti – tento ročník nemáme medzi určenými  knihami texty, ktoré by primárne odkazovali na históriu. Knihy sa veľmi dobre čítajú, sú zrozumiteľné pre aktuálne námety: hľadanie vzťahov a svojho miesta v živote, online priestor, konfrontácia s existenciálnou situáciou, alúzie na známe kauzy spoločnosti posledných desiatich rokov, sloboda a determinácia našich rozhodnutí.

       

      Nataša Holinová: Prípad starej dámy (Ikar 2020)

      Barbora Hrínová: Jednorožce (Aspekt 2020)

      Jana Juráňová: Naničhodnica (Aspekt 2020)

      Richard Pupala: Ženy aj muži, zvieratá (Lindeni 2020)

      Zuzana Šmatláková: Nič sa nestalo (Marenčin PT 2020)

       

      Stručne o textoch:

      BARBORA HRÍNOVÁ: JEDNOROŽCE

      Autorkin debut, čo sa okamžite rozchytal pre avizované témy sexuálnej orientácie: promiskuita, homosexualita, bisexualita, asexuálnosť. Tie sú však len kontúrami, lebo sledujeme postavy, čo nikam nepatria, sú iné a neisté, v spoločnosti zažívajú samotu, preto hľadajú pocit istoty vo vzťahu, no nedarí sa im to. Osem poviedok je vystavaných na charaktere a situácii, hrdinovia majú okolo 30 rokov a sú iní – podľa seba i svojho okolia: sexuálnou orientáciou, telesným problémom/vadou, introvertnosťou, inteligenciou. Oceníte vtip, rozprávačský talent, ale aj postavy, ktoré sú blízke a autentické. Často instantné vzťahy nadväzujú v online priestore. Majú hendikep, ktorý im však vnútila spoločnosť a médiá: materské znamienko, nadváhu, ochlpenie, nevyvinutý prsník, asexuálnosť, chlad, povrchnosť...

       

      JANA JURÁŇOVÁ: NANIČ - HODNICA

      Autorku si mnohí pamätáme z čitateľskej besedy v našej škole. V júni 2019 sme sa zoznámili                                    so zakladateľkou feministickej vzdelávacej a publikačnej organizácie Aspekt, nositeľkou Radu Ľudovíta Štúra I. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj demokracie, o ochranu ľudských práv a slobôd a o rozvoj literárnej činnosti.

      Jana Juráňová v texte stavila na autenticitu správ v novinách. Jej hrdinka, osemdesiatnička Ľudmila, nemá po skončení hospitalizácie kam ísť, a tak sa udomácňuje v priestoroch nemocnice. Priestor, kde sa narodíme a často aj zomrieme, ktorého sa bojíme, ale ona je tu spokojná a časom vymyslí dômyselný systém prežívania v tomto priestore. Juráňová teda sleduje, ako svet reaguje na človeka, ktorý ostal úplne sám – prišiel                          o bývanie i najbližších. Na pozadí príbehu sprítomňuje naše zdravotníctvo, súdy, novinárov, politikov, charitu, lekárov, rôzne nadácie a v línii svojej autorskej tvorby a svojho štýlu zakomponúva do príbehu aj rodovú rovnosť a rodové stereotypy, dokonca aj aktuálnu kauzu resocializačného zariadenia, ktoré zneužíva tínedžerky na sex s vplyvnými ľuďmi.

       

      RICHARD PUPALA: ŽENY AJ MUŽI, ZVIERATÁ

      Trinásť nových poviedok dvojnásobného finalistu Anasoft litera, ktorého sme tiež spoznali prostredníctvom besedy na našej škole ako empatického spisovateľa, čo rieši  sociálne problémy a prináša posolstvo, že v živote to nie je dobré. Dizajn novej knihy korešponduje s obsahom i odkazom. Na obale knihy sú cigaretou vypálené diery. Podľa kritiky by mohli byť symbolom úderov od života, po ktorých vždy zostanú jazvy. Jazvy sú často v nefunkčnej rodine, pre ťažkú chorobu, pre izoláciu. V prvej polovici knihe je 6 poviedok venovaných ženám, 6 mužom, spája ich skratkovitosť, niekedy iracionálne a mysteriózne.

       

      ZUZANA ŠMATLÁKOVÁ: NIČ SA NESTALO

      Jej hrdinka je príslušníčka strednej vrstvy medzi tridsiatkou a štyridsiatkou so slušným životným štandardom. V žánrovom hybride novely a monodrámy v próze sa vyznáva, že podviedla svojho manžela. Nevie pochopiť, prečo necíti vinu. Autorka rozohrala koncert zaujímavých tém: realita života a realita sociálnych sietí, sloboda rozhodovania, ktorá je v podstate podmienená génmi, pohlavím, národnosťou, rodinným zázemím, kultúrou... Nič sa nestalo, niekomu sa stala nevera, pri ktorej sa vytratila citovosť a citlivosť. Hrdinka je konzumentka tovarov a vzťahov, žije v klamstve sociálnych sietí, ktoré pomáha konštruovať, má problémy s rodičmi, s manželom, so sebou, so svojím mobilom. Podľa kritiky je Šmatlákovej postava rezonátor tém, ktoré nás obklopujú. A knihu si určite prečítajte, lebo autorka je brilantná štylistka, zvolila kompozičný postup, ktorý ste ešte nepostrehli. Žena v autorskej monodráme (javiskovom monologickom vystúpení) nadväzuje dialóg so sebou i s divákmi. Jej monológ i dialóg ako herečky sa prelína s pasívnym pozorovaním jej milenca, ktorý navyše retrospektívne spomína na ich vzťah.

       

      NATAŠA HOLINOVÁ: PRÍPAD STAREJ DÁMY

      Dva leitmotívy knihy, ktoré sú aj autorkinou interpretáciou:

      1. „Vo všeobecnosti máme k seniorom veľmi podhodnocujúci vzťah – podceňujeme ich.“

      2. „Obraz  právneho rámca v histórii jedného štátu, keď hrdinku Annu Glasnerovú (doktorka farmácie), na základe Židovského kódexu legálne odsunuli do koncentračných táborov, aby ju ten istý systém o 70 rokov odsunul zo života a spoločnosti, lebo je pripravil o byt a o dcéru.“

      Kniha je zaujímavá dvoma rozprávačskými rovinami a stratégiami: v prvej rovine novinár postupne odhaľuje celú kauzu, keď bytová mafia v Bratislave pripravovala o byt starých, chorých a hendikepovaných ľudí, samozrejme za mlčanlivej asistencie úradov, súdov i polície. A príbeh sa naozaj stal – stará pani, čo prežila holokaust a koncentračné tábory, sa stará o hendikepované dcéru. Keď to nezvláda, opatrovníčka jej dcéry ju pripraví o byt i dcéru. Všetko sa to deje za asistencie súdov, nášho skorumpovaného systému. Druhou rozprávačskou stratégiou tohto dokumentárneho románu sú spomienky starej ženy na druhú svetovú vojnu. Bola členkou Sonderkommanda. Autorka ako novinárka reflektuje myšlienku, že najhoršie je, keď sa nikto proti bezpráviu nepostaví. Kritizuje kultúrnu nepamäť národa i to, že sme sa s minulosťou stále nevyrovnali.

       

      Záver – ako je možné zapojiť sa do projektu?

      • Čítaním ideálne všetkých nominovaných kníh, (poteší nás aj jedna), ktoré si požičiate u vyučujúcich SJL alebo v knižnici. Máme k dispozícii aj e-knihy.
      • Reflexiou, diskusiou o knihách v triede, na hodinách, doma, sami v sebe.
      • Môžete napísať aj anotáciu, recenziu, kritiku, organizátori tento počin privítajú.
      • Hlasovaním o autorovi, ktorého chceme tento ročník privítať u nás.
      • Účasťou na besede  s autorom.
      • Hlasovaním o knihe.

       

      Tešíme sa na vás!

      Ďakujú vyučujúce slovenského jazyka a literatúry.

     • Znovu úspešní

     • PaedDr. Anna Jankovýchová

      Aj v tomto roku sme sa zapojili do E-Twinning projektu: Našimi partnerskými skupinami sa stali školy v Belgicku, Taliansku a Poľsku. V tomto projekte s názvom „Memory matters“ s triedou 1.A. sme sa zaoberali témou kultúrneho dedičstva, a objavovali čo všetko môže patriť do kategórie kultúrneho dedičstva a hľadali sme pamätihodnosti, významných ľudí z oblasti vedy, kultúry a umenia v okrese Senica a rodných dedinách. 

      Tieto získané poznatky študenti prezentovali na hodinách anglického jazyka pomocou aplikácie Padlet. Našou snahou bolo pracovať spoločne v medzinárodných skupinách. Na spoločných videokonferenciách sme sa s partnerskými študentami zoznámili, zoznámili sme sa s jednotlivými krajinami prezentáciou vtipných videí v aplikácii Powtoon ako kto vidí partnerské krajiny.

      V ďalšom kroku sme sa zamerali na inováciu týchto elementov kultúrneho dedičstva s cieľom ako do povedomia širšej verejnosti dostať vybrané prvky kultúrneho dedičstva s našej oblasti. Študenti vypracovali pomocou aplikácie Powtoon zaujímavé videá plné nápadov ako pritiahnuť mladých ľudí do Záhorskej galérie cez zaujímavé umelecké aktivity pre deti a mládež, ako si uctiť 100 výročie  básnika a spisovateľa P.O.Hviezdoslava, alebo akými aktivitami pritiahnuť chlapcov k futbalovému klubu TJ Senica a ďalšie.

      Tieto skvelé nápady  ocenila národná agentúra E-Twinning programu a získali sme známku kvality za kvalitne vytvorený projekt. Nápady sme poskytli študentskej rade aby sa aspoň niektoré mohli realizovať pre senickú verejnosť. 

     • Beseda s Arménkou Any

     • Autor: Mgr. Erika Vícenová

      Ako vyzerá arménske písmo?  Ako znie arménčina? Aké to je, keď Arménka dokáže hovoriť plynulo po slovensky? Na tieto, ale najmä na  mnohé ďalšie otázky týkajúce sa Arménska, jeho histórie, kultúry, tradícií, pamiatok, prírodných  krás, tradičnej gastronómie a pod. dostali odpovede študenti našej školy dňa 25.6. 2021 na besede s mladou 25-ročnou Arménkou Any, ktorá už tretí rok pracovne pôsobí na Slovensku. Študenti si na besede s touto veselou mladou dámou rozšírili svoje obzory z geografie, umenia, histórie, získali  informácie o Arménsku z jej pútavej prezentácie a videa, ktoré pre nich pripravila. Ale nielen to. Hoci Any hovorí po slovensky, študovala svoj odbor cestovný ruch v angličtine (ktorú na Slovensku mimochodom v rôznych firmách a inštitúciách aj vyučuje) a celá beseda sa tak realizovala práve v anglickom jazyku. Naši gymnazisti tak mali jedinečnú príležitosť precvičiť si v tomto období (plnom obmezení v súvislosti s cestovaním do zahraničia) svoju komunikáciiu v angličtine aj mimo tradičných vyučovacích hodín. Komunikácia s Any bola veľmi príjemná a kedže na záver besedy jednu skupinu študentov mimoriadne zaujala problematika  tradičného arménskeho tanca, Any neváhala a názorne predviedla niekoľko tradičných tanečných arménskych krokov a prvkov. Ktovie, možno rozprávaním o svojej krajine zaujala študentov natoľko, že sa niektorí z nich vyberú na najbližšiu cestu práve do Arménska. :-)

     • Múzeum dopravy v Bratislave a Slavín – exkurzia po mesiacoch dištančného vyučovania

     • Autor: PaedDr. Žaneta Pikartová

           Logistika exkurzie bola v rukách študentov III.C a III.A. Sami navrhli návštevu múzea, ktoré reprezentuje historický vývoj cestnej a železničnej dopravy na území Slovenska, prehliadku Slavína, vojenského cintorína a pamätníka obetiam sovietskych vojakov počas 2. svetovej vojny. Po dlhej prestávke sme sa tešili aj z obeda v interiéroch nákupného centra Bory Mall.

      Vo štvrtok 24. 6. 2021 sme si pozreli historické bicykle s veľkým predným kolesom, ale aj zbierku bicyklov medzivojnového obdobia, motocykle zn. Čechie – Böhmerland, automobily zn. Tatra, Škoda, Praga, Aero a Jawa, Fiat..., „lampáreň“, zbierku zvonkových návestidiel, železničné vozidlá i kočíky. Expozíciu dopĺňala dioráma dopravnej kancelárie a malá výstava o dejinách lodnej dopravy na Dunaji. Slavín, pamätník v štýle socialistického realizmu, nutnosť prehliadky obradnej miestnosti, súsošie Po boji a Nad hrobom spolubojovníka, hroby 6845 vojakov, pamätník Mierová lúka pri Slavíne...

      Študenti tretieho ročníka chceli vidieť miesto, kam prichádzala každá zahraničná delegácia počas návštevy socialistického Československa. Aj takto zážitkovo sme ukončili štúdium dejepisu na gymnáziu.

     • Kurz Ochrana života a zdravia

     • Autor: Mgr. Miroslava Gergelová

      V dňoch 21.-22. júna 2021 žiaci prímy, sekundy, tercie a kvarty absolvovali kurz ochrany života a zdravia. Počas prvého dňa absolvovali v príjemnom chládku v mestskom parku (avšak v prítomnosti nepríjemných komárov) prednášku o prvej pomoci spojenú s ukážkami a nácvikom. Pán Zdenko Babíček z Civilnej ochrany sa skvelo zhostil svojej úlohy a takmer celé dopoludnie žiakom rozprával o zásadách prvej pomoci, pridal aj niekoľko zážitkov zo svojej praxe a na záver si žiaci sami mohli vyskúšať na figurínach, či by vedeli správne vykonať masáž srdca. Najlepším dôkazom toho, že prednáška žiakov naozaj zaujala je fakt, že dve dievčatá z kvarty po jej skončení  prejavili záujem stať sa členkami Civilnej ochrany :D

      Touto cestou ešte raz ďakujeme pánovi Babíčkovi a pani Šusterovej z CO za poučnú prezentáciu o prvej pomoci a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

     • ZATMENIE SLNKA AJ U NÁS V ŠKOLE

     • Autor: Tamara Ambrová, členka AK, 3. A

      Vo štvrtok 10.6. sa medzi 11:54 až 13:33 dalo na území Slovenska pozorovať čiastočné zatmenie Slnka. Takýto jav nastáva vtedy, keď sa Mesiac, Slnko a Zem ocitnú na jednej spojnici a zároveň je Mesiac v nove. Zo Zeme je potom možné pozorovať, ako Mesiac prekryje Slnko, keďže sa nám ich veľkosti zdajú relatívne rovnaké. Vo štvrtok však bolo na severnej pologuli možné pozorovať len čiastočné zatmenie, teda Mesiac prekryl len určitú časť slnečného disku. Na území Slovenska mesačný polotieň v maximálnej fáze prekryl približne 5% Slnka, čo voľným okom nebolo badateľné.

      Tejto príležitosti sme však využili aj u nás v škole a zorganizovali sme menšie pozorovanie. Cez piatu a šiestu vyučovaciu hodinu sa na školskom dvore vystriedali takmer všetky triedy. Úkaz mali žiaci možnosť pozorovať cez ďalekohľad, špeciálne okuliare s ochranným filtrom alebo cez objektív fotoaparátu. Záujem prejavili najmä mladší žiaci, ktorí sa snažili vyfotiť si „odhryznuté Slnko“ na svoje telefóny, no na svoje si prišli aj starší žiaci, ktorí sa zaujímali napríklad o dokumentáciu javu. Každý si našiel to svoje, minimálne mali všetci príjemne spestrený deň.

      Na naše podujatie sa prišla pozrieť aj TV Sen, link na odvysielaný príspevok je:

      https://www.tvsen.sk/prispevok/default/id/13532/

      Na ďalšiu podobnú akciu sa môžeme tešiť zase v októbri budúci rok.

      Zdroj fotografií: videozáznam TV Sen

     • Víťazka záhoráckeho polmaratónu

     • Autor: Mgr. Miroslav Madunický

      Dňa 12. 6. 2021 sa v Senici uskutočnil 32. ročník Záhoráckeho maratónu a 17. ročník polmaratónu, ktorého sa zúčastnilo 247 bežcov.Víťazkou Senického polmaratónu sa stala žiačka našej školy Simona Hrajnohová  s časom 1:42:25, ktorá súťažila za klub ŠK Jablonica. My jej gratulujeme a prajeme do ďalších rokov veľa zdravia,  nech jej to stále takto výborne behá a tešíme sa na ďalšie jej úspechy.

     • Prvý jún na senickom gymnáziu

     • Autor: Lucia Poláková, Septima

      Prvého júna 2021 sme u nás na gymnáziu neoslavovali len Deň detí, ale dokonca až dve významné udalosti. To ráno poslednýkrát vstúpili naši tohtoroční maturanti do školy a rozlúčili sa, aj keď nie tak slávnostne, ako to býva na stužkových slávnostiach, ale aspoň natoľko slávnostne, čo súčasná situácia povoľuje. Pani riaditeľka spolu s učiteľským zborom ich privítali v priestoroch telocvične, kde si spoločne vypočuli študentskú hymnu a následne ocenili aktívnych študentov z ročníka. Po poslednom, ako je zvykom veľmi hlučnom prechode štvrtákov po chodbách školy, sa začala ďalšia známa udalosť, ktorú pravidelne každý rok organizujeme v kultúrnom dome - imatrikulácie prvákov a primánov. Tak ako väčšina udalostí, aj táto patrila k tým, ktorú sme pôvodne na novembrový termín museli zrušiť. Keďže každý študent, ktorý príde na našu školu,  musí byť riadne imatrikulovaný, tak sme sa rozhodli, že tohtoročným prvákom a primánom pripravíme aspoň malé privítanie. Hneď počas druhej vyučovacej hodiny  tretiaci nabehli do tried našich už takmer ročných prvákov. Nesmelo chýbať riadne označkovanie, ktoré zahŕňalo kreslenie po tvári, trblietkovanie, papierové odznaky s klišé výrokmi. Tento rok sme prvýkrát rozdávali aj pokreslené rúška s rôznymi vtipnými symbolmi. Následne sme si pre nich v telocvični pripravili uvítací program, kde sme im aj odovzdali imatrikulačné listy. Na záver nemohla chýbať hudba a pár známych tancov, ako napríklad Makarena, ,,Jede, jede mašinka”, či nový tanečný challenge Jerusalema. Veríme, že sme s oneskorením predsa len slávnostne privítali ďalších študentov na našej škole. Všetkým prvákom a maturantom želáme veľa úspechov na ich nových cestách v živote.

      Maturanti

       

      Imatrikuláckia prvákov

     • ÚSPECHY V KRAJSKOM KOLE FYZIKÁLNEJ OLYMPIÁDY

     • Autor: Mgr. Iveta Mudrochová

      V máji sa uskutočnilo tohtoročné krajské kolo fyzikálnej olympiády. Tento rok sa zúčastnili iba študenti v kategórii D. Absolvovali náročnú prípravu počas online krúžkov, doma sami vypočítali veľa príkladov a zvládli súťažné úlohy, ktoré sú oveľa náročnejšie ako stredoškolské učivo fyziky. Súťaž prebehla online z učebne našej školy. Najviac bodov z našej školy získal a obsadil krásne štvrté miesto Jakub Fischer z kvinty, hneď za ním sa umiestnili Benjamín Valo, Matej Bartúnek a Jakub Ďurica, všetci z 1.A. Všetkým blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalších rokoch.

     • Strieborná medaila z celoštátneho kola Olympiády vo francúzskom jazyku v školskom roku 2020/21

     • Autor: Mgr. Suchovská Miriam

      V dňoch 7. - 8. júna 2021 sa uskutočnilo online formou celoštátne kolo Olympiády vo francúzskom jazyku. Našu školu reprezentoval Jozef Pukančík z 3.A v kategórii 2C.

      Jozef obetoval príprave veľa času aj energie a aj preto bolo jeho tohtoročné úspešné ťaženie zavŕšené veľkým úspechom, keď v silnej konkurencii víťazov jednotlivých krajov z celého Slovenska získal 2. miesto a vybojoval striebornú medailu. Radosť je o to väčšia, že je to jubilejný 30. ročník!

      Ihneď nasledujúci deň po skončení súťaže našu školu navštívila predsedníčka Celoštátnej odbornej komisie OFJ a zároveň prezidentka SAUF (Slovenskej asociácie učiteľov francúzštiny) doc. Mgr. Jana Bírová, PhD., aby Jozefovi osobne odovzdala ocenenie aj diplom a vyjadrila tak svoj rešpekt aj úctu k súťažiacim. Tieto vzácne chvíle sme strávili v príjemnej atmosfére u pani riaditeľky, ktorej ďakujeme za prijatie aj pohostenie.

      Jozefovi ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy, srdečne blahoželáme a prajeme ešte veľa úspechov!

     • Čo potom? ...Keď dospejem

     • Autor:  Mgr. Hana Odokienko Fodorová, PhD.

      „Život je plný rozhodnutí. Každý deň si kladieme otázky, ktoré nás nútia vybrať si to či ono. Niektoré sú však dôležitejšie ako iné. Kam sa vybrať po strednej škole? Čo chcem robiť v dospelosti, o päť, desať rokov? Kým som a kým chcem byť? Čo potom, keď dospejem?“

      Toto je úryvok zo zadania v poradí už druhého ročníka literárnej súťaže „Čo potom?“, ktorú organizuje Študentský parlament mesta Senica v spolupráci s Centrom voľného času v Senici a Radou mládeže Trnavského kraja. Študenti a študentky nášho gymnázia opäť nesklamali a umiestnili sa na prvým priečkach tejto súťaže. K prvému miestu gratulujeme Adele Sadloňovej (Oktáva) a k tretiemu miestu Leonardovi Komárkovi (2.B). Ako predsedníčka poroty sa teším z tvorivej aktivity našich študentov a  verím, že sa zapoja aj do budúceho ročníka.

       

      Zdroj foto.:

      https://www.facebook.com/cvcstonozka.senica